Vief opent ogen: Beeldvorming van ouderen

Vief opent ogen: Beeldvorming van ouderen

Beeldvorming

Ouderenvereniging Vief wil de beeldvorming van ouderen positief wijzigen. Want onze samenleving kijkt vaak op een stereotiepe en negatieve manier naar ouderen. Maar die negatieve perceptie kan leiden tot leeftijdsdiscriminatie, angst voor ouder worden en een verminderde maatschappelijke appreciatie van ouderen. Een negatieve beeldvorming heeft bovendien geen goede invloed op het zelfbeeld en de algemene gezondheid van ouderen.

In de campagne #denkFOUD van Vief, worden stereotypes over ouderen genuanceerd of weerlegd. En daarnaast heeft Vief ook een podcast Levenwijs, waarin de kleurrijke verhalen van negen ouderen zijn vastgelegd. En recent schreef Vief ook een maatschappelijk rapport, met als de doel de lezer bewustmaken van de manier waarop ouderen worden weergegeven in de media en reclame. Het rapport bevat ook praktische adviezen om de beeldvorming van ouderen positief te wijzigen.

Verandering van het medialandschap

Eén op twee mensen heeft vooroordelen ten opzichte van ouderen, of neemt een discriminerende houding aan, blijkt uit een WHO-rapport over ageisme. Om die beeldvorming te veranderen, moet ook het medialandschap veranderen.

In haar rapport stelt Vief dat in Vlaamse kranten slechts 3,1% van de aangehaalde personen iemand is die ouder is dan 65 jaar. En wanneer ouderen wel aan bod komen in de media, gebeurt dat voornamelijk vanuit enkele welbepaalde en schadelijke invalshoeken.

Generatieconflicten tijdens pandemie

Tijdens de coronacrisis werd er wel vaker over ouderen gesproken, maar ook toen werd er negatief over ouderen gecommuniceerd. Ze werden benaderd als kwetsbare slachtoffers die beschermd moesten worden. Ook generatieconflicten werden aangewakkerd. Polariserende vragen verdeelden de bevolking op basis van hun biologische leeftijd: moest de jeugd en de rest van de maatschappij opofferingen maken voor het beschermen van ouderen?

Om die beeldvorming bij te sturen, wijst Vief in het rapport naar de taak van de overheid. Die heeft een voorbeeldfunctie en kan de beeldvorming over ouderen bijsturen, door zelf representatief en genuanceerd te communiceren.

Een greep uit de adviezen

Om stereotiepe beelden en denkfouten de wereld uit de helpen, stelde Vief zeven adviezen op. Die adviezen kunnen gebruikt worden bij het publiceren en verwerken van informatie.

Eén van die adviezen is bijvoorbeeld het letten op woordgebruik in de communicatie. Bijvoorbeeld door niet betuttelend te schrijven, en woorden als ‘bejaarden’ achterwege te laten. Ouderen zijn ook een diverse groep. Vandaar dat Vief ook aanbeveelt om die diverse groep in beeld te brengen. Door bijvoorbeeld verschillen in leeftijden, etniciteit en verschillen in opleidingen weer te geven. Vief vraagt ook om niet altijd te focussen op de leeftijd van ouderen, maar om hen ook in beeld te brengen rond kwesties die niks met hun leeftijd te maken hebben.

Meer weten?

Wil je het volledige rapport lezen? Of ben je benieuwd naar alle zeven aanbevelingen? Ga dan naar het rapport via deze link.

Meer info over de acties van Vief rond beeldvorming? Klik dan door naar de website.

Toegevoegd op 22 March 2023