© Lien Arits

Enquête: noden van mantelzorgers

Amy Tanghe volgt de ‘Master in het sociaal werk en sociaal beleid’ aan de KULeuven. Voor haar masterproef onderzoekt ze het welbevinden en de noden van mantelzorgers. Ben jij een mantelzorger en wil je Amy helpen? Vul dan haar vragenlijst in.

Lees meer
rouwtekst rouwen corona

Enquête: Rouwen na overlijden aan corona

Niet enkel heeft de coronacrisis een impact op ons dagelijks leven, ook het afscheid nemen van een dierbare wordt ernstig bemoeilijkt. De Universiteit van Gent en het UZ Gent willen nagaan hoe nabestaanden van een persoon overleden ten gevolge van COVID-19, de rouw- en afscheidsperiode beleven. Een aantal zaken, zoals afscheid nemen, groeten van het lichaam, deelname aan een afscheidsviering, … zijn niet meer vanzelfsprekend.

Lees meer
traplopen

Enquête: Traplopen, met of zonder hulp

Drie studenten toegepaste gerontologie aan de Fontys Hogeschool in Nederland doen voor een internationaal project onderzoek naar het traplopen van Belgische 55-plussers. Zij zoeken hiervoor zowel mensen die daarbij hulpmiddelen nodig hebben, als mensen die zonder kunnen.

Lees meer
oudere man vragen zorgen corona

Welke vragen en zorgen hebben ouderen tijdens de coronacrisis?

Het aantal keer dat de afgelopen weken in de media over ouderen gesproken werd, is niet te tellen. Het aantal keer dat ouderen zelf in die media aan het woord komen daarentegen, is dan weer op twee handen te tellen. Nochtans ervaren ouderen deze coronacrisis op geheel eigen wijze. De Vlaamse Ouderenraad wil weten wat er leeft bij ouderen en hun stem weerklank geven in het debat. Hoe zit dat bij jou? Hoe ga jij om met deze crisis? Welke gevoelens overheersen? Met welke vragen zit je? Laat het ons weten.

Lees meer
gezond wandelen oudere bos

Enquête: gezond wandelen voor 60-plussers

Door ouder te worden, kunnen er geheugenproblemen ontstaan. Maar door de hersenen actief te houden, en voldoende te bewegen, kunnen we dat proces vertragen. Uit recent onderzoek blijkt dat het waarschijnlijk zelfs nóg beter is om de hersenen te trainen tijdens het bewegen. De KU Leuven en de UGent onderzoeken hoe je hersenen getraind kunnen worden tijdens het wandelen. En dat op een veilige, haalbare, maar vooral leuke manier. Jij kan hen helpen bij het onderzoek.

Lees meer
help de helpers

Help de helpers: vrijwilligersplatform verbindt vrijwilligers met zorgvoorzieningen

De oproep van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke om een medische reserve te vormen is een groot succes. Zorg en Gezondheid ontving de voorbije weken meer dan 3.300 aanmeldingen. Om alles beheersbaar te houden lanceerde de Vlaamse overheid daarom het platform Help de Helpers. Vrijwilligers kunnen zich hierop registreren om hulp aan te bieden. Zorginstellingen kunnen zich dan weer registreren om snel en gericht passende en beschikbare vrijwilligers te vinden. Het  platform vervangt de medische reservelijst die Zorg en Gezondheid eerder ter beschikking stelde.

Lees meer
in uw kot

Oproep: Hoe stel jij het in uw kot?

De Universiteit van Gent wil in kaart brengen op welke verschillende manieren mensen omgaan met de crisis en hoe het gesteld is met hun welbevinden. Daarnaast willen ze ook onderzoeken wat ertoe leidt dat mensen de adviezen al dan niet opvolgen. En jij kan deelnemen aan het onderzoek.

Lees meer
Man die betalingen controleert online

Oproep: deel je mening over de digi-dwang van banken

Ouderenvereniging OKRA kaart aan, net zoals de Vlaamse Ouderenraad, dat almaar meer banken extra kosten aanrekenen aan wie rekeninguittreksels op papier wil of wie een papieren overschrijving binnen brengt. Wie geen gebruik maakt van de digitale diensten van de bank, moet bijbetalen. Daar wil de ouderenvereniging iets aan doen, en jij kan helpen.

