Zorgraden nu officieel erkend

Zorgraden nu officieel erkend

Zorgraden tegen corona

Sinds woensdag 1 juli zijn de zorgraden van 60 eerstelijnszones in Vlaanderen formeel erkend. Dat is een enorme sprong voorwaarts. Het is een kleine, maar belangrijke administratieve stap, die zal bijdragen aan een betere samenwerking binnen de eerste lijn. Bovendien kunnen de eerstelijnszones een belangrijke rol spelen bij de aanpak van de coronacrisis.

Wat zijn eerstelijnszones?

Alle huisartsen, tandartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, apothekers, kinesitherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, … vormen samen de basis van de eerste lijn in Vlaanderen. De bedoeling van deze zones is om de komende jaren een betere samenwerking tussen al deze zorgactoren te realiseren. Daardoor zal een persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger beter geholpen kunnen worden en hun weg vinden in het zorglandschap. Elke eerstelijnszone wordt aangestuurd door een zorgraad.

Zorgraad als belangrijke speler tegen coronavirus

De zorgraden hebben een belangrijke opdracht in de strijd tegen het coronavirus. Ze zijn de verbinding tussen verschillende zorgactoren, van lokaal bestuur tot huisartsenkring en van woonzorgcentra tot ziekenhuizen. De zorgraden hebben drie belangrijke taken bij de aanpak van COVID-19:

  1. Zorgen dat de aanwezige medische expertise in het netwerk ingezet wordt om lokale uitbraken de kop in te drukken. Dit in nauwe samenwerking met lokale besturen.
  2. Het beschikbare hulpaanbod in de regio inzetten om de noden die er zijn te beantwoorden en om uitbraken te voorkomen.
  3. De bevolking en zorgaanbieders informeren en sensibiliseren over hoe ze kunnen bijdragen om uitbraken van het virus te beheersen.

Opzetten van een aanspreekpunt

Per regionale zone zal er een aanspreekpunt aangesteld worden. Dit aanspreekpunt zal nauw samenwerken met de betrokken zorgraden. En zal zorgen voor een goede informatiedoorstroming tussen de zorgraden onderling en de overheden. Om zo een aanspreekpunt te installeren, trekt de Vlaamse Regering extra middelen uit voor de zorgraden.

Meer informatie

Meer informatie over de organisatie van de eerste lijn vind je op onze website ouderenraden.be.

Toegevoegd op 3 juli 2020