Kortom: 10 adviezen voor een sterke lokale communicatie

Kortom: 10 adviezen voor een sterke lokale communicatie

Kortom: 10 adviezen voor een sterke lokale communicatie

De verkiezingen van 14 oktober 2018 naderen. Om het belang van communicatie op de radar te zetten schreef Kortom een ‘communicatief memorandum’ met 10 tips voor een sterke lokale communicatie. Inwoners betrekken bij het beleid? Kiezers informeren over beslissingen en plannen? Burgers en medewerkers zelf verantwoordelijkheid laten opnemen? Een goed communicatiebeleid draagt daartoe bij! Ook voor lokale ouderenraden kunnen deze adviezen interessant zijn.

Hieronder vind je de 10 adviezen voor een sterke lokale communicatie

  1. Communicatie is de smeerolie van lokale democratie en gemeentelijke dienstverlening
  2. Communicatieprofessionals in het hart van de organisatie 
  3. Betrek communicatie bij de start van een project
  4. Meer en kwaliteitsvolle meerrichtingscommunicatie 
  5. Onderschat noch overschat de digitale kloof 
  6. Minder ad hoc-communiceren, meer beleids- en doelgericht werken
  7. Overheidscommunicatie is geen politieke communicatie 
  8. Aandacht voor inclusieve communicatie 
  9. Meet en evalueer communicatie 
  10. Stimuleer innovatie in communicatie 

Lees hier het communicatief memorandum voor de verkiezingen van Kortom vzw.

Toegevoegd op 17 augustus 2018