Haal je COVID vaccin nog dit najaar

Haal je COVID vaccin nog dit najaar

COVID-vaccin

Het lijkt al een hele poos geleden en de pandemie is voorbij, maar in beperkte mate gaat het COVID-virus wel nog rond. Er wordt verwacht dat er in de herfst een nieuwe opstoot komt. De Hoge Gezondheidsraad raadt risicogroepen daarom aan om een nieuwe en tevens gratis prik te halen.

Risicogroepen?

Het gaat om iedereen van 65 jaar of ouder, mensen met langdurige zorg, personen met een combinatie van aandoeningen, mensen met een verzwakte weerstand, zwangere vrouwen en medewerkers in de zorgsector. Dat zijn in totaal zo’n 2 miljoen mensen.

Behoor je niet tot een risicogroep? Dan is een vaccinatie niet aanbevolen. Maar het staat iedereen vrij om voor een extra vaccin te kiezen. Je kan je dus laten vaccineren indien je dat wenst.

Geen vaccinatiecentra

Vaccinatiecentra komen er niet deze keer. De vaccins werden half september eerst toegediend in woonzorgcentra. En nadien konden ook andere risicogroepen een afspraak maken bij de huisarts, apothekers of via de thuisverpleegkundigen. En nu kan dus ook iedereen een boosterprik halen.

Combinatie met griepvaccin

Je kan er ook voor kiezen om gelijktijdig het griepvaccin te ontvangen. Bespreek dit met je zorgverstrekker.

Meer informatie

Lees meer over de nieuwe vaccinatiecampagne op www.laatjevaccineren.be.

Toegevoegd op 2 november 2023