Fonds voor Solidaire Zorg

69 zorginstellingen krijgen steun voor meer sociale contacten en betere infectiepreventie

Het Fonds voor Solidaire Zorg werd eind maart opgericht door de Koning Boudewijnstichting in het kader van de strijd tegen het coronavirus. Het fonds kent 1,85 miljoen euro steun toe aan in totaal 69 projecten van en voor residentiële zorginstellingen. 48 instellingen krijgen middelen voor projecten gericht op het herstel en behoud van contacten in veilige omstandigheden. Daarnaast krijgen 21 projecten, waarbij telkens verschillende instellingen betrokken zijn, middelen om de kennisdeling over preventie en controle van infecties gestructureerd te bestendigen.

oudere vrouw corona mondmasker bezoek woonzorgcentra

Regels voor bezoek in woonzorgcentra opnieuw strenger

Sinds 18 mei is bezoek in woonzorgcentra terug mogelijk. Gelukkig maar, want de nood was hoog na maanden van isolement. Met de heropflakkering van het coronavirus, moeten we nu natuurlijk extra voorzichtig zijn. Maar een bezoek brengen aan je (groot)ouders, familieleden, vrienden, ... kan nog steeds, indien het woonzorgcentrum dat toe laat. Hou daarbij wel alle richtlijnen goed in het achterhoofd.

coronapremie IGO ouderen inkomensgarantie

Extra coronapremie voor wie inkomensgarantie voor ouderen ontvangt

Door de coronacrisis ervaren heel wat mensen die het voordien al niet breed hadden, extra financiële problemen. De federale regering heeft nu beslist om ouderen die een inkomensgarantie (IGO) ontvangen tijdelijk een bijkomende sociale uitkering toe te kennen: de premie COVID-19.

Zorg tijdens corona

Enquête: zorgverleners over levenseindezorg tijdens corona

In coronatijd werden zorgverleners veel vaker geconfronteerd met het overlijden van patiënten. Hoe gingen ze daarmee om? Werden ze voldoende begeleid? Wat kan beter? UZ Brussel voert samen met Onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde (VUB) een internationale studie naar de beleving van alle hulp- en zorgverleners met levenseindezorg in coronatijd.

Mantelzorger met oudere, sociaal contact via telefoon

Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin formuleert corona-advies

De Vlaamse Raad WVG (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) bracht een advies uit over de aanpak van de coronacrisis. Alle leden van de raad, ook de Vlaamse Ouderenraad, waren betrokken bij de totstandkoming van het advies. Het is een breed advies dat heel wat aanbevelingen en acties bundelt.

Corona bij ouderen in het woonzorgcentrum

Stemmen uit de stilte

Dat de coronacrisis de woonzorgcentra bijzonder hard geraakt heeft, is intussen geweten. Maar voor wie er niet direct bij betrokken was, is het moeilijk om in te schatten wat er precies fout liep en welke impact dit had op de bewoners, hun familieleden en de zorgverleners in woonzorgcentra. De Vlaamse Ombudsdienst ging in gesprek met hen en biedt ons een inkijk in het leven in het woonzorgcentrum tijdens de crisis.

rode kruis zorg voor elkaar tips ouder koppel

Zorg voor jezelf en elkaar: Rode Kruis lanceert zorgtips

De coronacrisis schudde ons normale leven grondig door elkaar. De laatste maanden waren voor iedereen onvoorspelbaar en onzeker. Rode Kruis-Vlaanderen stelde daarom zorgtips samen. Praktische tips die jou helpen om hiermee om te gaan én die je in staat stellen om anderen te helpen om deze periode door te komen.

Driedaagse vorming referentiepersonen intimiteit en seksualiteit in woonzorgcentra ouderen verliefd

Driedaagse vorming ‘referentiepersonen intimiteit en seksualiteit in woonzorgcentra’

Lachesis organiseert de 7de editie van de vorming ‘referentiepersonen intimiteit en seksualiteit in woonzorgcentra’. Tijdens de driedaagse vorming zullen experten verschillende topics rond seksualiteit en intimiteit behandelen, waaronder bijvoorbeeld beeldvorming en taboes, seks en dementie, en culturele en seksuele diversiteit.

Zorgraden tegen corona

Zorgraden nu officieel erkend

Sinds woensdag 1 juli zijn de zorgraden van 60 eerstelijnszones in Vlaanderen formeel erkend. Dat is een enorme sprong voorwaarts. Het is een kleine, maar belangrijke administratieve stap, die zal bijdragen aan een betere samenwerking binnen de eerste lijn. Bovendien kunnen de eerstelijnszones een belangrijke rol spelen bij de aanpak van de coronacrisis.

oudere telefoneert aan verminderd tarief

Automatische toekenning sociaal telecomtarief een stap dichterbij

In de commissie Mobiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers is een wetsvoorstel goedgekeurd dat het sociaal tarief voor telecommunicatie automatisch toekent aan wie er recht op heeft. Als ook de plenaire zitting van de Kamer dit voorstel goedkeurt, moeten mensen dit sociaal tarief niet langer zelf aanvragen en komt de korting automatisch bij wie er wettelijk recht op heeft.