Lees meer
Campagnebeeld

Deel je ervaring en stuur samen met Kom op tegen Kanker ziekenvervoer de juiste richting uit

Kankerpatiënten moeten tijdens hun ziekte vaak naar het ziekenhuis, voor behandelingen, consultaties, scans, bloedafnames … Sommigen gebruiken hiervoor eigen vervoer, maar voor heel wat anderen is het niet zo eenvoudig. Zij moeten een beroep doen op professioneel ziekenvervoer (bijvoorbeeld via Mutas) of vervoer met vrijwilligers (bijvoorbeeld via je ziekenfonds of de Minder Mobielen Centrale). Dat er op dat vlak veel kan verbeteren, blijkt uit de vragen en klachten die Kom op tegen Kanker hierover ontvangt. Daarom vraagt Kom op tegen Kanker aan (ex-)kankerpatiënten en hun naasten om hun goede

Lees meer

Oproep: kinderloze 60-plussers

Nele Leeten, master Agogische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel onderzoekt voor haar masterproef momenteel het sociale netwerk van 60-plussers die geen kinderen hebben. Ze onderzoekt welke steun zij krijgen, hoe tevreden ze zijn over hun sociale netwerk en hoe het sociale netwerk evolueert doorheen de levensloop. Om dit te onderzoeken heeft Nele 12 ouderen nodig die Nederlandstalig zijn, ouder dan 60 jaar en bereid zijn hun levensverhaal te delen in een eenmalig interview.

Lees meer
Mensen in gesprek

Oproep: digitale toepassingen in de zorg

Meer dan 9.000 zorgverleners en patiënten hebben de allereerste eHealthMonitor ingevuld. Via die bevraging wil de overheid nagaan hoe we de digitale toepassingen binnen onze gezondheidszorg verder kunnen verbeteren. Na de online enquête volgen nu interactieve groepsgesprekken.

Lees meer

Eén-programma Taboe zoekt 75-plussers

Tv-productiehuis Panenka is voor de opnames van seizoen 2 van tv-programma Taboe met Philippe Geubels (één/VRT) op zoek naar ouderen (ongeveer 75-plus) om over thema’s te spreken die met oud worden te maken hebben.

Lees meer

Oproep: livestreaming van voorstellingen in woonzorgcentra

Veel ouderen, ook als ze in een woonzorgcentrum wonen, blijven geïnteresseerd in cultuur. Maar vaak is het niet evident om zich daarvoor te verplaatsen. Net zoals vorig jaar, biedt Cultuurconnect daarom de mogelijkheid aan cultuurhuizen om hun voorstellingen te livestreamen naar woonzorgcentra of ziekenhuizen.

Lees meer

Oproep: patiënten en zorgverleners gezocht

Als patiënt kan je het gevoel hebben de controle of autonomie over je eigen gezondheidsproces te verliezen. Wanneer je zorgverlener de verantwoordelijkheid over het proces deelt, in wederzijds respect voor elkaar, spreken we van ‘patient empowerment’. Het is belangrijk dat een arts jou als patiënt betrekt, zodat je de regie over jouw gezondheid mee in handen kan nemen. Om dat concreet uit te werken, zoekt vzw Patient Empowerment patiënten en zorgverleners.

Lees meer
procesbegeleiding woonzorgcentra eten

Oproep: een preventiecoach voor jouw woonzorgcentrum

Woonzorgcentra in Vlaanderen kunnen zich opnieuw kandidaat stellen voor het project 'procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra'. Een procesbegeleider helpt de uitverkozen woonzorgcentra bij het voeren van een concreet preventiebeleid rond één van de vier gezondheidsthema's: val- en fractuurpreventie, ondervoeding, preventieve mondzorg en psychofarmaca. Meer dan 600 woonzorgcentra kunnen elk 65 uur een procesbegeleider inschakelen.

Lees meer
Autodelen - sleutel overhandigen

Oproep: de mobiliteit in jouw buurt

Naar aanleiding van de week van de mobiliteit (16-22 september) lanceert Autodelen.net en KVLV in samenwerking met de VVSG een bevraging over mobiliteit in je buurt. Wil jij je stem laten doorwegen op het mobiliteitsdebat? Dan is dit je kans!

Lees meer