5 beleidsmaatregelen die inzetten op de ongeziene energieprijzen

5 beleidsmaatregelen die inzetten op de ongeziene energieprijzen

verwarming

Tijdens de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering werden heel wat maatregelen aangekondigd. Daarbij zien we verschillende initiatieven om de impact van de extreem hoge energieprijzen te verlichten. Die komen deels tegemoet aan de vraag van de Vlaamse Ouderenraad om meer maatwerk te bieden voor ouderen die kwetsbaar zijn op de woon- en energiemarkt. We zoomen in op 5 maatregelen.

Minimale levering aardgas en elektriciteit

Een eerste maatregel betreft het versterken van de minimale levering van aardgas voor kwetsbare klanten die die reeds door hun leverancier werden uitgesloten. Het gaat om mensen die ook voor het prepaid voorafbetalingssysteem (de vroegere budgetmeter) over onvoldoende middelen beschikken. Daardoor lopen zij het risico om tijdens de winterperiode niet te kunnen verwarmen. Via het OCMW kunnen zij daarom een minimale levering aardgas en elektriciteit aanvragen.

Het budget hiervoor wordt nu verhoogd van 2 naar 45 miljoen euro, omdat de overheid meer aanvragen verwacht. Bovendien wordt de maatregel uitgebreid voor mensen die verwarmen op elektriciteit, met een exclusieve nachtteller.

Extra middelen voor energiediensten van OCMW’s

De Vlaamse regering voorziet tot eind 2024 ook 19 miljoen euro extra voor de energiediensten van OCMW’s. Zo kunnen zij extra personeel aanwerven. Doel is dat burgers beter en sneller begeleid worden in het terugdringen van hun energieverbruik of bij vragen over hun energiefactuur.

Begeleiding in onderhoud van verwarmingssystemen

Het onderhoud en de betere afstelling van verwarmingsinstallaties is een eenvoudige en relatief goedkope maatregel met een langdurige besparing van kosten tot gevolg. Een goed onderhouden verwarmingssyteem biedt een hoger rendement en dus een lager energieverbruik, een langere levensduur, een grotere veiligheid en meer betrouwbaarheid.

In het voorjaar van 2022 was er al een projectoproep voor energiehuizen die kwetsbare doelgroepen wilden begeleiden en ontzorgen bij de uitvoering van zo’n periodiek onderhoud. Nu wordt er 5 miljoen euro uitgetrokken voor een bijkomende ondersteuning aan alle 18 energiehuizen in Vlaanderen. Dat budget zal gebruikt worden om deze doelgroepen te sensibiliseren, installaties te controleren op energie-efficiëntie en eventueel aan te passen of te vervangen. In totaal zouden hiermee meer dan 20.000 gezinnen moeten worden geholpen.

Versterking van het Vlaams Woningfonds

Het Vlaams Woningfonds is een sociale woonorganisatie die mensen met een bescheiden inkomen helpt om een woonlening te krijgen. Ook helpt het fonds hen bij het zoeken naar een huurwoning. Het fonds verstrekt bovendien huurwaarborgleningen om de waarborg van een huurwoning te kunnen betalen. Dit fonds wordt met 250 miljoen euro versterkt, zodat er meer van zulke leningen kunnen worden toegekend.

Toegankelijke informatiecampagnes

Het Vlaams Agentschap voor Energie en Klimaat plant de komende maanden drie campagnes die moeten aanzetten tot energie-efficiënte investeringen. Die moeten zorgen voor een daling van het energieverbruik. Toegankelijke informatie is daarbij het vertrekpunt. Zo komt er een campagne voor wie niet wordt bereikt door de traditionele en online communicatie. De informatie zal op publieke plaatsen te vinden zijn, en wordt samen met lokale actoren verspreid.

 

Naast deze 5 maatregelen, lieten we eerder al weten dat op vraag van de Vlaamse Ouderenraad de zorgbudgetten voor ouderen werden verhoogd. Die verlichten alvast de steeds stijgende dagprijzen in woonzorgcentra.

Toegevoegd op 21 oktober 2022