Dag van de Zorg: 15 maart 2020

Dag van de Zorg wil een maatschappelijk draagvlak creëren voor de noden en ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. Ieder van ons komt doorheen het leven geregeld in contact met deze sector. Meer dan 200 zorg- en welzijnsorganisaties zetten hun deuren open op de Dag van de Zorg.

Bijscholingen ouderen en (mantel)zorg: voorjaar 2020

Dit voorjaar organiseert het Kenniscentrum Gezinswetenschappen vijf verschillende bijscholingen binnen het thema ouderen en (mantel)zorg. Wij zetten ze op een rijtje.

Slachtoffer

Europese Dag van het Slachtoffer: website biedt hulp en informatie

Zaterdag 22 februari 2020 is het de Europese Dag van het Slachtoffer, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de rechten van slachtoffers. De website www.slachtofferzorg.be biedt hulp en informatie voor slachtoffers. Ben je slachtoffer of getuige van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag? Of ben je een familielid of vriend van het slachtoffer? Dan kan deze website je informeren en ondersteunen op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.

Apps

Kom op tegen Kanker lijst zorgapps op

Er zijn duizenden en duizenden apps voor smartphones die beweren jouw gezondheid te verbeteren. Veel van die apps zijn gratis of niet duur, toegankelijk en leuk. Maar welke apps kunnen echt nuttig en relevant zijn? Daarvoor kan je vanaf nu terecht bij Kom op tegen Kanker.

wilsverklaring euthanasie

Wilsverklaring euthanasie binnenkort levenslang geldig

De Kamercommissie Gezondheid zette deze week het licht op groen voor het wetsvoorstel om de wilsverklaring voor euthanasie onbeperkt geldig te maken. Binnenkort staat het voorstel op de agenda van de plenaire Kamer en kan het in voege gaan.

fotodatabank

Nieuwe beelden in de fotodatabank!

De manier waarop ouderen en het ouder worden afgebeeld zijn, is vaak negatief of net overdreven positief. Al te vaak zie je in artikels of op affiches heel stereotype beelden. Om die de wereld uit te helpen, lanceerde de Vlaamse Ouderenraad een fotodatabank met realistische beelden van ouderen en actief ouder worden. Organisaties, journalisten of individuele gebruikers kunnen er gratis foto's aanvragen voor publicaties, artikels, nieuwsbrieven, presentaties, ...

Deuren

Misbruik naam OCMW: laat je niet vangen!

VVSG heeft opnieuw klacht ingediend bij de FOD Economie tegen het bestaan van de website www.vzw-ocmw.be (‘Ons centraal maatschappelijk welzijn’) waar mensen onder andere advies tegen betaling krijgen en adressen kunnen aankopen. Men misbruikt bewust de naam OCMW om het vertrouwen te winnen van mensen die vaak kwetsbaar zijn en geen uitweg zien. Dat is bedrieglijk en misleidend. 

logo ons buurtpunt

Studiedag ‘Ons buurtpunt’: 10 maart 2020

In 2019 reikten het Netwerk Duurzame Mobiliteit, Cera en het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland lokale initiatiefnemers kennis en ervaring aan rond het concept 'buurtpunt' in een Lerend Netwerk. De 22 deelnemers doorliepen een proces om zelf een buurtpunt op te starten. Op deze studiedag delen ze hun ervaringen. Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn de succesfactoren?

gang in ziekenhuis

Deel jouw ziekenhuiservaringen: 19 maart 2020

Wil jij mee nadenken over hoe een ziekenhuis zich beter kan organiseren om tegemoet te komen aan de noden en behoeften van ouderen? Dan is deze eerste rondetafelconferentie de gelegenheid om jouw ervaring en/of deskundigheid te delen met professionals uit 50 Vlaamse ziekenhuizen en ouderen.

Coer boek

Boek ‘Verhaal om de hoek. Cultureel erfgoed als instrument voor zorgzame buurten’

Faro, het steunpunt voor cultureel erfgoed lanceert de publicatie ‘Verhaal om de hoek’. Het biedt antwoord op de vraag hoe erfgoedorganisaties mee kunnen bijdragen aan een ‘zorgzame buurt’. Een buurt waar bewoners oog en oor hebben voor elkaar, een buurt ook waar plaats is voor diversiteit en verschillende meningen. Kortom, een plek waar het goed samen-leven is.