Terugblik studiedag ‘Lokale uitdagingen ontrafeld’

Terugblik studiedag ‘Lokale uitdagingen ontrafeld’

Terugblik 1 juni

Op vrijdag 1 juni 2018 organiseerde Vlaamse Ouderenraad · Lokaal een studiedag rond diverse uitdagingen waar lokale ouderenraden voor staan. Een honderdtal geïnteresseerden kwamen naar Brussel om deze bij te wonen. We blikken terug op een goed gevulde dag, die verschillende recente beleidskeuzes met impact op het lokale ouderenbeleid belichtte.

Voorzitter Jul Geeroms opende de dag met een welkomstwoord en enkele beschouwingen over het belang van de stem van ouderen in het beleid. Vervolgens vestigde Prof. Dr. Liesbeth De Donder de aandacht op het waarom en belang van een lokaal ouderenbeleid en hoe je dit kan aanpakken. Directeur Nils Vandenweghe en stafmedewerker Nadia Denayer lichtten de ambities vanuit Vlaamse Ouderenraad · Lokaal toe.6 uitdagingen, 6 workshops

De deelnemers kregen de kans om twee workshop bij te wonen over verschillende thema’s. Tijdens de workshops spraken verschillende mensen uit het werkveld en geëngageerde vrijwilligers over hun initiatieven en ervaringen. Zowel basisbereikbaarheid, geïntegreerd breed onthaal, dementievriendelijke gemeenten, mantelzorg, toegankelijkheid en buurten versterken kwamen aan bod.De workshops gaven ons heel wat input. Om alles op een rijtje te zetten, volgde een slotmoment waarin actieve vrijwilligers van de Vlaamse Ouderenraad de belangrijkste informatie en tips analyseerden. De deelnemers keerden na deze geslaagde studiedag huiswaarts met heel wat concrete aanknopingspunten om hun lokaal ouderenbeleid te versterken en hun engagement in de lokale ouderenraad te verdiepen.Een fotoverslag van de dag kan je hier bekijken.Meer weten?

De presentaties van de sprekers en workshops kan je hieronder terugvinden.

Toegevoegd op 8 juni 2018