longziekte

Enquête: Kwetsbaarheid van patiënten met longziekten

Het Europese Longfonds en de ‘task force van de European Respiratory Society’ willen meer weten over hoe patiënten met een chronische longziekte, of hun familie of verzorgenden, hun ziekte ervaren. De onderzoekers willen de impact op de kwetsbaarheid van deze patiënten in kaart brengen. Het gaat om longziekten zoals zoals chronisch obstructieve longziekte (COPD), astma, bronchiëctasieën of longfibrose.

valpreventie

Opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’: 2022

Eén op drie thuiswonende ouderen in Vlaanderen valt minstens één keer per jaar. In woonzorgcentra loopt dit aantal op tot 70% van de bewoners. Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in 2022 opnieuw de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

aardgas

Minimale levering aardgas vanaf 1 november

Je verwarmt met aardgas en betaalt hiervoor via Prepaid (budgetmeterfunctie) van Fluvius? Je hebt te weinig geld om op te laden? Dan kan je vanaf 1 november tot en met 31 maart opnieuw terecht bij het OCMW of Sociaal Huis om een 'minimale levering aardgas' aan te vragen. Nog heel wat mensen weten niet dat de minimumlevering bestaat of dat ze er recht op hebben, ook als je geen klant bent bij het OCMW.

griep en coronavaccin

Oproep: Neem deel aan onderzoek over combinatie griep- en coronavaccin

Hoe goed ben je beschermd tegen COVID-19 én de griep wanneer je beide vaccins samen krijgt? Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) zoekt het uit. Gezonde mensen van 65 jaar of ouder kunnen deelnemen aan een nieuwe studie.

Vrijwilligerswerk

Webinar ‘Toegankelijk vrijwilligerswerk’: 6 december 2021

Vrijwilligerswerk heeft een meerwaarde voor de individuele vrijwilliger, voor de organisaties waarin ze actief zijn en voor de samenleving in haar geheel. In de nota ‘Visie voor het vrijwilligerswerk in Vlaanderen’ van 2017 stelde de Vlaamse overheid werk te willen maken van een betere toegang tot het vrijwilligerswerk. Ook wil de overheid kwetsbare mensen stimuleren om aan vrijwilligerswerk te doen. Dit onderzoek van UCLL en KU Leuven bekijkt hoe dat precies kan verlopen.

beroerte

Herken een beroerte. Doe de FAST test.

Na kanker en hartfalen zijn beroertes de derde doodsoorzaak. In België krijgen elke dag ongeveer 60 mensen een beroerte. Een groot deel van hen blijft achter met een blijvende en vaak ernstige handicap waardoor ze niet meer zelfstandig kunnen functioneren. De Belgian Stroke Council pakt dit jaar op Wereldberoertedag, 29 oktober, opnieuw uit met een grootschalige campagne om de alarmsymptomen van een beroerte te herkennen.

medicatie en corona vaccinatie

Webinar ‘Wegwijs in eGezondheid’: 18 november 2021

Het Vlaams Instituut voor de Eerste lijn (VIVEL) organiseert een webinar rond digitale toepassingen in de gezondheidszorg.

grensoverschrijdend gedrag

Studiedag: ‘Grensoverschrijdend gedrag in de zorg: een grenswijze aanpak’: 16 december 2021

Tegen eind 2022 moeten woonzorgvoorzieningen een procedure voor grensoverschrijdend gedrag hebben. Maar wat is grensoverschrijdend gedrag precies? En wanneer is gedrag grensoverschrijdend? Kunnen we grensoverschrijdend  gedrag voorkomen? En zo niet, hoe gaan we er dan het best mee om? Op deze studiedag ga je samen met  experts ter zake op zoek naar antwoorden op deze vragen.

dementie

Studienamiddag ‘Dementie, van oorzaak tot ondersteuning’: 18 november 2021

Wil jij graag inzicht krijgen hoe dementie medisch in elkaar zit en wat de laatste inzichten zijn? Prof. Dr. Mathieu Vandenbulcke van UZ Leuven legt het tijdens deze studiedag op een begrijpelijke manier uit. Daarnaast kom je meer te weten over milde geheugenproblemen en over hulp die psycho-educatie kan bieden om mantelzorgers te ondersteunen.

fietsgemeente

Enquête: Wat vind jij van het fietsbeleid in jouw gemeente?

We hebben allemaal een mening over de fietspaden, de bewegwijzering of het gebrek eraan en de manier waarop de gemeente het aanpakt. Maar nu is het moment gekomen om jouw gemeente te laten weten wat jij van het lokale fietsbeleid vindt. Zijn ze goed bezig? Of moet er een tandje worden bijgestoken?