Suggestiebundel: ‘Samen werken aan samenleven in uw gemeente’

Suggestiebundel: ‘Samen werken aan samenleven in uw gemeente’

KBS

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stelt de Koning Boudewijnstichting een suggestiebundel voor om het werk van (toekomstige) lokale mandatarissen te inspireren. Dit document doet onder meer voorstellen en aanbevelingen over zorgzame buurten, dementievriendelijke gemeenten, water- en energiearmoede,… Een aantal relevante thema’s, ook voor ouderen. Deze suggestiebundel kan ook inspirerend zijn voor andere groepen, zoals bijvoorbeeld lokale ouderenraden.

Je kan de suggestiebundel hier lezen.

Toegevoegd op 27 juli 2018