Gezocht: 55-plussers voor een onderzoek naar gevoelens KU Leuven

Gezocht: 55-plussers voor een onderzoek naar gevoelens

Iedereen voelt zich wel eens blij, somber of misschien eenzaam. De KU Leuven voert een onderzoek dat nagaat hoe ouderen negatieve en positieve gevoelens ervaren, en welke gedachten ze hierbij hebben. De onderzoekers zoeken hiervoor deelnemers die minstens 55 jaar zijn.

bezoekregeling woonzorgcentra taskforce corona pandemie virus bezoek familie bewoners open

Nieuwe bezoekregeling woonzorgcentra zet de deuren op een kier

De Taskforce Covid-19 Zorg versoepelt de bezoekregeling in woonzorcentra en zet daarmee de deuren van voorzieningen terug een beetje open. Dat doet ze naar aanleiding van de vele reacties van bewoners en hun omgeving. De Vlaamse Ouderenraad is tevreden met deze belangrijke stap, maar blijft afwachtend.

 

studiedag ouderen participatie lokaal bestuur ouderenraad  spreken dialoog luisteren beleid

WEBINAR 'Inspraak in verandering? Lokale ouderenraden in evolutie': 28 september 2020

Verandering is de enige constante. De Griekse filosoof Heraclitus wist dat eeuwen geleden al. En ook lokale ouderenraden ondervinden het dagelijks. Want het lokale participatiebeleid wordt hertekend. Dat zorgt voor uitdagingen, maar ook voor heel wat kansen. Vlaamse Ouderenraad · Lokaal brengt tijdens deze online mini-studiedag evoluties aan het licht en biedt inspiratie. Ben jij klaar voor inspraak in verandering?

ouderen vrijwilligerswerk charter corona engagement

[UPDATE] Charter over activiteiten van ouderen geactualiseerd

In juni lanceerde de Vlaamse Ouderenraad samen met minister Beke het charter Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving. In het charter lees je hoe je als oudere de draad van je sociaal leven en je engagementen als vrijwilliger op een veilige en aangepaste manier terug kan opnemen tijdens de pandemie. Tegelijk maakt het charter komaf met de algemene leeftijdsgrens van 65+.

team trottoir toegankelijkheid obstakel straat voetgangers ouderen blinden slechtzienden

Team Trottoir: op pad voor meer mobiliteit!

Het trottoir staat hier en daar in de verdrukking. Verkeersborden, elektrische laadpalen en andere obstakels worden vaak zo geplaatst dat ze de doorgang voor blinde en slechtziende personen belemmeren. Wil jij deel uitmaken van het team dat deze situaties opzoekt en probeert op te lossen?

sport bewegen sporters beleven meer sport vlaanderen pensioen

Oproep: Sport Vlaanderen zoekt beginnende sporters

Als onderdeel van de ‘Sporters beleven meer’ campagne is Sport Vlaanderen op zoek naar beginnende sporters die (bijna) met pensioen zijn.

griepvaccin spuitje griep inenting ouderen ricicogroep

Griepvaccin geeft voorrang aan risicogroepen

Het griepvaccin voor komend griepseizoen zal gefaseerd ter beschikking gesteld worden. Tussen half september en half november zullen risicogroepen het vaccin kunnen krijgen. Nadien, vanaf 15 november, komt de rest van de bevolking in aanmerking.

betere dementiezorg expertisecentrum dementie vrouw ouderen hond

Online symposium ‘Een reis naar betere dementiezorg’: 21 september 2020

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen kijkt op deze studiedag samen met de zorg- en welzijnssector naar hoe betere zorg voor mensen met dementie georganiseerd kan worden. Het symposium is vooral gericht op zorgvoorzieningen (thuiszorg, residentiële zorg en ziekenhuizen) die werken met mensen met dementie en met het referentiekader dementie aan de slag willen. Maar iedereen met interesse in verandertrajecten in de zorg is van harte welkom.

logo week van de geletterdheid

Week van de Geletterdheid: 7-11 september 2020

De Week van de Geletterdheid voert jaarlijks campagne om een bepaald aspect van laaggeletterdheid in Vlaanderen aan te pakken. Dit jaar wordt er van 7 tot 11 september gefocust op e-inclusie voor lokale besturen. E-inclusie gaat over het wegwerken van digitale uitsluiting, aandacht hebben voor digitale drempels en het versterken van digitale vaardigheden en mediawijsheid bij de bevolking.

vrouw oudere raam bezoek woonzorgcentrum minister beke corona covid lockdown

Bezoekregeling in woonzorgcentra vaak te streng. Minister Beke vraagt menselijkheid.

Er passeerden de afgelopen weken een massa aan lezersbrieven, facebookposts, krantenartikels en nieuwsitems over de strikte bezoekregeling in de woonzorgcentra. Die wordt ingevoerd met de allerbeste bedoelingen, maar heel wat bewoners en hun familieleden zijn het beu. Dat ze hun familie al zo lang moeten missen, laat staan niet kunnen vastpakken. Ook mankeert het aan de frisse lucht en de dagelijkse wandeling. Minister Beke wil tegemoetkomen aan die verzuchtingen. Hij roept woonzorgcentra op om de menselijkheid voorop te stellen en de bezoekregeling te herbekijken.