active@thuis

Gezocht: 70-plussers voor bewegingsprogramma

Onderzoekers van Arteveldehogeschool, VUB, UAntwerpen, UGent, Odisee en UZ Brussel zoeken 70-plussers die

FOERT

Neos vzw streeft via FOERT-lied naar positieve beeldvorming ouderen

Seniorenorganisatie Neos vzw, een lidorganisatie van de Vlaamse Ouderenraad, wil via het FOERT-lied werken aan een positieve beeldvorming van en over oud(er) zijn. Want ouderen worden volgens de vereniging nog steeds geconfronteerd met een onterechte negatieve beeldvorming. 

ethiek in dementiezorg

Cursus 'Ethiek in de dementiezorg': 2-5 juli 2024

Van 2 tot 5 juli 2024 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de tiende editie van de cursus 'Ethiek in de dementiezorg' voor professionele medewerkers. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek.

minder eenzaamheid ouderen

Campagne 'Samen tegen eenzaamheid: klein gebaar, grote impact'

Het Departement Zorg lanceert een campagne om eenzaamheid aan te pakken en samen een verschil te maken. Want hoewel eenzaamheid meestal met ouderen wordt geassocieerd, toont onderzoek aan dat het probleem in alle leeftijdsgroepen en maatschappelijke lagen voorkomt. In Vlaanderen zegt 45 à 59 % van de mensen zich soms eenzaam te voelen.

Stem Ervaren Vief

Vief lanceert verkiezingsproject 'Stem Ervaren 2024'

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen start Vief vzw, een van de lidorganisaties van de Vlaamse Ouderenraad, met het initiatief 'Stem Ervaren 2024 – Samen naar een leeftijdsvriendelijk beleid'. Het initiatief is een samenwerking met ACLVB E-team, Liever Thuis LM en Onbegrensd LM. Daarmee willen de organisaties benadrukken dat ouderen een stem hebben en dat het belangrijk is om die ook te blijven gebruiken, ondanks het afschaffen van de opkomstplicht. 'Stem Ervaren' zoekt bovendien stemambassadeurs!

ieders stem telt

'Ieders Stem Telt' tijdens de lokale verkiezingen van 2024

Op zondag 13 oktober vinden de gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaats. Een groep van 30 middenveldorganisaties, waaronder de Vlaamse Ouderenraad, bundelt de krachten onder de noemer 'Ieders stem telt'. Want we vinden het erg belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar stem uit te brengen. Zeker omdat we mógen maar niet moéten gaan stemmen voor deze lokale verkiezingen. En dat kan ervoor zorgen dat bepaalde groepen in onze samenleving hun stem niet uitbrengen. 

 

valpreventie

Opleiding 'Expert valpreventie bij ouderen': editie 2024

In het voorjaar van 2024 organiseert het Expertisecentrum Val- en fractuurprecentie Vlaanderen een nieuwe editie van de opleiding ‘Expert Valpreventie bij ouderen’.

bewegen op verijzing

Ken jij 'Bewegen Op Verwijzing' al?

Om de ‘zittende’ Vlaming aan het bewegen te krijgen, is er sinds 2017 het Bewegen Op Verwijzing-project. Tot voor kort kon enkel de huisarts een verwijsbrief geven voor een Bewegen Op Verwijzing-coach. Maar dat wordt uitgebreid: ook andere hulpverleners, zoals psychologen, maatschappelijk werkers, diëtisten en verpleegkundigen kunnen vanaf nu patiënten doorsturen naar een coach. Van 2018 tot 2023 schakelden al meer dan 12.500 Vlamingen een Bewegen Op Verwijzing-coach in.  

enquete

Gezocht: 65-plussers die een vragenlijst over persoonlijkheid willen invullen

Een masterstudent psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel zoekt voor haar thesisonderzoek 65-plussers die een vragenlijst rond persoonlijkheid willen invullen.

trefdagen lokaal ouderen

Trefdagen 'lokaal ouderenbeleid' in alle Vlaamse provincies

In het voorjaar van 2024 trekken de vijf Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (ISO's) en Vlaamse Ouderenraad · Lokaal opnieuw naar alle Vlaamse provincies. We komen naar je toe met een programma boordevol inspiratie voor actoren in het lokale ouderenbeleid. Want met de verkiezingen van oktober 2024 in ons vizier, staat lokale ouderenbeleidsparticipatie meer dan ooit op de agenda.