09 november 2018

Terugbetaling psycholoog voor 65+: nog niet voor morgen

Eerder dit jaar kondigde minister De Block aan dat een bezoek aan de psycholoog onder bepaalde voorwaarden zou terugbetaald worden voor volwassenen tot en met 64 jaar. De Vlaamse Ouderenraad kaartte dit aan als discriminerend voor ouderen. In haar beleidsnota kondigt minister De Block nu aan dat ze eerst de netwerken tussen zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen op punt wil stellen vooraleer te investeren in de terugbetaling.

Terugblik 26 oktober
09 november 2018

Terugblik studiedag ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’

Op vrijdag 26 oktober 2018 organiseerden de Vlaamse Ouderenraad en het Vlaams Instituut Gezond Leven de studiedag ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’. Een 150-tal deelnemers zakten af naar Brussel. We blikken terug op een inspirerende dag waarbij we middenveldorganisaties uit diverse sectoren opriepen om de krachten te bundelen met het doel om ouderen meer te laten bewegen. We vertrokken vanuit 4 contexten: thuis bewegen, bewegen tijdens actieve verplaatsingen, bewegen op het (vrijwilligers)werk en tijdens de vrije tijd (incl.

09 november 2018

Gezocht: Bewust kinderloze 60-plussers

Masterstudente Sociale Agogiek Hannelore Stegen is voor haar masterproef op zoek naar 10 bewust kinderloze 60-plussers die willen meewerken aan haar onderzoek.

Ouderenraden
09 november 2018

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal lanceert ouderenraden.be

Met als slagzin ‘Inspiratie voor en door lokale ouderenraden’ willen we met ouderenraden.be leden van ouderenraden, gemeentebesturen, ouderenverenigingen en andere geïnteresseerden inspireren, motiveren en informeren. Op deze nieuwe website vind je tal van inspirerende voorbeelden van lokale ouderenbeleidsparticipatie. Ook nieuws over het lokale ouderenbeleid diepen we verder uit.

Druglijn
09 november 2018

Oproep: Nieuwe vrijwilligers voor de Druglijn

Jaarlijks krijgt de DrugLijn 7 400 oproepen te verwerken via telefoon, skype, mail en chat. De DrugLijn is onderdeel van VAD (Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) en geeft informatie en advies over alle vragen rondom alcohol, drugs, medicatie, gokken en gamen. Het is vooral de enthousiaste groep van vrijwilligers die zich hiervoor inzet. En die ploeg wordt versterkt!

02 november 2018

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal klopt derde werkjaar af

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal kan terugblikken op een geslaagd derde werkjaar (september 2017 - augustus 2018). Er werden heel wat initiatieven opgezet die lokale ouderenraden nog beter ondersteunen in hun werking. Blik samen met ons terug in het nieuwe jaarverslag.

Grijze goesting
02 november 2018

Grijze goesting

Ouderen veranderen niet in aseksuelen zodra ze naar een woonzorgcentrum verhuizen. ‘Grijze goesting’? Wees er maar zeker van dat ze bestaat. Zorgbedrijf Antwerpen schreef er een gelijknamig boek over. “Tijd dat we dat taboe doorbreken”, klinkt het.

Wat te doen met je pensioen?
02 november 2018

Wat te doen met je pensioen? Over financieel rondkomen, bijverdienen en actief blijven

Terwijl de regering wikt en weegt over wie wanneer met pensioen mag, zitten zoveel mensen nog wel met àndere vragen over het pensioen. Samen met de uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts schreef OKRA een boek 'Wat te doen met je pensioen'. Je vindt een antwoord op volgende vragen: welk pensioenbedrag mag ik verwachten? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik financieel veilig ben tot mijn laatste dagen? Hoeveel mag ik tijdens mijn pensioen nog bijverdienen? Hoe kan ik actief blijven?

gezond ouder worden
02 november 2018

Hoe ondersteun je ouderen om gezond ouder te worden?

Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Hoe kan je daar als professional aan tegemoetkomen? Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelde ‘Op gezondheid staat geen leeftijd’. De interactieve tool zet de noden en wensen van ouderen in de verf en geeft tonnen inspiratie voor professionals.

Referentiekader dementie
25 oktober 2018

Expertisecentrum Dementie lanceert referentiekader dementie

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen lanceerde op 25 oktober, in opdracht van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het eerste referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie. Dit inspirerend document is de blauwdruk voor goede zorg voor de hele zorgsector in Vlaanderen en werd gebundeld in het boek ‘Ik, jij, samen mens.