De Warmste Week 2022 steunt acties voor en door ouderen

De Warmste Week 2022 steunt acties voor en door ouderen

warmste week

Tussen 19 en 24 december gaat De Warmste Week door. Dit jaar zamelt De Warmste Week geld in voor 270 projecten die zich inzetten tegen kansarmoede. Wij grasduinden door de lijst en ontdekten enkele boeiende initiatieven voor en door ouderen. Wij vroegen hen een woordje uitleg over hun initiatieven.

PSC Open Huis streeft naar een solidaire samenleving

PSC Open Huis vzw uit Antwerpen zet voor De Warmste Week het project ‘Jonge vluchtelingen en senioren in armoede koken samen voor de buurt’ op poten. De vzw heeft zowel een werking voor jonge vluchtelingen als een werking voor ouderen in armoede. Met de financiële aanmoediging van De Warmste Week, wil het Open Huis ouderen en jongeren samenbrengen.

“Wij geloven dat senioren en jongeren veel voor elkaar kunnen betekenen. De ene groep heeft een pak levenservaring, de andere heeft al uitdagingen doorstaan op jonge leeftijd. Tijdens de Warmste Week willen we beide groepen aansporen om samen op uitstap gaan of samen te koken, maar vooral ook om samen in te zetten op een gemeenschappelijk eindresultaat", zeggen de medewerkers van PSC Open Huis.

PSC Open Huis hoopt dat de twee groepen ontdekken dat ze heel wat gemeen hebben. "Wie weet worden er zaadjes gepland voor meer verbroedering in de toekomst. We willen laten zien dat een solidaire samenleving geen utopie is, maar een grijpbare kans”, aldus het Open Huis.   

PSC Open Huis vzw is een door de Vlaamse Overheid erkende 'Vereniging waar mensen in armoede het woord nemen'. De vzw maakt deel uit van het Netwerk tegen Armoede. Surf naar de website.

Alzheimer Liga Vlaanderen wil mensen met dementie in armoede beter bereiken

Alzheimer Liga Vlaanderen wil aangepaste familiegroepen oprichten voor personen met dementie die in armoede leven én hun mantelzorgers en familieleden. Door de extra financiële steun van De Warmste Week kunnen ze deze groep bereiken in hun eigen gekende omgeving. Daarvoor werken ze samen met de Verenigingen waar Armen het Woord nemen

"In een Familiegroep Dementie en Jongdementie komen mantelzorgers en familieleden samen om informatie, ervaringen en steun uit te wisselen", vertelt de Alzheimer Liga. "Maar zo'n familiegroep bereikt amper personen met dementie in armoede. Bijvoorbeeld omdat ze de weg niet vinden binnen de hulpverlening, door digitale uitsluiting of door gebrek aan een sociaal netwerk."

"Daar willen we verandering in brengen", stelt de organisatie. "Door dit project benadrukken we het belang van lotgenotencontact én verlagen we de drempel voor personen met dementie in armoede. Twee vliegen in één klap."

Alzheimer Liga Vlaanderen is het aanspreekpunt voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en iedereen die geraakt wordt door dementie. Surf naar de website.

De Kompanie voorziet mensen in armoede van betaalbare basisbehoeften

In Kontich laat sociale kruidenier De Kompanie mensen met een (te) klein budget noodzakelijke levensmiddelen goedkoper aankopen. Mensen vinden er niet alleen voeding, verzorgings- en huishoudproducten. De sociale kruidenier is ook een warme ontmoetingsplek.

Via een doorverwijzing van sociale diensten, komen mensen terecht bij de sociale kruidenier. De Kompanie verkoopt basisproducten, maar speelt via acties ook in op de actuele noden van mensen armoede. “Zo is er soms een warme jassenverkoop, of een actie die ouders voorziet van Sinterklaascadeaus voor kinderen”, vertellen de medewerkers. “Maar daarnaast bieden we mensen ook een luisterend oor. Onze vrijwilligers en de klanten bouwen zo een vertrouwensband op met elkaar. Daardoor krijgen klanten het gevoel dat ze er mogen zijn. ze worden gezien en gehoord. Er is ruimte èn begrip voor ieders verhaal.”

Het merendeel van de vrijwilligers is gepensioneerd en wil zich inzetten voor mensen in armoede. “Maar ook een groot deel van onze klanten is 65-plus. Armoede maakt tenslotte geen onderscheid in leeftijd.”

De sociale kruidenier is een sociale winkel die minderbedeelden de kans geeft om op een betaalbare manier de basisbehoeften te verwerven. Surf naar de website. 

Steun deze projecten 

Je kan deze en andere projecten steunen door zelf, met vrienden of met je organisatie een actie op te zetten om geld in te zamelen. Op www.dewarmsteweek.be ontdek je hoe je acties opzet, een vrije gift doet of een gadget koopt. 

Toegevoegd op 12 December 2022