Leerboek Gerontologie

Wat is ouder worden? Leerboek Gerontologie geeft inkijk

De manier waarop we ouder worden, hangt af van verschillende factoren. Denk maar aan levensloop, historische en maatschappelijk context, voeding en beweging. Dat maakt de groep ‘oudere volwassenen’ in onze samenleving zeer divers en moeilijk te definiëren, want die term omvat duidt zowel op honderdjarigen als zestigers. Het leerboek Gerontologie geeft een inkijk in het proces van ouder worden, in het leven van oudere volwassenen en hoe de samenleving omgaat met de vergrijzing.

Verdriet bij ouderen

Boek: 'Verdriet bij ouderen: Behandeling en begeleiding van droefheid, rouw en depressie'

Verlies en verdriet komen voor op elke leeftijd. In de ouderenzorg wordt de professionele hulpverlener meer dan eens geconfronteerd met droefheid, rouw en depressie bij senioren. Dit boek moet daarbij een hulp zijn. Het belicht verschillende vormen van verdriet en benadrukt het belang van een deskundige diagnostiek.

werkgroep dementie

Mediamanifest moet beeldvorming mensen met dementie bijstellen

Woorden kunnen maken en kraken. En dat geldt ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarom schreven de Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen en mediamanifest. Met het manifest willen de initiatiefnemers de beeldvorming over dementie nuanceren en bijstellen.

onderzoek kinderen

Gezocht: 60-plussers zonder kinderen

Voor een doctoraatsonderzoek over de impact van het hebben van wel of geen kinderen op het welzijn, is onderzoeker aan de VUB Hannelore Stegen op zoek naar 60-plussers zonder kinderen. Want voor ouderen zijn kinderen vaak een belangrijke schakel in hun sociale netwerk.

Vrijwilligerswerk

Gezocht: (ex-)vrijwilligers met een mening over het vrijwilligerswerk

De FOD Sociale Zekerheid organiseert een enquête over het vrijwilligerswerk in België. De enquête wil de behoeften, motivaties en moeilijkheden van vrijwilligers in kaart brengen.

Seks

Gezocht: 60-plussers die over seks durven praten

DPG Media is voor een bekend VTM-programma op zoek naar mensen die over seks durven praten.

Stiefkind

Gezocht: 60-plussers met stiefkinderen

Voor een grootschalig onderzoek over eenzaamheidsgevoelens bij 60-plussers die geen kinderen hebben, is een student agogische wetenschappen aan de VUB op zoek naar 60-plussers met enkel stiefkinderen, geen biologische kinderen.

vaginisme

Gezocht: vrouwen die willen getuigen over vaginisme en seksuele pijn

Voor een onderzoek rond de geschiedenis van vaginisme en seksuele pijn, is een historica aan de KU Leuven op zoek naar vrouwen die met de problematiek worstel(d)en.

vakantie beperking

Gezocht: (begeleiders van) vakantiegangers met een beperking

Toerisme Vlaanderen en Inter willen een beter beeld krijgen van de vakantiebeleving van mensen met een beperking. Daarvoor roepen ze vakantiegangers met een beperking en hun begeleiders op om een korte bevraging in te vullen.

wet patientenrechten

Patiënten krijgen meer rechten dankzij nieuwe Wet op de Patiëntenrechten

De Wet op de Patiëntenrechten is ondertussen 20 jaar oud. Er was dus heel wat vraag om de wet te vernieuwen. En daar is nu gehoor aan gegeven in de federale regering.In de geactualiseerde wet staan levensdoelen, gezondheidsdoelen en waarden van patiënten centraal, zodat ze door zorgverleners niet enkel als een 'medische' patiënt gezien worden.