Zorgzame buurt

Webinar ‘Zorgzame buurten’: 9 maart 2021

Wil jij mee(r) werk maken van een zorgzaam dorp, een zorgzame wijk of zorgzame buurt? Dat begint bij een goede omgevingsanalyse. Samen met tien pilootgemeenten ontwikkelden Thomas More (Vonk3), KU Leuven (P.PUL) en de provincie Antwerpen een ondersteuningspakket waarmee lokale besturen onder begeleiding een goede omgevingsanalyse kunnen maken. Dat leidde tot conclusies en een methodiek, die ze graag delen met jou.

gezin corona

Webinar ‘Met de nodige afstand? Een staat van het gezinsbeleid in Vlaanderen 2020’: 24 februari 2021

Voor gezinnen was 2020 een bewogen jaar. De omstandigheden dwongen hen om actief na te denken over hoe ze zich verhouden tot elkaar en tot hun naasten. Wie behoort tot de bubbel? Van wie moeten ze afstand houden? Ook voor het gezinsbeleid in Vlaanderen was 2020 een uitzonderlijk jaar. Middenin de eerste golf van de pandemie, maakte het Kenniscentrum Gezinswetenschappen een analyse van de impact van de coronacrisis en de maatregelen op gezinnen.

ouderen psychisch

Opleiding ‘Zorg voor sociaal en psychisch kwetsbare ouderen’: voorjaar 2021

In de zorg voor kwetsbare ouderen is een brede en persoonsgerichte visie van belang. Ouderen ondersteunen om een goede kwaliteit van leven en psychisch welzijn te behouden bij het ouder worden is een grote uitdaging. Ben je in de gezondheidszorg werkzaam met ouderen? Dan inspireert deze opleiding van Odisee Hogeschool je ongetwijfeld.

Luc Van de Ven

Webinar ‘De psychologie van de ouder wordende mens’: 2 maart 2021

Over ouderen horen we buiten coronatijden gelukkig tal van optimistische, zelfs vrolijke verhalen. Maar helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. De ouderdom heeft ook minder fraaie kanten: iedereen zal vroeg of laat een of andere vorm van verlies ervaren. De kunst zit ‘m er in om verlies te kunnen verwerken. Luc Van de Ven is ouderenpsycholoog, verbonden aan de Universitaire Ziekenhuizen van Leuven en tevens Koploper van onze campagne Kopzorgen verdienen Zorg.

toekomst wonen

Webinar ‘Wonen na corona’: 25 februari 2021

Met dit webinar willen het Steunpunt Wonen en het Agentschap Wonen-Vlaanderen de discussie op gang brengen over wonen na de coronacrisis. Op het programma staan kennis en ervaringen van onderzoekers, ambtenaren, veldwerkers en betrokken organisaties. Het doel is met een brede groep van betrokkenen na te denken over hoe we willen wonen na de crisis, hoe het woonbeleid dit kan ondersteunen en hoe investeren in wonen kan bijdragen tot economische en sociale heropleving.

buurt subisdies

Oproep ‘Buurten op den Buiten’

Wil je een concreet project realiseren voor je buurt of dorp met landelijk karakter waarbij je de kwaliteit van leven wil verbeteren? En wil je contacten tussen buurtbewoners bevorderen? Misschien kom je dan wel in aanmerking voor de oproep Buurten op den Buiten van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij.

vaccinatiecentra toegankelijkheid

Inter vraagt meer aandacht voor toegankelijkheid vaccinatiecentra

Een bezoek aan een vaccinatiecentrum kan voor veel mensen stresserend of moeilijk zijn. De Vlaamse overheid stelt op laatjevaccineren.be richtlijnen ter beschikking aan de lokale besturen over hoe je een vaccinatiecentrum inricht en laat werken. Daarbij is er ook aandacht voor de toegankelijkheid en heldere communicatie, volgens Inter twee belangrijke aandachtspunten. Wij geven een handig overzicht van de zaken waar je je lokaal bestuur op kan wijzen.  

corona onderzoek

Oproep: Had jij langdurig corona?

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) doet onderzoek naar de ervaringen van mensen die langdurig COVID hadden.

mantelzorgwet

Webinar ‘De nieuwe federale mantelzorgwet onder de loep’: 1 maart 2021

Sinds 1 september 2020 kunnen zij die instaan voor de zorgverlening van hun naasten, via mantelzorg, een officieel statuut verkrijgen via het ziekenfonds. Maar die wetgeving is nog niet voor iedereen even duidelijk. In dit webinar wordt de mantelzorgwet onder de loep genomen.

vrijwilligers

Oproep: Werk mee aan een sterk actieplan voor vrijwilligers

De Vlaamse overheid ontwikkelt sinds 2016 een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. Ook de Vlaamse Ouderenraad was betrokken bij de uitwerking ervan. Op dit moment wordt er gewerkt aan een geactualiseerd actieplan voor de huidige legislatuur. Heb jij interesse om hier aan mee te werken? Stel je dan nog snel kandidaat.