ouderen en smartphones

Onderzoek: smartphone voor vergeten

De onderzoeksgroep mict van de UGent en verbonden aan onderzoekscentrum imec, ging van start met het project ‘M-DECLINE’. Dat wil door het monitoren van smartphonegebruik bij ouderen signalen van mentale achteruitgang en vroege stadia van alzheimer detecteren.

Lees meer
oudere in ziekenhuis

Enquête: zorgrelatie tussen ouderen en verpleegkundigen

Lauren Vandepitte is student Master in de Verpleegkunde (UGent). In het kader van haar masterproef onderzoekt ze de zorgrelatie tussen ouderen en verpleegkundigen. Daarvoor is ze op zoek naar 65-plussers die het afgelopen jaar in het ziekenhuis opgenomen waren.

Lees meer
deelnemers aan enquete

Enquête: naar een geïntegreerde eerstelijnszorg

De Academie voor de Eerste Lijn wil de eerstelijnszorg verder versterken in het zorgsysteem. Daartoe hebben zij nood aan een beter zicht op de werkomstandigheden ervan. Ben jij werkzaam in de eerste lijn? Dan kan je deelnemen aan deze enquête.

Lees meer
Zorg tijdens corona

Enquête: zorgverleners over levenseindezorg tijdens corona

In coronatijd werden zorgverleners veel vaker geconfronteerd met het overlijden van patiënten. Hoe gingen ze daarmee om? Werden ze voldoende begeleid? Wat kan beter? UZ Brussel voert samen met Onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde (VUB) een internationale studie naar de beleving van alle hulp- en zorgverleners met levenseindezorg in coronatijd.

Lees meer
Circuit sortie

Circuit Sortie verbindt mensen met en zonder beperking

De lockdown is een harde dobber voor iedereen. Maar voor mensen met een beperking ligt dat nog net een tikje moeilijker. Daarom halen De Genereuzen en Inter mensen met een beperking uit hun kot en brengen ze hen naar hun lievelingsplekje dat ze de afgelopen maanden het hardst gemist hebben. Zij hoeven dat niet alleen te doen. De initiatiefnemers sturen immers iemand mét en zonder beperking samen de baan op. Dat doen ze onder de noemer ‘Circuit Sortie’.

Lees meer
Gelukkig ouder koppel

Gezocht: 50-plus koppels en singles voor tv-programma

Momenteel wordt er gewerkt aan een gloednieuw VTM-programma dat zal gaan over de liefde. Aan de hand van kleinschalige, wetenschappelijke experimenten willen de makers onderzoeken wat liefde doet met de mens en wat wij doen met de liefde. Hiervoor zijn zij nog op zoek naar koppels en singles die willen deelnemen aan één van deze experimenten. Via de Vlaamse Ouderenraad hopen zij ook 50-plus koppels en singles te vinden.

Lees meer
vrijwilliger expertisecentrum valpreventie

Gezocht: vrijwilligers voor de Week van de Valpreventie

De Week van de Valpreventie kan, net zoals heel wat andere activiteiten, dit jaar niet doorgaan. De tiende editie zal daarom verplaatst worden naar volgend jaar. Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) wil er een feestelijke editie van maken, en is op zoek naar helpende handen.

Lees meer
Arm in arm oudere met dementie en zorgverlener

Oproep: ‘Dementie, mijn verhaal’

Heel wat mensen met dementie hebben goede en slechte ervaringen betreffende hun dementie die ze willen delen met lotgenoten. Die onderlinge uitwisseling kan erg verrijkend zijn. Daarom nam de 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie' van het Expertisecentrum Dementie een nieuw initiatief: 'Dementie, mijn verhaal'.

Lees meer
kunst

Vlaamse subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

Organisaties met plannen voor een bovenlokaal cultureel project in 2022 kunnen nog tot 15 november een projectsubsidie van de Vlaamse overheid aanvragen. Vooral projecten die transversaal samenwerken over de grenzen van genres en beleidsdomeinen heen, zich op socio-demografische uitdagingen richten en vanuit eigen sterktes verdiepend werken, komen in aanmerking.

Lees meer

Enquête: Impact van corona op thuiswonende 60-plussers

Al enkele weken bevinden we ons in een opmerkelijke situatie met strenge maatregelen. Verschillende maatregelen sturen ons dagelijks leven flink in de war. En we lezen in de media heel veel over ouderen, maar hoe brengen 60-plussers de coronacrisis eigenlijk door? Welke impact heeft deze crisis op hun eigen leven? Onderzoekers van de VUB, Universiteit Maastricht en HOGENT zijn benieuwd naar hoe ouderen zélf de crisis beleven.

