LINC vzw ouderen kennismaatschappij verhalen communicatie digitale geletterdheid

Oproep: geef je mening over het aanbod van LINC vzw

LINC staat voor Lezen, Informatie en Communicatie. Deze organisatie wil ervoor zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen in de kennismaatschappij en focust daarom ook op ouderen. Doordat de coronacrisis zowat alles in vraag stelde, vinden ze het belangrijk hun aanbod te herbekijken en aan de hand van een bevraging bij te sturen. Jij kan deelnemen aan die enquête.

Lees meer
psychische hulp onderzoek wachttijden zorg man strand wandelen hond

Enquête: wachttijden psychologische hulp

Wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn een bekend probleem, maar toch is er weinig over geweten. Daar kan jij misschien bij helpen. De werkgroep wachttijden van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg onderzoekt i.s.m. de Leerstoel Public Mental Health (UAntwerpen) op zoek naar deelnemers voor een enquête rond psychologische hulpverlening.

Lees meer
oudere autobestuurder

Gezocht: autobestuurders

Voor veel mensen geeft autorijden een gevoel van vrijheid, flexibiliteit en onafhankelijkheid. Daarom ontwikkelen de onderzoekers van het Europese CARA2-project drie producten die ouderen kunnen ondersteunen om comfortabel, veilig en met plezier auto te blijven rijden. Deel je mening over de producten via deze enquête.

Lees meer
Gezocht: 55-plussers voor een onderzoek naar gevoelens KU Leuven

Gezocht: 55-plussers voor een onderzoek naar gevoelens

Iedereen voelt zich wel eens blij, somber of misschien eenzaam. De KU Leuven voert een onderzoek dat nagaat hoe ouderen negatieve en positieve gevoelens ervaren, en welke gedachten ze hierbij hebben. De onderzoekers zoeken hiervoor deelnemers die minstens 55 jaar zijn.

Lees meer
team trottoir toegankelijkheid obstakel straat voetgangers ouderen blinden slechtzienden

Team Trottoir: op pad voor meer mobiliteit!

Het trottoir staat hier en daar in de verdrukking. Verkeersborden, elektrische laadpalen en andere obstakels worden vaak zo geplaatst dat ze de doorgang voor blinde en slechtziende personen belemmeren. Wil jij deel uitmaken van het team dat deze situaties opzoekt en probeert op te lossen?

Lees meer
oudere vrouw lacht gesprek vrienden geluksonderzoek

Gezocht: ouderen die deelnemen aan het nationaal geluksonderzoek

Hoe gelukkig is de Belg? Wat bepaalt ons geluk? Zijn ouderen vandaag gelukkiger dan jongeren? Wat is de relatie tussen je persoonlijkheid en je geluksgevoel? Wat is de impact van goede sociale relaties? Stuk voor stuk vragen waar het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek, onder leiding van prof. Lieven Annemans, al sinds 2018 de antwoorden op tracht te vinden. Ook in 2020 zetten de onderzoekers hun onderzoek verder. Zij willen concrete aanbevelingen formuleren om het geluk van de Belg omhoog te krikken. Specifiek zijn ze nog op zoek naar ouderen die de vragenlijst invullen.

Lees meer
Filmmaker filmt

Oproep: filmmaker zoekt verhalen van Brusselse ouderen

De jonge Brusselse filmmaker Nelson Polfliet zoekt ouderen die tijdens de coronacrisis niet meer gehoord worden, maar die wel een schat aan mooie, ontroerende verhalen hebben. "Ik ben overtuigd dat mensen met de meeste verhalen, het minst gehoord worden." Met de interviews wil hij een webreeks maken.

Lees meer
ouderen en smartphones

Onderzoek: smartphone voor vergeten

De onderzoeksgroep mict van de UGent en verbonden aan onderzoekscentrum imec, ging van start met het project ‘M-DECLINE’. Dat wil door het monitoren van smartphonegebruik bij ouderen signalen van mentale achteruitgang en vroege stadia van alzheimer detecteren.

