laptop

‘Iedereen digitaal’ ondersteunt 600 lokale initiatieven om digitale inclusie te bevorderen

Het actieplan ‘Iedereen Digitaal’ van de Vlaamse Regering kent in totaal 19 miljoen euro toe aan 160 lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie om de komende twee jaar hun lokale e-inclusiebeleid te versterken. Het doel van Iedereen Digitaal is dat ieder lokaal bestuur tegen 2024 een eigen lokale digitale inclusiewerking heeft.

gehoorverlies

Gezocht: Normaalhorende en slechthorende personen

Slechthorende personen ervaren vaak moeilijkheden met het verstaan van gesprekken in rumoer. Zij moeten zich meer inspannen om te luisteren. Steeds vaker wordt vermoed dat er bij mensen met gehoorverlies een link is met het cognitief functioneren. Onderzoekers willen daarom meer zicht krijgen op de relatie tussen dat cognitief functioneren en het verstaan van gesprekken.  

digihelper

Inspiratiegids ‘Werken met vrijwillige digihelpers’

Lokale besturen en organisaties die een digihelper werking hebben of willen opzetten, kunnen gebruik maken van een nieuwe inspiratiegids. Die werd ontwikkeld door Mediawijs, in samenwerking met VVSG, District09 en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

oudere in museum

Neos: “40% van de senioren moet deelname aan culturele activiteiten en reizen schrappen”

Ouderenvereniging Neos, het Netwerk van Ondernemende Senioren deed een ledenbevraging in het kader van de stijgende prijzen. De vereniging concludeert daaruit dat  58,8% van de bevraagde senioren moet besparen. “Een steeds groter wordend deel van hun uitgaven gaat naar basisvoorzieningen, zoals voeding en wonen. Aanzienlijk minder gaat naar de invulling van het leven, zoals cultuur, horeca, reizen, kledij en goede doelen”, stelt Neos.

mantelzorg

Neem je mantelzorgverlof op? Vraag de Vlaamse aanmoedigingspremie aan

Bied jij extra zorg aan familieleden of vrienden die permanent hulpbehoevend zijn? En neem je hiervoor mantelzorgverlof op? Dan kan je bovenop een uitkering van de RVA een Vlaamse aanmoedigingspremie aanvragen.

beeldvorming dementie

E-learning 'Genuanceerde beeldvorming over dementie'

Deze e-learning van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is bestemd voor zorg- en hulpverleners die werken met en voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De e-learning helpt je om het referentiekader dementie concreet te vertalen naar de zorgpraktijk in jouw organisatie, en dat specifiek over de beeldvorming over dementie.

Rebels

Tip: In documentairefilm ‘Rebels’ staan ouderen in de spotlight

“Oude mensen willen vooral lekker rusten. Het liefst zitten ze in hun luie stoel voor tv met een dekentje over hun knieën. Dagelijkse beslommeringen geven ze zoveel mogelijk uit handen en een uitgesproken mening hebben ze al lang niet meer. Maar is dat wel zo? Natuurlijk niet”, klinkt het bij de initiatiefnemers van de nieuwe documentairefilm ‘rebels’. “In werkelijkheid ergeren de meeste 75-plussers zich te pletter aan de manier waarop hun generatie wordt voorgesteld, behandeld en genegeerd.”

toekomst ouderenzorg

De ouderenzorg van de toekomst: Deel jouw mening!

Stel dat jij morgen langdurige zorg nodig hebt, hoe hoop jij dan dat je leven er met die zorg uitziet? Of krijg je momenteel zorg of verblijf je in een woonzorgvoorziening, en heb je ideeën over hoe het leven en de zorg in de toekomst nog beter kunnen? Voor een nieuwe campagne is de Vlaamse Ouderenraad benieuwd naar jouw dromen. Hoe moet de zorg die je in de toekomst krijgt, eruitzien? We denken er samen over na.

verwarming

5 beleidsmaatregelen die inzetten op de ongeziene energieprijzen

Tijdens de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering werden heel wat maatregelen aangekondigd. Daarbij zien we verschillende initiatieven om de impact van de extreem hoge energieprijzen te verlichten. Die komen deels tegemoet aan de vraag van de Vlaamse Ouderenraad om meer maatwerk te bieden voor ouderen die kwetsbaar zijn op de woon- en energiemarkt. We zoomen in op 5 maatregelen.

bankkaartfraude

Let op voor kluisrekeningfraude en bankkaartphishing aan huis

Febelfin stelt steeds meer meldingen vast van online of telefonische fraude of zelfs van oplichting bij mensen thuis. De sector herinnert eraan dat een bank of medewerkers hun klanten nooit naar hun codes zullen vragen en hen ook nooit zullen verzoeken om overschrijvingen te doen. Noch per telefoon, sms of e-mail, noch bij een klant thuis.