Campagne 'Samen tegen eenzaamheid: klein gebaar, grote impact'

Campagne 'Samen tegen eenzaamheid: klein gebaar, grote impact'

minder eenzaamheid ouderen

Het Departement Zorg lanceert een campagne om eenzaamheid aan te pakken en samen een verschil te maken. Want hoewel eenzaamheid meestal met ouderen wordt geassocieerd, toont onderzoek aan dat het probleem in alle leeftijdsgroepen en maatschappelijke lagen voorkomt. In Vlaanderen zegt 45 à 59 % van de mensen zich soms eenzaam te voelen.

Oproep aan iedereen

De campagne wil een oproep doen aan iedereen en ons allemaal alert maken voor de signalen van eenzaamheid. “Want je ziet het meestal niet aan iemand die eenzaam is”, klinkt het. 

Eenzaamheid aanpakken begint met eenvoudige, liefdevolle gebaren. Of het nu gaat om een vriendelijk 'hallo', een telefoontje naar een oude bekende, samen een activiteit doen, het buitenzetten van de vuilnisbak voor de buurman of zelfs het inschakelen van professionele hulp – elk gebaar telt en ook jij kan het verschil maken.

Effecten van langdurige eenzaamheid

Het is niet omdat iemand alleen is dat hij of zij eenzaam is. Niet iedereen die alleen is, voelt zich eenzaam. En niet iedereen die zich eenzaam voelt, is alleen. Maar langdurige eenzaamheid kan wel leiden tot gezondheidsrisico’s op fysiek en mentaal vlak. Het gaat dan bijvoorbeeld om depressie, slaapproblemen, hart- en vaatziekten, en nog meer gevoelens van eenzaamheid en isolement. Daarnaast kan het probleem de oorzaak zijn van een lager zelfbeeld en een gevoel van leegte of algemene ontevredenheid over het leven.

Meer info en tips

Je zal de campagne vooral tegenkomen op sociale media. Surf naar www.mindereenzaam.be voor meer info of voor tips.

Toegevoegd op 8 februari 2024