medicatie

5 of meer geneesmiddelen? Neem deel aan een onderzoek

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen willen weten hoe jij omgaat met het innemen van medicatie. Specifiek zijn ze op zoek naar Antwerpenaren die vijf of meer geneesmiddelen innemen.

schenking

Onderzoek naar de schenking van onroerend goed

Lidia Chuitieva is masterstudente Bestuurskunde en Publiek Management aan de UGent. Voor haar masterproef onderzoekt ze de schenking van onroerend goed. Jij kan haar helpen door haar bevraging in te vullen.

denkfoud

Ouderenvereniging Vief lanceert #denkFOUD

“De beelden en opvattingen over ouderen stemmen niet overeen met de realiteit. Zo wordt er steeds vanuit eenzelfde, stereotiep kader over senioren bericht waardoor termen als ‘oud’ en ‘ouderen’ een negatieve bijklank krijgen.” Dat is het uitgangspunt van de campagne #denkFOUD van Vief.

medicatie

Gezocht: initiatieven rond medicatiegebruik ouderen

Ben jij een zorgverlener in de eerstelijnszorg? Werk je positieve initiatieven uit voor ouderen die dagelijks 5 of meer medicamenten nemen? Dan kan je enkele onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven helpen bij hun onderzoek POSITIEF.

zorgbudget

Oplossing: meer mensen recht op zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Vorige week trok het Vlaams Patiëntenplatform nog aan de alarmbel over de toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Vlaams minister van welzijn Wouter Beke heeft intussen een oplossing klaar waardoor meer mensen er recht op hebben.

zorgbudget

Vlaams Patiëntenplatform trekt aan alarmbel rond zorgbudget

Eerder al uitte de Vlaamse Ouderenraad zijn ongerustheid rond het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Toch is er nog steeds geen oplossing in zicht. Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) trekt daarom nogmaals aan de alarmbel via een persbericht.

mantelzorg woonzorgcentrum

Inspiratiegids 'Fijne SOFA-momenten': Gedragen samenspel met mantelzorgers in het woonzorgcentrum

Deze inspiratiegids helpt woonzorgcentra op weg om mantelzorgers optimaal te betrekken. De gids werd uitgewerkt door hogeschool UCLL in samenwerking met woonzorgcentra, Expertisecentrum Dementie, Familiehulp en mantelzorgverenigingen.

onderhoudsplicht

Enquête ‘Onderhoudsplicht in België moderniseren’

Wist je dat het Belgische alimentatierecht al sinds 1804 quasi ongewijzigd is? Nochtans is het concept 'familie' de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Er is een grotere diversiteit in vormen van samenleven en opvoeding van kinderen, waardoor het moeilijk is om te bepalen wat een gezin nu een 'gezin' maakt. Het onderzoek ‘FamSol 2.0’ zoekt daarom naar manieren om de familiale onderhoudsverplichtingen in België te moderniseren.

mantelzorger

Enquête ‘Jouw mening als mantelzorger van een persoon met dementie?’

De meeste mensen met dementie verblijven thuis. Velen onder hen krijgen hulp en ondersteuning van mantelzorgers. Zij doen dit uit liefde, maar soms hebben de situatie en de zorg ook een negatieve impact op hun welzijn en gezondheid. Wetenschappers in de Verenigde Staten ontwikkelden een interventie die helpt om gezinsleden te ondersteunen in dit proces. Onderzoekers van de KU Leuven willen bekijken of zo’n interventie ook in Vlaanderen kan werken. En jij kan hen daarbij helpen.

grensoverschrijdend gedrag

Studiedag ‘Grensoverschrijdend gedrag in de ouderenzorg’: 23 juni 2022

Tegen eind 2022 moeten woonzorgvoorzieningen een procedure over grensoverschrijdend gedrag hebben. Dat is niet eenvoudig. Want wat is grensoverschrijdend gedrag precies? En wanneer is gedrag grensoverschrijdend? Kunnen we grensoverschrijdend gedrag voorkomen? En zo niet, hoe gaan we er dan het best mee om? Op deze studiedag van VVSG ga je als professional samen met experts ter zake op zoek naar antwoorden op deze vragen.