Boek ‘Ongehoord en ongezien’: Hoe Vlaanderen vergrijst

Boek ‘Ongehoord en ongezien’: Hoe Vlaanderen vergrijst

Ongezien en ongehoord

Het boek ‘Ongehoord en ongezien’ brengt knelpunten en aanbevelingen over de vergrijzing in Vlaanderen in kaart. Op 30 maart werd het boek voorgesteld tijdens een studiedag. Onze directeur Nils Vandenweghe mocht er ook enkele bevindingen meegeven.

Essentiële inzichten

Veel meer mensen worden ouder. En zij blijven ook langer gezond, al zijn er grote sociale verschillen. Die nieuwe situatie roept ongeziene uitdagingen op: voor beleidsmakers, voor het middenveld en voor de ouderen zelf. Waar en hoe wonen? Hoe voorzieningen bereikbaar maken? Hoe inkomens garanderen en armoede voorkomen? Hoe werkbaar werk mogelijk maken? Hoe gepaste zorg organiseren? En vooral: hoe maatschappelijke participatie en mensenrechten van ouderen garanderen? Slagen we erin om inclusief om te gaan met de veroudering van de samenleving?

‘Ongehoord en ongezien’ kwam er op vraag van de coalitie ouderenrechten. Jan Vranken, Pascal De Decker, Dominique Verté en Robert Crivit zijn de auteurs. In het boek verkennen wetenschappers en veldwerkers de situatie van ouderen en de knelpunten in uiteenlopende levensdomeinen. Het boek biedt essentiële inzichten voor iedereen die niet om de vergrijzing heen kan: beleidsmensen, actieve middenvelders, docenten en studenten in onder meer de zorg of de ruimtelijke ordening.

Aankopen?

Het boek kan je hier aankopen.

 

Toegevoegd op 30 March 2023