Oproep: kinderloze 60-plussers

Nele Leeten, master Agogische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel onderzoekt voor haar masterproef momenteel het sociale netwerk van 60-plussers die geen kinderen hebben. Ze onderzoekt welke steun zij krijgen, hoe tevreden ze zijn over hun sociale netwerk en hoe het sociale netwerk evolueert doorheen de levensloop. Om dit te onderzoeken heeft Nele 12 ouderen nodig die Nederlandstalig zijn, ouder dan 60 jaar en bereid zijn hun levensverhaal te delen in een eenmalig interview.

oudere thuis

Middenveldorganisaties stellen strengere IGO-controles bij ouderen aan de kaak

Deze week verschenen er in enkele kranten berichten rond de controles van de Federale Pensioendienst op de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). De IGO is een uitkering die wordt toegekend aan mensen boven de 65 jaar wiens inkomen te laag is. Vanuit verschillende middenveldorganisaties werd een brief verzonden naar alle Belgische parlementsleden om de controles op de verblijfsvoorwaarde aan de kaak te stellen.

logo nmbs en de lijn

Dit verandert er voor oudere gebruikers van het openbaar vervoer

Vanaf 1 februari 2020 gaan bepaalde tarieven van de NMBS en De Lijn opnieuw omhoog. Ook wordt bij De Lijn de reservatieplicht voor rolstoelgebruikers afgeschaft. En ouderen kunnen alle weekends van de zomervakantie gebruik maken van het seniorenbiljet.

zorgverlener en patient

Dossier: Wegwijs in de hervorming van de eerste lijn

Maatschappelijke ontwikkelingen brengen nieuwe uitdagingen voor de gezondheids- en welzijnssector met zich mee. Om hieraan tegemoet te komen drong een hervorming zich op. Na heel wat denkwerk werd een hervorming van de eerstelijnszorg uitgetekend. Een groot deel van de voorbereidingen zijn inmiddels achter de rug. Geleidelijk aan wordt de nieuwe beleidsvisie in de praktijk uitgerold. Vlaamse Ouderenraad · Lokaal zocht alle veranderingen voor je uit en bundelde ze in een online dossier.

vrijwilligerswerk

Studiedag ‘Een veilig vrijwilligersklimaat’: 5 maart 2020

Het puur engagement van vrijwilligers moeten we koesteren door te investeren in een vrijwilligersvriendelijk klimaat, door te zorgen dat iedereen die samenwerkt zich veilig voelt. Dat impliceert ook grenzen afbakenen en deontologische regels stellen.
Hoe je dat kan aanpakken, kom je te weten tijdens de studiedag die het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert in het kader van De Week van de Vrijwilliger.

Mensen in gesprek

Oproep: digitale toepassingen in de zorg

Meer dan 9.000 zorgverleners en patiënten hebben de allereerste eHealthMonitor ingevuld. Via die bevraging wil de overheid nagaan hoe we de digitale toepassingen binnen onze gezondheidszorg verder kunnen verbeteren. Na de online enquête volgen nu interactieve groepsgesprekken.

Studiedag ‘Interdisciplinair werken binnen de zorg’: 4 maart 2020

Interdisciplinair werken is nu nog vaker een term dan een werkwijze. Daar wil expertisecentrum Health Innovation samen met de opleiding voedings- en dieetkunde van de UCLL verandering in brengen. Tijdens deze studiedag kom je er alles over te weten, van praktische tools tot goede praktijken en noden van mensen.

zorgvolmacht papierwerk handen ouderen

Stijging aantal zorgvolmachten

Het aantal Belgen dat een zorgvolmacht laat opmaken, is het afgelopen jaar explosief gestegen. In 2019 kwamen er 54.956 volmachten bij, waardoor de teller nu al op meer dan 150.000 staat. Dat blijkt uit cijfers van de notarissenfederatie Fednot.

oudere met wandelstok

Studenten verpleegkunde suggereren nieuw woord voor ‘dementie’

Een groep tweedejaarsstudenten in de opleiding verpleegkunde doorlopen op dit moment het opleidingsonderdeel ‘Geestelijke gezondheidszorg’. Ze kregen de opdracht om met een idee te komen dat het leven van personen met dementie, hun zorgen of hun leefomgeving op een positieve manier beïnvloeden. De studenten bedachten een nieuwe term voor ‘dementie’, namelijk ‘sensimoria’.

Frans aan het woord

Frans (94) is fan van het Tubbe-model

Tubbe is een organisatie- en beheersmodel dat in diverse woonzorgcentra in Zweden wordt toegepast. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe dat bewoners zo veel mogelijk (mede)zeggenschap moeten behouden over hun leven en de plek waar ze wonen. Frans (94) woont in een woonzorgcentrum waar het Tubbe-model wordt toegepast en hij is daar zeer lovend over. De VRT ging op bezoek.