Oudere vrouw e-inclusie tablet smartphone digitale inclusie

Webinar ‘E-inclusie’: 23 september 2020

In een maatschappij die steeds digitaler wordt, is er een reëel risico op uitsluiting voor verschillende groepen. Tijdens een e-inclusie webinar gaan VVSG, Mediawijs en Vocvo dieper in op de meest recente cijfers over mensen die digitaal uitgesloten zijn. Over wie gaat het? Welke groepen lopen het grootste risico? En welke noden kwamen tijdens corona naar boven?

LINC vzw ouderen kennismaatschappij verhalen communicatie digitale geletterdheid

Oproep: geef je mening over het aanbod van LINC vzw

LINC staat voor Lezen, Informatie en Communicatie. Deze organisatie wil ervoor zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen in de kennismaatschappij en focust daarom ook op ouderen. Doordat de coronacrisis zowat alles in vraag stelde, vinden ze het belangrijk hun aanbod te herbekijken en aan de hand van een bevraging bij te sturen. Jij kan deelnemen aan die enquête.

international day older persons AGE UN

Wereldwijd debat op de Internationale Dag van de Ouderen: 1 oktober

Na het uitbreken van COVID-19 en de invloed ervan op ouderen over de hele wereld, besloten de Verenigde Naties om op 1 oktober aandacht te vragen voor de gevolgen van pandemieën op ouderen. AGE, het Europees platform voor ouderen, onderschrijft deze gedachte van de VN en stelt dat ouderen ernstige schendingen van hun rechten ondervinden door de pandemie. Zo was er een enorme impact op de ondersteuning van kwetsbare ouderen en nam het geweld en de ouderenmis(be)handeling wereldwijd toe. Op 1 oktober kan je deelnemen aan een wereldwijd debat rond die thematiek.

cover boek over levenseinde

Livestream 'Afscheid dat verbindt': 8 oktober 2020

Veel boeken gaan over rouw na verlies van een geliefde. Minder boeken beschrijven de fase die aan dit definitieve afscheid voorafgaat. Het boek van Hilde Ingels biedt een bijzonder antwoord op deze leemte. In een lezing spreekt ze samen met Dirk De Wachter en nabestaanden over ‘Afscheid dat verbindt’. Je kan nog deelnemen aan de livestream.

participatie livestreams zorgnet-icuro ouderen inspraak patiënten

Participatie Livestreams ‘Hoe patiënten en gebruikers betrekken bij de zorg’: najaar 2020

Participatie van patiënten en gebruikers in de zorg, daar gaat het over tijdens de ‘Participatie Livestreams’ van Zorgnet-Icuro. In totaal gaat het om 9 online sessies, verspreid over verschillende weken.

wonen en leven in het woonzorgcentrum ouderen vrouwen eten maaltijd

Master Class 'Wonen en leven in het woonzorgcentrum': najaar 2020

De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten organiseert dit najaar een master class die in teken staat van de werking in het woonzorgcentrum. De focus is het versterken van wonen én leven in de organisatie. Deelnemers sleutelen samen aan het DNA van hun organisatie en engageren zich voor een duurzaam traject. 

SeniorenThuis

SeniorenThuis blaast 6 kaarsjes uit

SeniorenThuis is een alternatieve woonvorm voor 65-plussers waarbij 5 ouderen een sociale woning in Borgerhout delen. SeniorenThuis is een initiatief van verschillende welzijns- en zorgpartners die samen voor een sterk zorgnetwerk voor de bewoners zorgen. Dit jaar blazen ze 6 kaasjes uit en minister Beke was aanwezig op de feestelijkheden.

ouderencoaching opleiding thomas more banaba vrouw luistert aandachtig in de les

Maak kennis met de opleiding Ouderencoaching: 18 september 2020

De Bachelor-na-bachelor opleiding Ouderencoaching reikt professionele bachelors uit diverse sectoren de nodige handvatten aan om met de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt aan de slag te gaan. Want et welbevinden, de rechten, het ondersteuningsaanbod, de woonsituatie, … van ouderen in onze samenleving zijn actueler dan ooit. De opleiding wordt georganiseerd aan de Thomas More-hogeschool in Geel.

ouderen migratieachtergrond woonzorgcentrum cultuursensitieve zorg

Webinar ‘Cultuursensitieve zorg in woonzorgcentra’: 2 en 9 oktober 2020

De vaststelling luidt dat nog (te) weinig ouderen met een migratieachtergrond hun weg naar de ouderenzorg vinden. Maar hoe pak je dit aan? Welke drempels en hefbomen zijn er om tot meer cultuursensitieve zorg te komen?

checkjezelf.be check jezelf tips vvsg

Checkjezelf.be helpt je doorheen moeilijke periodes

Corona kruipt ook mentaal in onze kleren. Sommigen verloren hun job, vielen zonder sociale contacten, moesten afscheid nemen van dierbaren … Normaal dat je je soms minder goed in je vel voelt! Maar: je staat er niet alleen voor. Op checkjezelf.be vind je tips, info en oefeningen om goed voor jezelf te blijven zorgen.