geld bijverdienen tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid ook voor 65-plussers met bijverdienste

Gepensioneerde 65-plussers die bijklussen hebben binnenkort ook recht op een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid als hun bijverdienste wegvalt vanwege de coronacrisis. De Kamercommissie Sociale Zaken heeft daarover woensdag een breed gedragen wetsvoorstel goedgekeurd.

Enquête: Impact van corona op thuiswonende 60-plussers

Al enkele weken bevinden we ons in een opmerkelijke situatie met strenge maatregelen. Verschillende maatregelen sturen ons dagelijks leven flink in de war. En we lezen in de media heel veel over ouderen, maar hoe brengen 60-plussers de coronacrisis eigenlijk door? Welke impact heeft deze crisis op hun eigen leven? Onderzoekers van de VUB, Universiteit Maastricht en HOGENT zijn benieuwd naar hoe ouderen zélf de crisis beleven.

Enquête: Ouderenzorg in tijden van corona

Werk je in een woonzorgcentrum of ben je er vrijwilliger? Draag je zorg voor een ouder familielid die thuis of in een assistentiewoning verblijft of heb jij als familielid of naaste vriend van een oudere een ervaring die je wenst te delen? De maatregelen die door de overheid genomen werden tijdens deze COVID-19 gezondheidscrisis, hadden een enorme impact op het leven van zorgbehoevende ouderen. Met deze enquête willen de onderzoekers lessen leren uit de pandemie, om beter voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe piek.

Oudere plant troost

FERM helpt bij het creëren van troostplekken

In deze bijzondere periode moeten we een verlies verwerken of afscheid nemen van een geliefde persoon op een andere manier. Troost is meer dan ooit belangrijk, maar troost krijgen en troost geven is op dit moment zo anders dan voorheen. Veel mensen hebben het bijzonder moeilijk om met deze situatie om te gaan. FERM wil dit niet zomaar laten gebeuren. Met PlantTroost wil de organisatie iedereen de kans bieden om samen troost te vinden. Een belangrijk onderdeel van hun campagne zijn de troostplekken.

jaarverslag AGE lezen ouderen rapport

AGE Platform Europe publiceert jaarverslag 2019

AGE, het Europees platform voor ouderen, stelden we eerder al aan je voor. Geïnteresseerd in hun concrete werking en wil je meer weten over hun activiteiten in 2019? Dan kan je nu hun jaarverslag raadplegen.

cover brochure eenzaamheid

Vernieuwde brochure ‘Eenzaamheid aanpakken’ voor lokale besturen

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk Noord-West-Vlaanderen ontwikkelde in 2019 een brochure rond de aanpak van eenzaamheid voor de lokale besturen in haar werkingsgebied. Naar aanleiding van de coronacrisis kreeg de brochure een update. Het CAW wil hiermee inspiratie en handvatten aanreiken om een lokaal beleid te ontwikkelen dat zorg draagt voor elke inwoner en in het bijzonder de inwoners die uit de boot dreigen te vallen, of sociaal geïsoleerd zijn. 

cover magazine dementie

Nieuwe publicatie ‘Dementie’

Er wonen in Vlaanderen 132 000 mensen met dementie. In 2035 zullen dat er 188 000 zijn, een stijging van maar liefst 42%. Maar: nog minstens drie keer zoveel mensen zijn betrokken. Mantelzorgers, naasten, hulpverleners. En al die mensen hebben nood aan specifieke informatie: over de eerste tekenen, de rol van de huisarts en de specialist, de juridische aspecten, omgangsadvies, het diverse aanbod van beschikbare hulp- en dienstverlening.

afscheid

Webinar 'Afscheid, rouw en verlies in tijden van corona'

Om tegemoet te komen aan de vele vragen over kwaliteitsvolle palliatieve zorg in tijden van corona, ontwikkelde de Federatie Palliatieve Zorg een webinar. Drie experten en vier zorgverleners palliatieve zorg komen aan het woord.

hulp aan huis

Enquête: Hulp aan ouderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Université Libre de Bruxelles wil zicht krijgen op de hulp die aan ouderen geboden wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat kan gaan over residentiële diensten (zoals woonzorgcentra) en diensten aan huis (zoals familiehulp, huishoudhulp, ziekenzorg, ...). Maar ook over hulp geboden door de familie of omgeving.

wake up europa AGE ouderen corona klimaat

AGE blijft zich inzetten voor de rechten van ouderen, ook in coronatijden

Aan de vooravond van de Dag Van Europa op 9 mei, stellen we AGE, het Europees platform voor ouderen, graag nog eens voor. Ook tijdens de coronacrisis blijft AGE ijveren voor de rechten van ouderen. Samen met het Europees Jongeren Forum durft de organisatie zelfs al vooruitblikken naar wat na de crisis komt. Samen pleiten de organisaties voor intergenerationele inzet om niet alleen de corona-, maar ook de klimaatcrisis ten gronde aan te pakken.