Lees meer
oudere in ziekenhuis

Enquête: zorgrelatie tussen ouderen en verpleegkundigen

Lauren Vandepitte is student Master in de Verpleegkunde (UGent). In het kader van haar masterproef onderzoekt ze de zorgrelatie tussen ouderen en verpleegkundigen. Daarvoor is ze op zoek naar 65-plussers die het afgelopen jaar in het ziekenhuis opgenomen waren.

Lees meer
deelnemers aan enquete

Enquête: naar een geïntegreerde eerstelijnszorg

De Academie voor de Eerste Lijn wil de eerstelijnszorg verder versterken in het zorgsysteem. Daartoe hebben zij nood aan een beter zicht op de werkomstandigheden ervan. Ben jij werkzaam in de eerste lijn? Dan kan je deelnemen aan deze enquête.

Lees meer
Zorg tijdens corona

Enquête: zorgverleners over levenseindezorg tijdens corona

In coronatijd werden zorgverleners veel vaker geconfronteerd met het overlijden van patiënten. Hoe gingen ze daarmee om? Werden ze voldoende begeleid? Wat kan beter? UZ Brussel voert samen met Onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde (VUB) een internationale studie naar de beleving van alle hulp- en zorgverleners met levenseindezorg in coronatijd.

Lees meer
Circuit sortie

Circuit Sortie verbindt mensen met en zonder beperking

De lockdown is een harde dobber voor iedereen. Maar voor mensen met een beperking ligt dat nog net een tikje moeilijker. Daarom halen De Genereuzen en Inter mensen met een beperking uit hun kot en brengen ze hen naar hun lievelingsplekje dat ze de afgelopen maanden het hardst gemist hebben. Zij hoeven dat niet alleen te doen. De initiatiefnemers sturen immers iemand mét en zonder beperking samen de baan op. Dat doen ze onder de noemer ‘Circuit Sortie’.

Lees meer
Gelukkig ouder koppel

Gezocht: 50-plus koppels en singles voor tv-programma

Momenteel wordt er gewerkt aan een gloednieuw VTM-programma dat zal gaan over de liefde. Aan de hand van kleinschalige, wetenschappelijke experimenten willen de makers onderzoeken wat liefde doet met de mens en wat wij doen met de liefde. Hiervoor zijn zij nog op zoek naar koppels en singles die willen deelnemen aan één van deze experimenten. Via de Vlaamse Ouderenraad hopen zij ook 50-plus koppels en singles te vinden.

Lees meer
vrijwilliger expertisecentrum valpreventie

Gezocht: vrijwilligers voor de Week van de Valpreventie

De Week van de Valpreventie kan, net zoals heel wat andere activiteiten, dit jaar niet doorgaan. De tiende editie zal daarom verplaatst worden naar volgend jaar. Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) wil er een feestelijke editie van maken, en is op zoek naar helpende handen.

Lees meer
Arm in arm oudere met dementie en zorgverlener

Oproep: ‘Dementie, mijn verhaal’

Heel wat mensen met dementie hebben goede en slechte ervaringen betreffende hun dementie die ze willen delen met lotgenoten. Die onderlinge uitwisseling kan erg verrijkend zijn. Daarom nam de 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie' van het Expertisecentrum Dementie een nieuw initiatief: 'Dementie, mijn verhaal'.

Lees meer
kunst

Vlaamse subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

Organisaties met plannen voor een bovenlokaal cultureel project in 2022 kunnen nog tot 15 november een projectsubsidie van de Vlaamse overheid aanvragen. Vooral projecten die transversaal samenwerken over de grenzen van genres en beleidsdomeinen heen, zich op socio-demografische uitdagingen richten en vanuit eigen sterktes verdiepend werken, komen in aanmerking.

Lees meer