Zorg- en welzijnswerkers verenigen zich in 60 eerstelijnszones

Zorg- en welzijnswerkers verenigen zich in 60 eerstelijnszones

Zorg- en hulpverleners, welzijnswerkers en lokale besturen hebben zich de afgelopen weken verenigd in 60 eerstelijnszones. Eerder al waren er 49 zones goedgekeurd met 245 van de 308 gemeenten in Vlaanderen. Nu hebben ook de overgebleven gemeentes zich aangesloten bij een van die zones of samen een nieuwe zone gevormd. In enkele zeldzame gevallen, waar geen volledige consensus haalbaar was, hakte de Vlaamse Regering de knoop door. Het geheel resulteerde in 60 zones, elke gemeente in Vlaanderen maakt nu deel uit van een eerstelijnszone.

Wat is de eerstelijnszorg?

De eerste lijn is de professionele zorg waarmee je als burger doorgaans het eerst in contact komt en is met andere woorden je directe toegang tot de zorg. Huisartsen, tandartsen, verpleegkundigen, vroedkundigen, verzorgenden en zorgkundigen, apothekers, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten, verzorgenden, podologen, maatschappelijk werkers, … dragen en vormen de basis van de eerste lijn in Vlaanderen. De bedoeling van deze zones is dat al deze actoren de komende jaren beter samenwerken, waardoor de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger beter hun weg vinden, beter geholpen worden in hun buurt en bij de zorg meer betrokken worden.

Twee fases

Begin juli 2017 werd een oproep voor de vorming van een eerstelijnszone verspreid naar het brede werkveld van de eerste lijn in Vlaanderen. Die eerste oproep resulteerde in maart 2018 in 49 zones. 12 van die zones werden voorlopig goedgekeurd, omdat ze grensden aan een gebied dat nog niet was ingedeeld bij een zone en dus nog kon aansluiten.In een tweede fase konden er tot 1 mei 2018 nieuwe voorstellen ingediend worden. Gemeentes die nog niet in een zone waren ingedeeld, konden zich mits consensus aansluiten bij een van die goedgekeurde zones of zich verenigen in een nieuwe eerstelijnszones. Was er geen consensus over een zone, dan besliste de Vlaamse Regering over de indeling van de eerstelijnszone.Die tweede fase heeft geresulteerd in 60 eerstelijnszones voor Vlaanderen. De Vlaamse Regering heeft ook het voorstel goedgekeurd om elke eerstelijnszone een projectsubsidie toe toekennen van 12 000 euro als werkingsbudget.

Meer informatie

Hier krijg je een overzicht van welke gemeentes tot welke zone behoren.Benieuwd naar de visie van minister Vandeurzen? Hij gaf een interview voor het Vlaams Patiëntenplatform. Lees het hier.

 

Toegevoegd op 6 juli 2018