afscheid

Webinar 'Afscheid, rouw en verlies in tijden van corona'

Om tegemoet te komen aan de vele vragen over kwaliteitsvolle palliatieve zorg in tijden van corona, ontwikkelde de Federatie Palliatieve Zorg een webinar. Drie experten en vier zorgverleners palliatieve zorg komen aan het woord.

hulp aan huis

Enquête: Hulp aan ouderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Université Libre de Bruxelles wil zicht krijgen op de hulp die aan ouderen geboden wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat kan gaan over residentiële diensten (zoals woonzorgcentra) en diensten aan huis (zoals familiehulp, huishoudhulp, ziekenzorg, ...). Maar ook over hulp geboden door de familie of omgeving.

mantelzorger met masker

Enquête: Impact van corona op mantelzorgers

Heel wat Vlamingen en Brusselaars nemen op regelmatige basis zorg op voor iemand met wie ze een vertrouwensband hebben, zoals een familielid, vriend of buur. Deze zorg aan iemand uit je omgeving wordt ook mantelzorg genoemd. Hogeschool Gent wil samen met Steunpunt Mantelzorg zicht krijgen op hoe mantelzorgers het verlenen van zorg in deze coronatijd ervaren.

wake up europa AGE ouderen corona klimaat

AGE blijft zich inzetten voor de rechten van ouderen, ook in coronatijden

Aan de vooravond van de Dag Van Europa op 9 mei, stellen we AGE, het Europees platform voor ouderen, graag nog eens voor. Ook tijdens de coronacrisis blijft AGE ijveren voor de rechten van ouderen. Samen met het Europees Jongeren Forum durft de organisatie zelfs al vooruitblikken naar wat na de crisis komt. Samen pleiten de organisaties voor intergenerationele inzet om niet alleen de corona-, maar ook de klimaatcrisis ten gronde aan te pakken.

bezoek woonzorgcentra ouderen maatregel corona familie

Bezoek in de woonzorgcentra mogelijk vanaf 18 mei

Nadat de Nationale Veiligheidsraad op 15 april een bezoekregeling in woonzorgcentra communiceerde die heel wat stof deed opwaaien en nadien afgevoerd werd, is het binnenkort écht zo ver: vanaf 18 mei zal onder strikte voorwaarden bezoek mogelijk zijn in woonzorgcentra. Dat stemt heel wat bewoners en familieleden gelukkig, want na 2 maanden is het gemis erg groot.

man psychisch welzijn ouderen hulpverlening campagne

Oproep: Vlaamse Ouderenraad start nieuwe campagne over psychisch welzijn van ouderen

Door de coronacrisis ondervinden we allemaal hoe belangrijk een goed gesprek, warme steun en een betekenisvolle knuffel zijn. Ook de waarde van professionele hulp, begeleiding en ondersteuning wordt meer en meer duidelijk. De crisis daagt ieders welzijn uit, maar er is extra aandacht voor ouderen omdat zij duidelijk een risicogroep zijn. Zowel voor het coronavirus zelf als voor het venijnige beestje dat we ‘eenzaamheid’ noemen. We willen de aandacht die er nu is vasthouden.

vanuit ons kot krant contact corona familie grootouders

‘Vanuit ons kot' krant verbindt duizenden families!

Tijdens deze coronacrisis en de daarmee gepaard gaande quarantaine van heel wat ouderen, besloot de Vlaamse Ouderenraad samen met de Koning Boudewijnstichting en Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke, een alternatieve manier van contact te promoten. Het ‘Vanuit ons kot-krantje’ zag het levenslicht: een uniek aanbod voor families om 8 weken lang gratis krantjes met nieuwtjes en foto’s vanuit hun kot aan te maken.

apotheek enquete ouderen

Enquête: dienstverlening apotheken

Pauline Voorspoels studeert Management en Beleid van de Gezondheidszorg aan de KU Leuven. Voor haar masterthesis doet zij onderzoek naar verbetering van de kwaliteit van de verleende dienstverlening in de Vlaamse apotheken. Dat doet ze via een online vragenlijst.

geld onbelast bijverdienen verenigingswerk ouderen

Grondwettelijk Hof vernietigt regeling rond onbelast bijverdienen

Het Grondwettelijk Hof heeft de wet op het onbelast bijverdienen tot 6 000 euro ongrondwettelijk verklaard. Volgens het Hof is de regeling op verschillende punten in strijd met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Tot het einde van 2020 blijft de huidige regelgeving wel nog bestaan.

Sanne leest

Dagelijks voorleeskwartiertje op Eclips TV

LINC vzw en Eclips TV slaan de handen in elkaar. Sinds vorige week kan je elke dag om 9.45 uur een nieuw verhaal horen, voorgelezen door Sanne van LINC vzw,  dat is een vormingsinstelling die enthousiast werkt rond Lezen, INformatie en Communicatie. Ze hopen hiermee verstrooiing te bieden tijdens de quarantaine én nieuwe voorleesvrijwilligers te vinden.