leerbuddy's

Leerbuddy’s gezocht!

Een groot aantal kinderen en jongeren voelt de terugslag van de coronamaatregelen, emotioneel en cognitief. Leerbuddy Vlaanderen bundelt krachten om leerachterstand aan te pakken door een buddywerking op te zetten. En jij kan je kandidaat stellen.

Lees meer
fred & frieda

Zorgorganisatie? Registreer je op Fred & Frieda

Half november werd het platform Fred & Frieda gelanceerd. De website matcht buddies die het verschil willen maken aan mensen die graag meer sociaal contact zouden hebben. Zij sturen een kaartje, (video)bellen of gaan op bezoek bij iemand uit hun buurt. De lancering heeft z'n nut niet gemist, het was een groot succes en al enorm veel mensen registreerden zich als buddy. Om die match nu nog beter te laten verlopen, doet de Vlaamse overheid een extra oproep naar organisaties om zich te registreren. Dat kan heel eenvoudig.

Lees meer
lesgeven aan ouderen

Oproep: Lesgevers digitale toepassingen

Voor een onderzoek is de Vrije Universiteit Brussel op zoek naar mensen die digitale trainingen voor ouderen geven. Geef jij vrijwillig of professioneel les over digitale kneepjes? Neem dan zeker deel aan de bevraging.

Lees meer
mantelzorg jongdementie

Oproep: Mantelzorgers van personen met jongdementie

Zes studenten Toegepaste Psychologie aan de Thomas More Hogeschool doen onderzoek naar de (ondersteunings)noden van mantelzorgers, die partner zijn van thuiswonende personen met jongdementie. Dat doen ze in opdracht van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Lees meer
nabestaande kankerpatiënt

Oproep: UZGent zoekt nabestaanden van kankerpatiënten

Met het BE-CARED-project willen UGent en Kom op tegen kanker ervaringen, belevingen en noden van nabestaanden van palliatieve patiënten in kaart brengen. De onderzoekers willen luisteren naar hoe nabestaanden de interactie met zorgverleners ervaren voor, tijdens en na de euthanasie van hun dierbare.

Lees meer
corona studie

Enquête: Neem deel aan de grote coronastudie

Al 24 keer bevroeg de Universiteit Antwerpen de Belgische bevolking over de beleving van de coronacrisis. En de onderzoekers gaan nog steeds door. Elke twee weken op dinsdag kan je een vragenlijst invullen. De komende bevraging gebeurt op 1 december. Noteer het alvast in je agenda, want om een goed beeld te krijgen van alle bevolkingsgroepen, is het belangrijk dat ook ouderen hun bevindingen kunnen meegeven.

Lees meer
ouderenweek 2020

Belangrijkste Ouderenweek ooit wegens Covidwinter! Doe jij mee?

Middenin deze tweede coronagolf met bijhorende lockdown, staat de Ouderenweek voor de deur. Deze editie, die loopt van van 16 tot 22 november 2020, kan uiteraard niet doorgaan zoals andere jaren. Toch zou ze wel eens de belangrijkste Ouderenweek aller tijden kunnen zijn. Gezien de vele uitdagingen waarmee we nu geconfronteerd worden, zet de Vlaamse Ouderenraad dit jaar het mentaal welzijn van ouderen centraal. Dat doen we samen met jou. Stuur ons je initiatieven door die het sociaal contact van en met ouderen bevorderen. Wij zetten ze extra in de kijker.

Lees meer
zelfmoordlijn vrijwilliger

Oproep: Zelfmoordlijn zoekt 60 extra vrijwilligers

Tegen 2022 wil de Zelfmoordlijn de openingsuren van hun chat verdubbelen. Hiervoor zoekt het Centrum ter Preventie van Zelfdoding 60 extra chatvrijwilligers. Op die manier wil het CPZ tegemoet komen aan de grote nood aan online gesprekken.

Lees meer
(g)ouder worden chartoloog levenswijsheid

(G)Ouder worden: Deel je levenswijsheid met anderen

Ouderdom staat al lang niet meer synoniem met afhankelijkheid, onproductiviteit en gehele aftakeling. Integendeel! Ouderen vormen een belangrijk onderdeel van onze maatschappij en kunnen heel wat inzichten en kennis delen met jongere generaties. Welke levenswijsheid wil jij met anderen delen? Laat het weten.

Lees meer
LINC vzw ouderen kennismaatschappij verhalen communicatie digitale geletterdheid

Oproep: geef je mening over het aanbod van LINC vzw

LINC staat voor Lezen, Informatie en Communicatie. Deze organisatie wil ervoor zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen in de kennismaatschappij en focust daarom ook op ouderen. Doordat de coronacrisis zowat alles in vraag stelde, vinden ze het belangrijk hun aanbod te herbekijken en aan de hand van een bevraging bij te sturen. Jij kan deelnemen aan die enquête.

Lees meer
team trottoir toegankelijkheid obstakel straat voetgangers ouderen blinden slechtzienden

Team Trottoir: op pad voor meer mobiliteit!

Het trottoir staat hier en daar in de verdrukking. Verkeersborden, elektrische laadpalen en andere obstakels worden vaak zo geplaatst dat ze de doorgang voor blinde en slechtziende personen belemmeren. Wil jij deel uitmaken van het team dat deze situaties opzoekt en probeert op te lossen?

Lees meer
oudere vrouw lacht gesprek vrienden geluksonderzoek

Gezocht: ouderen die deelnemen aan het nationaal geluksonderzoek

Hoe gelukkig is de Belg? Wat bepaalt ons geluk? Zijn ouderen vandaag gelukkiger dan jongeren? Wat is de relatie tussen je persoonlijkheid en je geluksgevoel? Wat is de impact van goede sociale relaties? Stuk voor stuk vragen waar het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek, onder leiding van prof. Lieven Annemans, al sinds 2018 de antwoorden op tracht te vinden. Ook in 2020 zetten de onderzoekers hun onderzoek verder. Zij willen concrete aanbevelingen formuleren om het geluk van de Belg omhoog te krikken. Specifiek zijn ze nog op zoek naar ouderen die de vragenlijst invullen.

Lees meer
Filmmaker filmt

Oproep: filmmaker zoekt verhalen van Brusselse ouderen

De jonge Brusselse filmmaker Nelson Polfliet zoekt ouderen die tijdens de coronacrisis niet meer gehoord worden, maar die wel een schat aan mooie, ontroerende verhalen hebben. "Ik ben overtuigd dat mensen met de meeste verhalen, het minst gehoord worden." Met de interviews wil hij een webreeks maken.

Lees meer
ouderen en smartphones

Onderzoek: smartphone voor vergeten

De onderzoeksgroep mict van de UGent en verbonden aan onderzoekscentrum imec, ging van start met het project ‘M-DECLINE’. Dat wil door het monitoren van smartphonegebruik bij ouderen signalen van mentale achteruitgang en vroege stadia van alzheimer detecteren.

Lees meer
Zorg tijdens corona

Enquête: zorgverleners over levenseindezorg tijdens corona

In coronatijd werden zorgverleners veel vaker geconfronteerd met het overlijden van patiënten. Hoe gingen ze daarmee om? Werden ze voldoende begeleid? Wat kan beter? UZ Brussel voert samen met Onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde (VUB) een internationale studie naar de beleving van alle hulp- en zorgverleners met levenseindezorg in coronatijd.

Lees meer