Inspiratiegids ‘Werken met vrijwillige digihelpers’

Inspiratiegids ‘Werken met vrijwillige digihelpers’

digihelper

Lokale besturen en organisaties die een digihelper werking hebben of willen opzetten, kunnen gebruik maken van een nieuwe inspiratiegids. Die werd ontwikkeld door Mediawijs, in samenwerking met VVSG, District09 en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Inspiratiegids met tips & tricks

Digihelpers zijn mensen die zogenoemde ‘digistarters’ ondersteunen in het kennismaken met het digitale. In deze inspiratiegids kom je te weten hoe je een werking met vrijwillige digihelpers kan opzetten of uitbreiden. Je vindt er tips & tricks over onder meer werving, opleiding en opvolging.

  • Waarom wel of niet werken met vrijwillige digihelpers?
  • Verschillende types digihelpers
  • Wat moeten digihelpers kennen en kunnen?
  • Digihelpers werven
  • Omkadering van vrijwillige digihelpers
  • Een werking van vrijwillige digihelpers coördineren
  • Waardering

Aan de slag

Je kan de gids hier downloaden.

Toegevoegd op 17 november 2022