gedicht schrijven in notitieboek

Oproep: Alzheimer Liga Vlaanderen zoekt gedichten

Wat zegt dementie jou of wat zeg jij tegen dementie? Kruip in je pen en schrijf een gedicht. Alzheimer Liga Vlaanderen bundelt ze in een boek dat gepresenteerd wordt op de Werelddag Dementie, maandag 21 september 2020.

Leo De Bock - koppel met dementie

Fototentoonstelling: Ik, jij, samen MENS

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Stad Leuven, regionaal expertisecentrum Memo Leuven en Cera willen met een fototentoonstelling werken aan een genuanceerde beeldvorming over dementie.

facebook vlaamse ouderenraad like

Volg jij ons al op Facebook?

De Vlaamse Ouderenraad vernieuwde haar Facebookpagina.

Vrouw met dementie achter bloemen

Lotgenotengroep Parkinson dementie en Lewy Body dementie: 26 september 2020

Alzheimer Liga Vlaanderen organiseert de eerste Vlaamse lotgenotengroep voor Parkinson dementie en Lewy Body dementie. Alle familieleden en mantelzorgers van personen met Parkinson dementie en Lewy Body dementie zijn uitgenodigd.

hittegolf hitte zon warmte ouderen warme dagen tips senioren temperatuur KMI

Warme dagen, zorg dragen! Wat kan jij doen tijdens de hittegolf?

Op dit moment kampen we met een hittegolf. Velen vinden die extra zon mooi meegenomen, maar er hebben ook heel wat mensen last van de warmte. Zoals (de oudste) ouderen. Zij zijn erg kwetsbaar tijdens deze warme dagen en verdienen extra aandacht en zorg. Wat kan jij doen? De Vlaamse Ouderenraad geeft tips.

coronalijn corona telefoon ouderen woonzorg

Vragen over corona in de ouderenzorg? Bel de coronalijn.

Ben je bewoner, mantelzorger of medewerker in een woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum, centrum voor kortverblijf, assistentiewoning of een centrum voor herstelverblijf? En heb je vragen over corona? Dan kan je contact opnemen met de coronalijn woonzorg.

ouderen verenigingen heropstart corona charter coronagids

[UPDATE] Een veilige heropstart in verschillende sectoren: overzicht voor ouderen(organisaties)

Dat veiligheid cruciaal is in deze fase van de coronacrisis, zal niemand ontkennen. Na de nieuwe maatregelen die sinds deze week van kracht zijn, geven we een update van de concrete richtlijnen. Het gaat om sectorgidsen voor de vrijetijdssector, specifieke gidsen van ouderenverenigingen en gidsen voor zorgorganisaties. Ook lokale ouderenraden laten we aan het woord. En voor het charter 'Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving is nog steeds een belangrijke rol weggelegd.

erkenning mantelzorgers officieel statuut

[UPDATE] Mantelzorgers krijgen erkenning vanaf september

We zaten er al een hele tijd op te wachten. De vooropgestelde datum van 1 oktober 2019 werd niet gehaald. Maar nu is er duidelijkheid. Vanaf 1 september 2020 kunnen mantelzorgers die voor de zorgverlening van hun naasten instaan een officieel statuut verkrijgen via het ziekenfonds. Er zullen 2 types erkenningen bestaan: een algemeen statuut en een statuut waar sociale voordelen aan gekoppeld zijn. Wij gingen ten rade bij het Steunpunt Mantelzorg.

ouderen met kleinkinderen

Opvang door grootouders: wat kan en wat niet?

De meeste grootouders mochten de voorbije weken terug kleinkinderen zien én knuffelen. Maar nu de maatregelen voor de komende maand terug verstrengd zijn, zullen sommige grootouders keuzes moeten maken. Wil je in opvang voorzien voor je kleinkinderen die niet tot je vaste bubbel behoren, dan kan dat onder voorwaarden. De Gezinsbond somt ze voor je op.

ouderen en smartphones

Onderzoek: smartphone voor vergeten

De onderzoeksgroep mict van de UGent en verbonden aan onderzoekscentrum imec, ging van start met het project ‘M-DECLINE’. Dat wil door het monitoren van smartphonegebruik bij ouderen signalen van mentale achteruitgang en vroege stadia van alzheimer detecteren.