‘Iedereen digitaal’ ondersteunt 600 lokale initiatieven om digitale inclusie te bevorderen

‘Iedereen digitaal’ ondersteunt 600 lokale initiatieven om digitale inclusie te bevorderen

laptop

Het actieplan ‘Iedereen Digitaal’ van de Vlaamse Regering kent in totaal 19 miljoen euro toe aan 160 lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie om de komende twee jaar hun lokale e-inclusiebeleid te versterken. Het doel van Iedereen Digitaal is dat ieder lokaal bestuur tegen 2024 een eigen lokale digitale inclusiewerking heeft.

Digitale kloof

De digitalisering van onze samenleving is sinds de coronacrisis nog sterker toegenomen. Toch blijkt uit de laatste Barometer voor digitale inclusie dat veel mensen, vooral zij die zich in kwetsbare situaties bevinden, moeilijkheden om digitaal actief te zijn. De kloof met wie wel digitaal mee is, is groot.

Inzetten op verschillende sporen

In ons advies over de digitale inclusie van ouderen benadrukken we als Vlaamse Ouderenraad dat een degelijk digitaal inclusief beleid op twee sporen moet mikken. Zowel een vlotte en betaalbare toegang tot het internet als gebruiksvriendelijke digitale toepassingen zijn cruciaal. Ook het verwerven en bijschaven van digitale vaardigheden, de weerbaarheid van ouderen en het voorzien in een ondersteunend netwerk zijn essentiële beleidselementen.

De verschillende elementen die we naar voor schuiven in ons advies, zien we ook terugkomen bij de 160 gesubsidieerde initiatieven:

  • 145 acties zetten in op het versterken van competenties, vaardigheden en attitudes om digitaal mee te zijn
  • 86 initiatieven willen een ondersteuningsnetwerk opzetten waar burgers terecht kunnen met digitale vragen
  • 82 projecten beogen een overkoepelend e-inclusiebeleid op te zetten binnen het lokale bestuur
  • 62 acties bevorderen de betaalbare en kwaliteitsvolle toegang tot hardware, software en openbaar internet
  • 31 acties focussen op de digitale toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid

Doel te halen tegen 2024

De acties zijn van start gegaan op 1 november 2022 en lopen t.e.m. eind 2024. Het doel van het actieplan is dat ieder lokaal bestuur tegen dan een eigen lokale digitale-inclusiewerking heeft.

Toegevoegd op 25 november 2022