Noblito haalt ouderen uit hun isolement

Noblito pakt eenzaamheid bij ouderen aan

Eerder dit jaar werden de resultaten van het Nationaal Geluksonderzoek bekend gemaakt. Naar aanleiding van dit onderzoek werden initiatieven bekroond die een opmerkelijke bijdrage leveren aan het geluk van de Belg. Noblito, een app die eenzaamheid bij ouderen wil doorbreken, kwam als eerste algemene winnaar uit de bus.

Cover leeftijdsdiscriminatie

Publicatie rond leeftijdsdiscriminatie: ‘Te jong? Te oud!’

Unia herschreef - naar aanleiding van de Internationale dag voor ouderen op 1 oktober - een brochure over leeftijdsdiscriminatie uit 2009. Het was hoog tijd voor een update, want deze problematiek is tien jaar later jammer genoeg nog steeds actueel.  

Buurtgerichte zorg

Cahier ‘Buurtgerichte zorg’

Beter een goede buur dan een verre vriend. We blijven het herhalen: in oude spreekwoorden schuilt veel waarheid. Het belang van de buurt komt telkens weer naar boven. "De buurt is de uitgelezen plek voor de organisatie van nabije zorg en ondersteuning", vertelt de cover van het zopas verschenen cahier van Kenniscentrum WWZ over buurtgerichte zorg, een organisatiemodel om aan iedereen in een buurt passende hulp en zorg aan te bieden.

Oudere met migratieachtergrond

Vernieuwend wijkzorgmodel laat Brusselse ouderen met migratieachtergrond sneller weg vinden naar thuiszorg

Brusselaars met een migratieachtergrond, vooral ouderen, vinden moeilijk de weg naar de thuiszorg. Tegelijk zetten mensen met een migratieachtergrond die in Brusselse volkswijken wonen, slechts moeizaam de stap naar een job in de thuiszorg. Ook al hebben ze vaak een rijke ervaring met zorg dragen. Hoe kunnen we deze twee noden met elkaar verbinden en de knoop ontwarren?

Dansend koppel

80 woonzorgcentrumbewoners dansen … op techno

Om de 25ste verjaardag van Woonzorggroep GastVrij Omgeven te vieren, nodigde directeur Hans de Clerck de bewoners uit om te dansen. Niet op bekende klassiekers, maar op technomuziek van DJ Paul Kalkbrenner. Dat leverde hartverwarmende beelden op.

Valpreventie

Opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’: 2020

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in 2020 opnieuw de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

woon gezond kies bewust

Woon gezond, kies bewust

Wist je dat de lucht in je woning meer vervuild kan zijn dan de buitenlucht? Natuurlijk zit de buitenlucht daar soms voor iets tussen, maar zonder dat je het beseft, vervuil je de binnenlucht thuis ook door producten die je gebruikt of door nieuwe materialen die je in huis haalt. Ook vervuilde lucht ín huis kan je gezondheid schaden. Maar gelukkig kan je daar zélf iets aan doen! Tussen 11 en 15 november 2019 zet Gezond Leven een gezond binnenmilieu centraal.

 Soulcenter-Frederik-Vincx-bewoner-en-verzorger-in-woonzorgcentrum

Soulcenter verlegt focus van gezondheid naar geluk

Onderzoek toont aan dat ouderen heel wat van de voor hen betekenisvolle activiteiten verliezen wanneer ze naar een woonzorgcentrum verhuizen: niet alleen de huishoudelijke activiteiten vallen weg, maar ook heel vaak hobby’s en ontspanningsactiviteiten. De focus ligt op gezondheid en zorg, en veel minder op de persoonlijke verhalen van bewoners. Soulcenter wil daar aan de hand van een softwarepakket voor woonzorgcentra verandering in brengen.

Cover CLEVER

Het CLEVER protocol om doelgerichte zorg te realiseren

Er werden reeds verschillende pogingen ondernomen om doelgerichte zorg te realiseren. Toch blijft de vraag hoe je te weten komt wat voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood belangrijk is en hoe je daar als hulpverlener rekening mee kan houden? Onderzoekers van de Arteveldehogeschool ontwikkelden een instrument dat doelgerichte zorg faciliteert: het CLEVER protocol. CLEVER gaat uit van betekenisvolle activiteiten als hefboom om doelgerichte zorg te faciliteren.

Kwetsbare burgers

45 methodieken om beleidsparticipatie mogelijk te maken

Lokale besturen worden door de Vlaamse overheid aangemoedigd om het lokaal beleid vorm te geven op een participatieve wijze. Dat betekent dat de inwoners van de gemeente inspraak moeten hebben in het volledige beleidsvormingsproces, van voorstel tot evaluatie. Dat is niet altijd vanzelfsprekend, zeker niet bij burgers in kwetsbare situaties, als laaggeschoolde, anderstalige of minder-mobiele burgers.