ouderen verenigingen heropstart corona charter coronagids

[UPDATE] Een veilige heropstart in verschillende sectoren: overzicht voor ouderen(organisaties)

Dat veiligheid cruciaal is in deze fase van de coronacrisis, zal niemand ontkennen. Na de nieuwe maatregelen die sinds deze week van kracht zijn, geven we een update van de concrete richtlijnen. Het gaat om sectorgidsen voor de vrijetijdssector, specifieke gidsen van ouderenverenigingen en gidsen voor zorgorganisaties. Ook lokale ouderenraden laten we aan het woord. En voor het charter 'Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving is nog steeds een belangrijke rol weggelegd.

ouderen en smartphones

Onderzoek: smartphone voor vergeten

De onderzoeksgroep mict van de UGent en verbonden aan onderzoekscentrum imec, ging van start met het project ‘M-DECLINE’. Dat wil door het monitoren van smartphonegebruik bij ouderen signalen van mentale achteruitgang en vroege stadia van alzheimer detecteren.

oudere in ziekenhuis

Enquête: zorgrelatie tussen ouderen en verpleegkundigen

Lauren Vandepitte is student Master in de Verpleegkunde (UGent). In het kader van haar masterproef onderzoekt ze de zorgrelatie tussen ouderen en verpleegkundigen. Daarvoor is ze op zoek naar 65-plussers die het afgelopen jaar in het ziekenhuis opgenomen waren.

inloophuis Reakiro

Inloophuis voor ondraaglijk psychisch lijden geopend

In Leuven is het inloophuis Reakiro geopend. Daar kan je terecht als je denkt aan euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. Reakiro wil in een huiselijke sfeer lotgenoten en begeleiders met elkaar in contact brengen. Je kan er in stilte een kop koffie drinken, samen koken, iets lezen en je individueel of in groep laten begeleiden in je zoektocht tussen leven en dood.

Meetstoel

Meetstoel meet kwaliteit Brusselse voetpaden

Stappen is in Brussel verplaatsingsmiddel nummer 1. Maar liefst een derde van de verplaatsingen in Brussel gebeurt te voet. Veilige en comfortabele stoepen zijn cruciaal in de stad. Daarom werd door Brussel Mobiliteit en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) een nieuw meettoestel ontwikkeld in de vorm van een rolstoel.

#sendyourhug campagne paus vaticaan

#sendyourhug roept jongeren op tot het tonen van nabijheid met ouderen

Ten gevolge van de coronapandemie dreigen veel ouderen geïsoleerd te raken. Ook het Vaticaan maakt zich hier zorgen om en lanceert de solidariteitscampagne #sendyourhug. Dit initiatief roept wereldwijd jongeren op om hun solidariteit te tonen met hun grootouders en andere ouderen uit hun buurt.

zorgeloos op zwier

Toerisme Vlaanderen lanceert app die drukte op toeristische plekken meet

Zin in een uitstap of activiteit, maar wil je de massa vermijden? De YouFlanders-app helpt je bij je keuze. Via de app van Toerisme Vlaanderen zie je op welke plekken het rustig of druk is op 2 700 bezienswaardigheden en bestemmingen. Het gaat onder meer om musea, attracties, parken, logies en monumenten in Vlaanderen. Er zijn ook plannen om in een latere fase wandel- en fietsroutes toe te voegen.

deelnemers aan enquete

Enquête: naar een geïntegreerde eerstelijnszorg

De Academie voor de Eerste Lijn wil de eerstelijnszorg verder versterken in het zorgsysteem. Daartoe hebben zij nood aan een beter zicht op de werkomstandigheden ervan. Ben jij werkzaam in de eerste lijn? Dan kan je deelnemen aan deze enquête.

Fonds voor Solidaire Zorg

69 zorginstellingen krijgen steun voor meer sociale contacten en betere infectiepreventie

Het Fonds voor Solidaire Zorg werd eind maart opgericht door de Koning Boudewijnstichting in het kader van de strijd tegen het coronavirus. Het fonds kent 1,85 miljoen euro steun toe aan in totaal 69 projecten van en voor residentiële zorginstellingen. 48 instellingen krijgen middelen voor projecten gericht op het herstel en behoud van contacten in veilige omstandigheden. Daarnaast krijgen 21 projecten, waarbij telkens verschillende instellingen betrokken zijn, middelen om de kennisdeling over preventie en controle van infecties gestructureerd te bestendigen.

oudere vrouw corona mondmasker bezoek woonzorgcentra

Regels voor bezoek in woonzorgcentra opnieuw strenger

Sinds 18 mei is bezoek in woonzorgcentra terug mogelijk. Gelukkig maar, want de nood was hoog na maanden van isolement. Met de heropflakkering van het coronavirus, moeten we nu natuurlijk extra voorzichtig zijn. Maar een bezoek brengen aan je (groot)ouders, familieleden, vrienden, ... kan nog steeds, indien het woonzorgcentrum dat toe laat. Hou daarbij wel alle richtlijnen goed in het achterhoofd.