Sankaa wint Ultima Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

Sankaa wint Ultima Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

ultima sankaa

De Ultima ’s zijn de Vlaamse Cultuurprijzen. Die worden jaarlijks in verschillende categorieën uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap. Dit jaar gaat de Ultima in de categorie Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk naar Sankaa vzw. 

Troeven van Sankaa vzw

Eind 2019 veranderde Sankaa vzw van naam (voordien FAAB vzw), missie en visie. Het resultaat? Een organisatie met een frisse look en open kijk, die nog sterker dan voordien die blik op de bredere samenleving richt. Zonder de aandacht voor de eigen achterban, mensen met Afrikaanse roots, uit het oog te verliezen. Dat is ook de Ultima-jury niet ontgaan.

De jury uit bijzondere waardering voor het onderzoeksrapport ‘Racisme ontrafeld’ dat Sankaa in 2022 presenteerde. De vzw voerde een groot luisteronderzoek uit waarin meer dan 400 ervaringen van mensen met een migratieachtergrond werden verzameld, om zo een beeld te geven van hoe personen met Afrikaanse roots in België met racisme en uitsluiting te maken krijgen.

Met het rapport ‘Racisme ontrafeld’ maakte Sankaa de ervaring van mensen uit de Afrikaanse diaspora in België met racisme tastbaar op een manier die cijfers en gegevens niet kunnen.”

Jury Ultima’s

Meer informatie?

Alle info over de prijs van Sankaa vind je hier

Over Sankaa vzw

Sankaa vzw is een democratische en pluralistische sociaal-culturele vereniging. De vzw overkoepelt zowel verenigingen verbonden met de Afrikaanse gemeenschappen als verenigingen met een thematische werking. Informatie over Sankaa vind je hier.

Toegevoegd op 8 juni 2023