FAVO publiceert jaarverslag

FAVO publiceert jaarverslag

Favo

Na een inactief jaar in 2017, hebben de commissies van de federale Adviesraad enthousiast de draad weer opgepakt in 2018. Dat resulteerde in 12 adviezen. Het opgeleverde werk wordt samengevat in een jaarverslag.

Een veelheid aan uitdagingen lag te wachten, onder meer de pensioenhervorming, de vergrijzing en de daaraan aan te passen gezondheidszorg, de dalende koopkracht vooral van de oudste medeburgers, de achterstelling van vrouwen, druk op het vrijwilligerswerk, ... Bij gebrek aan een eigen studiedienst werd de input van externe experts daarbij zeer gewaardeerd.

De FAVO wil ook in de toekomst hard werken om de expertise van ouderen aan te leveren, ten bate van een leeftijdsvriendelijker en rechtvaardiger samenleving.

Meer informatie

Lees hier het volledige jaarverslag.

Blijf op de hoogte van de FAVO via https://adviesraadouderen.belgium.be.

Toegevoegd op 20 juni 2019