Seniorenraad Latem-Deurle overhandigt memorandum

Seniorenraad Latem-Deurle overhandigt memorandum

Latem

De Latemse Seniorenraad nam de wensen van de ouderen in de gemeente ter harte bij het ontwikkelen van een memorandum voor de komende gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ze bevroegen de ouderen in de gemeente en bundelden de voornaamste conclusies.

De seniorenraad bezorgde het memorandum aan het college van Burgemeester en Schepenen, aan de fractievertegenwoordigers in de gemeenteraad en aan de andere adviesraden in de gemeente.

Het proces om te komen tot dit memorandum werd ook toegelicht op het regionaal platform ouderenbeleidsparticipatie Gent, waardoor andere ouderenraden inspiratie konden opdoen.

Het memorandum is raadpleegbaar via http://seniorenraad-latem-deurle.be. Je kan er het basisdocument en de bijlagen downloaden.

Toegevoegd op 11 mei 2018