Apps

Kom op tegen Kanker lijst zorgapps op

Er zijn duizenden en duizenden apps voor smartphones die beweren jouw gezondheid te verbeteren. Veel van die apps zijn gratis of niet duur, toegankelijk en leuk. Maar welke apps kunnen echt nuttig en relevant zijn? Daarvoor kan je vanaf nu terecht bij Kom op tegen Kanker.

fotodatabank

Nieuwe beelden in de fotodatabank!

De manier waarop ouderen en het ouder worden afgebeeld zijn, is vaak negatief of net overdreven positief. Al te vaak zie je in artikels of op affiches heel stereotype beelden. Om die de wereld uit te helpen, lanceerde de Vlaamse Ouderenraad een fotodatabank met realistische beelden van ouderen en actief ouder worden. Organisaties, journalisten of individuele gebruikers kunnen er gratis foto's aanvragen voor publicaties, artikels, nieuwsbrieven, presentaties, ...

Deuren

Misbruik naam OCMW: laat je niet vangen!

VVSG heeft opnieuw klacht ingediend bij de FOD Economie tegen het bestaan van de website www.vzw-ocmw.be (‘Ons centraal maatschappelijk welzijn’) waar mensen onder andere advies tegen betaling krijgen en adressen kunnen aankopen. Men misbruikt bewust de naam OCMW om het vertrouwen te winnen van mensen die vaak kwetsbaar zijn en geen uitweg zien. Dat is bedrieglijk en misleidend.

Coer boek

Boek ‘Verhaal om de hoek. Cultureel erfgoed als instrument voor zorgzame buurten’

Faro, het steunpunt voor cultureel erfgoed lanceert de publicatie ‘Verhaal om de hoek’. Het biedt antwoord op de vraag hoe erfgoedorganisaties mee kunnen bijdragen aan een ‘zorgzame buurt’. Een buurt waar bewoners oog en oor hebben voor elkaar, een buurt ook waar plaats is voor diversiteit en verschillende meningen. Kortom, een plek waar het goed samen-leven is.

doe de test

Thuis in de Toekomst van start. Doe de test.

Hoe zie je jezelf wonen in de toekomst? In een vrijstaand huis, op het platteland, in een knus appartement in de stad of zou je overwegen om met een aantal gezinnen een woning te delen? Met 'Thuis in de Toekomst' lanceert de Vlaamse overheid een woontest die ons laat stilstaan bij woonwensen en –uitdagingen. Hoe kunnen we duurzamer worden? Wat zijn de alternatieven voor onze traditionele woonvormen? Doe de test en ontdek wat er allemaal mogelijk is. Laat je inspireren!

© Anne-Marie Heirbaut

Bachelor-na-bachelor ‘Psychosociale Gerontologie’

Psychosociale gerontologie is een opleiding die zich richt op professionals die al werken in de (ruime) ouderensector, maar ook op personen die in het verleden een diploma ergotherapie, verpleegkunde, orthopedagogie, gezinswetenschappen, ... behaalden. Breng een bezoekje tijdens de infodagen.

Zomercursus: Ethics in Dementia Care

Van 1 tot 4 December 2020 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 6de editie van de zomercursus ethiek in de dementiezorg. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek.

griepspuit

65-plussers laten zich te weinig inenten tegen griep

Volgens een onderzoek van het socialistische ziekenfonds is niet meer dan 53 % van de ouderen die thuis wonen ingeënt tegen de griep. En dat cijfer ligt ver onder het streefdoel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Die pleit ervoor om minstens 75 % van de 65-plussers te vaccineren. Griepvaccinaties zijn nu te omslachtig en moeten eenvoudiger kunnen, vindt de mutualiteit.

Cover cahier

Diversiteit in de Brusselse zorg- en welzijnssector

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen en in Brussel is ingrijpend aan het veranderen. Demografische en organisatorische evoluties plaatsen overheden en dienstverleners voor grote uitdagingen. In Brussel beweegt er veel. Desuperdiverse stad is een labo voor nieuwe inzichten en projecten. Het kenniscentrum WWZ wil met de reeks Cahiers die vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar maken. In deze Cahier werpen ze hun licht op de diversiteit in de Brusselse Zorg- en welzijnssector en de drempels en uitsluitingsmechanismen waarop mensen botsen.

Campagnebeeld

Deel je ervaring en stuur samen met Kom op tegen Kanker ziekenvervoer de juiste richting uit

Kankerpatiënten moeten tijdens hun ziekte vaak naar het ziekenhuis, voor behandelingen, consultaties, scans, bloedafnames … Sommigen gebruiken hiervoor eigen vervoer, maar voor heel wat anderen is het niet zo eenvoudig. Zij moeten een beroep doen op professioneel ziekenvervoer (bijvoorbeeld via Mutas) of vervoer met vrijwilligers (bijvoorbeeld via je ziekenfonds of de Minder Mobielen Centrale). Dat er op dat vlak veel kan verbeteren, blijkt uit de vragen en klachten die Kom op tegen Kanker hierover ontvangt.