Patiënten krijgen meer rechten dankzij nieuwe Wet op de Patiëntenrechten

Patiënten krijgen meer rechten dankzij nieuwe Wet op de Patiëntenrechten

wet patientenrechten

De Wet op de Patiëntenrechten is ondertussen 20 jaar oud. Er was dus heel wat vraag om de wet te vernieuwen. En daar is nu gehoor aan gegeven in de federale regering. In de geactualiseerde wet staan levensdoelen, gezondheidsdoelen en waarden van patiënten centraal, zodat ze door zorgverleners niet enkel als een 'medische' patiënt gezien worden.

Drie pijlers

De aanpassing in de vernieuwde wet op de patiëntenrechten is gebaseerd op drie pijlers.

Wensen en voorkeuren van de patiënt staan voorop

Zorgverleners moeten zoveel mogelijk rekening houden met wat de patiënt wil. Iemand die ongeneeslijk ziek is, moet bijvoorbeeld kunnen kiezen om thuis meer tijd bij zijn familie te spenderen, dan zijn leven te rekken met behandelingen in het ziekenhuis. Ook het principe van 'vroegtijdige zorgplanning' is geïntroduceerd in de nieuwe wet. In een zorgplanning is er aandacht voor vragen zoals “Hoe wil je verzorging krijgen?” of “welk leven wil je leiden als je zorg nodig hebt?”.

Vertrouwenspersoon aanduiden

Daarnaast kunnen familieleden of vrienden als vertrouwenspersoon een grotere rol spelen als de patiënt dat wenst. De vertrouwenspersoon staat de patiënt bij tijdens een onderzoek, een behandeling of een gesprek met een zorgverlener. De arts kan dus niet langer zomaar familie of vrienden de kamer uitsturen wanneer de patiënt dat niet wil, behalve als dat organisatorisch of door hygiënische redenen onmogelijk is.

Transparante informatie

Tot slot is er meer aandacht voor transparantie en duidelijke informatie over de zorg. Patiënten krijgen meer mogelijkheden om zelf hun gezondheidssituatie in te schatten, maar ook om in te schatten hoeveel een bepaalde ingreep zal kosten.

Bespreking in het parlement

De ministerraad keurde het wetsontwerp goed. Dat gaat nu voor advies naar de Raad van State. In het najaar volgt een eerste bespreking in het federale parlement.

Toegevoegd op 25 juli 2023