24 september 2018

Radio 2: “Laat je niet misleiden door de Seniorenvoordeelkaart”

Heel wat vijftigplussers krijgen momenteel een mail in de bus met reclame voor de Seniorenvoordeelkaart. Daarmee zou je heel wat kortingen kunnen krijgen. Bij de FOD Economie en bij de redactie van Radio 2-programma De Inspecteur zijn er echter al heel wat klachten binnengekomen over deze ‘voordeelkaart’, laat Radio 2 weten. Die gaan vooral over misleidende reclame en misleidende handelspraktijken.

Mobile health
21 september 2018

Alle informatie over gezondheidsapps op één website

Wil je meer weten over het gebruik van apps in de zorg? Dan kan je binnenkort terecht op www.mhealthbelgium.be. Er bestaan vandaag al heel veel digitale toepassingen in de gezondheidszorg, en hun aantal neemt nog zeer sterk toe. Met behulp van deze toepassingen krijg je als patiënt een beter inzicht in je gezondheidstoestand.

Kleine gids voor dementie
21 september 2018

Kleine gids voor dementie

Het zijn harde cijfers: 65-plussers hebben één kans op vijf om later in hun leven dementie te ontwikkelen. En wanneer dat gebeurt, gaan we op zoek naar antwoorden op de vele vragen die door ons hoofd spoken. Zowel personen met dementie als mantelzorgers en zorgprofessionals hebben nood aan duidelijke en betrouwbare informatie. Alleen … In de overdaad aan informatie die op honderd-en-een plekken te vinden is, raakt men heel snel het noorden kwijt.

Neos met een hart
21 september 2018

Neos breekt uit en verzet zich tegen uitsluiting

Neos, het Netwerk van Ondernemende Senioren trekt met haar leden naar Museum dr. Guislain, het museum van de geschiedenis van de psychiatrie, en ontwikkelde er zelf een uniek zoek- en ontsnappingsspel. ‘NEOS BREEKT UIT’ is een museumbezoek met een extra spannende uitdaging maar vooral ook een statement van verzet tegen de uitsluiting van mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid.

Walkability
21 september 2018

Primeur in Europa: Vlaamse Walkabilityscore-tool

Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelde de ‘Walkabilityscore-tool’, een nieuw online instrument dat in kaart brengt in welke mate mensen in hun buurt worden aangezet om zich op een actieve manier te verplaatsen. Met de score kunnen lokale besturen en ruimtelijke planners bepalen in welke buurten welke maatregelen aangewezen zijn zodat mensen zich meer te voet of met de fiets verplaatsen in plaats van met de auto.

Jo Vandeurzen
21 september 2018

Internationale Alzheimerdag: gezonde leefstijl doet risico op dementie dalen

Vandaag, vrijdag 21 september 2018, is het de internationale Alzheimerdag. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen lanceert vandaag in samenwerking met Alzheimer Liga Vlaanderen en het Vlaams Apothekers Netwerk de publiekscampagne ‘SaniMemorix’ om aandacht te vragen voor die relatie tussen leefstijl op middelbare leeftijd (40 tot 75 jaar) en het risico op dementie op hogere leeftijd.

Kronkels
14 september 2018

Ondersteuningsgroep ‘Afscheid dat verbindt’: 23 oktober 2018

De ondersteuningsgroep 'Afscheid dat verbindt' brengt zorgverleners uit woonzorgcentra samen. De groep zoekt hoe bewoners verhalen over hun leven kunnen vertellen en kunnen praten over het afscheid van dat leven. Ook inspireren ze elkaar om deze verhalen creatief uit te werken tot een verbindend instrument voor de bewoner en zijn/haar naasten. De ondersteuningsgroep komt samen gedurende vijf namiddagen tussen oktober 2018 en april 2019.

Plantjesweekend
14 september 2018

Plantjesweekend Kom op tegen Kanker: 14-16 september 2018

Kom op tegen Kanker organiseert elk jaar een Plantjesweekend. Op 14, 15 en 16 september 2018 vindt de 24ste editie plaats. En ook jij kan opnieuw de campagne, het kankeronderzoek en steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten en hun naasten steunen.

14 september 2018

Opleiding 'Het nieuwe erfrecht’: 29 november 2018

Erven gaat wel eens gepaard met conflicten. De uitdagingen zullen groter worden nu het nieuwe erfrecht (inwerkingtreding 1 september 2018) meer vrijheid toekent aan de erflater. Ook binnen het gezin zorgt de nieuwe wet voor nieuwe dynamieken, maar misschien ook voor nieuwe conflicten.

Uitnodiging
14 september 2018

Uitnodiging 'Samen sterk voor ouderen in beweging': 26 oktober 2018

Ouderen zijn de bevolkingsgroep die het minst beweegt en toch willen vele ouderen actief en gezond ouder worden.  Hoe kan je als Vlaamse middenveldorganisatie uit eender welke sector je steentje bijdragen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle neuzen uit verschillende sectoren in dezelfde richting wijzen en er samenwerkingsverbanden ontstaan?