valpreventie

Opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’: 2023

Eén op drie thuiswonende ouderen in Vlaanderen valt minstens één keer per jaar. In woonzorgcentra loopt dit aantal op tot 70% van de bewoners. Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in 2023 opnieuw de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

oudere in museum

Neos: “40% van de senioren moet deelname aan culturele activiteiten en reizen schrappen”

Ouderenvereniging Neos, het Netwerk van Ondernemende Senioren deed een ledenbevraging in het kader van de stijgende prijzen. De vereniging concludeert daaruit dat  58,8% van de bevraagde senioren moet besparen. “Een steeds groter wordend deel van hun uitgaven gaat naar basisvoorzieningen, zoals voeding en wonen. Aanzienlijk minder gaat naar de invulling van het leven, zoals cultuur, horeca, reizen, kledij en goede doelen”, stelt Neos.

mantelzorg

Neem je mantelzorgverlof op? Vraag de Vlaamse aanmoedigingspremie aan

Bied jij extra zorg aan familieleden of vrienden die permanent hulpbehoevend zijn? En neem je hiervoor mantelzorgverlof op? Dan kan je bovenop een uitkering van de RVA een Vlaamse aanmoedigingspremie aanvragen.

beeldvorming dementie

E-learning 'Genuanceerde beeldvorming over dementie'

Deze e-learning van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is bestemd voor zorg- en hulpverleners die werken met en voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De e-learning helpt je om het referentiekader dementie concreet te vertalen naar de zorgpraktijk in jouw organisatie, en dat specifiek over de beeldvorming over dementie.

Rebels

Tip: In documentairefilm ‘Rebels’ staan ouderen in de spotlight

“Oude mensen willen vooral lekker rusten. Het liefst zitten ze in hun luie stoel voor tv met een dekentje over hun knieën. Dagelijkse beslommeringen geven ze zoveel mogelijk uit handen en een uitgesproken mening hebben ze al lang niet meer. Maar is dat wel zo? Natuurlijk niet”, klinkt het bij de initiatiefnemers van de nieuwe documentairefilm ‘rebels’. “In werkelijkheid ergeren de meeste 75-plussers zich te pletter aan de manier waarop hun generatie wordt voorgesteld, behandeld en genegeerd.”

broer en zus

Onderzoek: Familiale solidariteit tussen broers en zussen

In onze huidige maatschappij komt een grote diversiteit aan gezinssituaties voor. Nieuw samengestelde gezinnen brengen andere vormen van broer-zus relaties met zich mee, waarbij nieuwe banden worden gecreëerd. Voor haar masterproef Rechten gaat Jacklien Ackx daarom op zoek naar familiale solidariteit tussen broers en zussen. Zij plant daarvoor enkele interviews met personen die een (of meerdere) volle broer of zus, halfbroer of halfzus, stiefbroer of stiefzus hebben.

toekomst ouderenzorg

De ouderenzorg van de toekomst: Deel jouw mening!

Stel dat jij morgen langdurige zorg nodig hebt, hoe hoop jij dan dat je leven er met die zorg uitziet? Of krijg je momenteel zorg of verblijf je in een woonzorgvoorziening, en heb je ideeën over hoe het leven en de zorg in de toekomst nog beter kunnen? Voor een nieuwe campagne is de Vlaamse Ouderenraad benieuwd naar jouw dromen. Hoe moet de zorg die je in de toekomst krijgt, eruitzien? We denken er samen over na.

verwarming

5 beleidsmaatregelen die inzetten op de ongeziene energieprijzen

Tijdens de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering werden heel wat maatregelen aangekondigd. Daarbij zien we verschillende initiatieven om de impact van de extreem hoge energieprijzen te verlichten. Die komen deels tegemoet aan de vraag van de Vlaamse Ouderenraad om meer maatwerk te bieden voor ouderen die kwetsbaar zijn op de woon- en energiemarkt. We zoomen in op 5 maatregelen.

bankkaartfraude

Let op voor kluisrekeningfraude en bankkaartphishing aan huis

Febelfin stelt steeds meer meldingen vast van online of telefonische fraude of zelfs van oplichting bij mensen thuis. De sector herinnert eraan dat een bank of medewerkers hun klanten nooit naar hun codes zullen vragen en hen ook nooit zullen verzoeken om overschrijvingen te doen. Noch per telefoon, sms of e-mail, noch bij een klant thuis.

klimaatconferentie

Grootouders trappen voor het klimaat: 18-23 oktober 2022

In 2021 stapten een 20-tal Grootouders voor het Klimaat van Edinburgh naar Glasgow om onze vertegenwoordigers in de klimaatconferentie van Glasgow (COP26) bij de les te houden. Dit jaar vindt de klimaatconferentie (COP27) plaats in Sharm-el-Sheikh in Egypte. De Grootouders stappen dit jaar niet richting Noord-Afrika, maar ze ondernemen een fietstocht in eigen land. En dat doen ze met een boodschap.