Lees meer

Enquête: Ouderenzorg in tijden van corona

Werk je in een woonzorgcentrum of ben je er vrijwilliger? Draag je zorg voor een ouder familielid die thuis of in een assistentiewoning verblijft of heb jij als familielid of naaste vriend van een oudere een ervaring die je wenst te delen? De maatregelen die door de overheid genomen werden tijdens deze COVID-19 gezondheidscrisis, hadden een enorme impact op het leven van zorgbehoevende ouderen. Met deze enquête willen de onderzoekers lessen leren uit de pandemie, om beter voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe piek.

Lees meer
hulp aan huis

Enquête: Hulp aan ouderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Université Libre de Bruxelles wil zicht krijgen op de hulp die aan ouderen geboden wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat kan gaan over residentiële diensten (zoals woonzorgcentra) en diensten aan huis (zoals familiehulp, huishoudhulp, ziekenzorg, ...). Maar ook over hulp geboden door de familie of omgeving.

Lees meer
man psychisch welzijn ouderen hulpverlening campagne

Oproep: Vlaamse Ouderenraad start nieuwe campagne over psychisch welzijn van ouderen

Door de coronacrisis ondervinden we allemaal hoe belangrijk een goed gesprek, warme steun en een betekenisvolle knuffel zijn. Ook de waarde van professionele hulp, begeleiding en ondersteuning wordt meer en meer duidelijk. De crisis daagt ieders welzijn uit, maar er is extra aandacht voor ouderen omdat zij duidelijk een risicogroep zijn. Zowel voor het coronavirus zelf als voor het venijnige beestje dat we ‘eenzaamheid’ noemen. We willen de aandacht die er nu is vasthouden. Ook wanneer de coronastorm gaan liggen is, blijft de nood aan initiatieven die oog hebben voor het psychisch welzijn van

Lees meer
apotheek enquete ouderen

Enquête: dienstverlening apotheken

Pauline Voorspoels studeert Management en Beleid van de Gezondheidszorg aan de KU Leuven. Voor haar masterthesis doet zij onderzoek naar verbetering van de kwaliteit van de verleende dienstverlening in de Vlaamse apotheken. Dat doet ze via een online vragenlijst.

Lees meer
rouwtekst rouwen corona

Enquête: Rouwen na overlijden aan corona

Niet enkel heeft de coronacrisis een impact op ons dagelijks leven, ook het afscheid nemen van een dierbare wordt ernstig bemoeilijkt. De Universiteit van Gent en het UZ Gent willen nagaan hoe nabestaanden van een persoon overleden ten gevolge van COVID-19, de rouw- en afscheidsperiode beleven. Een aantal zaken, zoals afscheid nemen, groeten van het lichaam, deelname aan een afscheidsviering, … zijn niet meer vanzelfsprekend.

Lees meer
oudere man vragen zorgen corona

Welke vragen en zorgen hebben ouderen tijdens de coronacrisis?

Het aantal keer dat de afgelopen weken in de media over ouderen gesproken werd, is niet te tellen. Het aantal keer dat ouderen zelf in die media aan het woord komen daarentegen, is dan weer op twee handen te tellen. Nochtans ervaren ouderen deze coronacrisis op geheel eigen wijze. De Vlaamse Ouderenraad wil weten wat er leeft bij ouderen en hun stem weerklank geven in het debat. Hoe zit dat bij jou? Hoe ga jij om met deze crisis? Welke gevoelens overheersen? Met welke vragen zit je? Laat het ons weten.

Lees meer
help de helpers

Help de helpers: vrijwilligersplatform verbindt vrijwilligers met zorgvoorzieningen

De oproep van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke om een medische reserve te vormen is een groot succes. Zorg en Gezondheid ontving de voorbije weken meer dan 3.300 aanmeldingen. Om alles beheersbaar te houden lanceerde de Vlaamse overheid daarom het platform Help de Helpers. Vrijwilligers kunnen zich hierop registreren om hulp aan te bieden. Zorginstellingen kunnen zich dan weer registreren om snel en gericht passende en beschikbare vrijwilligers te vinden. Het  platform vervangt de medische reservelijst die Zorg en Gezondheid eerder ter beschikking stelde.

Lees meer
in uw kot

Oproep: Hoe stel jij het in uw kot?

De Universiteit van Gent wil in kaart brengen op welke verschillende manieren mensen omgaan met de crisis en hoe het gesteld is met hun welbevinden. Daarnaast willen ze ook onderzoeken wat ertoe leidt dat mensen de adviezen al dan niet opvolgen. En jij kan deelnemen aan het onderzoek.

Lees meer