E-learning 'Genuanceerde beeldvorming over dementie'

E-learning 'Genuanceerde beeldvorming over dementie'

beeldvorming dementie

Deze e-learning van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is bestemd voor zorg- en hulpverleners die werken met en voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De e-learning helpt je om het referentiekader dementie concreet te vertalen naar de zorgpraktijk in jouw organisatie, en dat specifiek over de beeldvorming over dementie.

Programma

Na het doorlopen van de vier modules

  • Ken je enkele vooroordelen omtrent dementie en kan je deze weerleggen of nuanceren
  • Weet je hoe je op een respectvolle manier over dementie en mensen met dementie communiceert, zowel in gesproken als geschreven taal
  • Ben je je bewust van de impact van beeldvorming op de concrete zorgpraktijk
  • Ben je in staat om te focussen op mogelijkheden en sterke kanten van mensen met dementie in plaats van enkel de beperkingen
  • Weet je hoe jij als zorgverlener kan bijdragen aan een realistische beeldvorming en welke initiatieven je kan nemen

Deze e-learning duurt ongeveer 100 minuten.

Inschrijven

Deelnemen kost 25 euro. Je kan de e-learning hier aankopen.

 

Toegevoegd op 4 november 2022