45 methodieken om beleidsparticipatie mogelijk te maken

45 methodieken om beleidsparticipatie mogelijk te maken

Kwetsbare burgers

Lokale besturen worden door de Vlaamse overheid aangemoedigd om het lokaal beleid vorm te geven op een participatieve wijze. Dat betekent dat de inwoners van de gemeente inspraak moeten hebben in het volledige beleidsvormingsproces, van voorstel tot evaluatie. Dat is niet altijd vanzelfsprekend, zeker niet bij burgers in kwetsbare situaties, als laaggeschoolde, anderstalige of minder-mobiele burgers. Om hieraan tegemoet te komen publiceerde VVSG een methodiekenbundel met 45 methodieken die lokale beleidsparticipatie mogelijk moeten maken.

De methodiekenbundel is gericht naar lokale besturen en ambtenaren, maar de methodieken kunnen ook lokale ouderenraden inspireren om ouderen in kwetsbare situaties te betrekken bij hun werking. Niet elke methodiek is bruikbaar voor de lokale ouderenraad, aan sommige methodieken is bijvoorbeeld een hoge kostprijs verbonden. Door te grasduinen in de bundel kun je natuurlijk wel tips en inzichten ontdekken die het betrekken van ouderen in kwetsbare situaties kunnen faciliteren.

De methodiekenbundel kun je downloaden via de website van VVSG.

Toegevoegd op 20 September 2019