Vlaamse Ouderenraad · Lokaal klopt derde werkjaar af

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal klopt derde werkjaar af

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal kan terugblikken op een geslaagd derde werkjaar (september 2017 – augustus 2018). Er werden heel wat initiatieven opgezet die lokale ouderenraden nog beter ondersteunen in hun werking. Blik samen met ons terug in het nieuwe jaarverslag.

Het nieuwe vormingspakket ‘Sleutel aan het beleid' zag het levenslicht en op 1 juni vond de eerste studiedag ‘Lokale uitdagingen ontrafeld’ plaats, gericht op een aantal belangrijke thema’s in aanloop naar de lokale verkiezingen. Ook nam Vlaamse Ouderenraad · Lokaal verdere initiatieven om lokale ouderenraden beter te informeren: de website ouderenraden.be staat in de steigers en zal op dat vlak een belangrijke rol spelen. Bovendien hielden we ook dit jaar via een barometerbevraging een vinger aan de pols met wat er leeft in de lokale ouderenraden.

Je vindt hier een overzicht van de activiteiten en realisaties van het derde werkjaar.

Toegevoegd op 2 november 2018