Oproep: Neem als woonzorgcentrum deel aan een onderzoek over personeelsinzet

Oproep: Neem als woonzorgcentrum deel aan een onderzoek over personeelsinzet

woonzorgcentra personeel

De laatste tijd zien we veel boeiende onderzoeken in de woonzorgcentra. Er is duidelijk een grote nood aan meer gegevens over de residentiële ouderenzorg. Ook het Flanders Nursing Home (FLANH) project is zo’n grootschalig onderzoek in de Vlaamse woonzorgcentra. Het doel van FLANH is om de relaties tussen personeelsinzet, werkomgeving, zorg en ondersteuning en het welzijn van bewoners én medewerkers in de woonzorgcentra te onderzoeken. Je kan je woonzorgcentrum nu registreren om deel te nemen.

Doel van het onderzoek

FLANH is het eerste onderzoek dat de impact van bestaffing en werkomgeving op bewoners én medewerkers nagaat. Om adviezen te formuleren aan beleidsmakers, zien de onderzoekers de resultaten als een ‘missing link’.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door KU Leuven in samenwerking met heel wat partners, waaronder de Vlaamse Ouderenraad.

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek verloopt in drie stappen:

  • Door middel van een vragenlijst die door een managementverantwoordelijke van het woonzorgcentrum wordt ingevuld, verzamelt FLANH gegevens over bestaffing.
  • Vervolgens is er een vragenlijst voor alle medewerkers die zorg en ondersteuning verlenen. Daarmee wil FLANH gegevens verzamelen over hun welbevinden en de werkomgeving.
  • Ten slotte verzamelen de onderzoekers gegevens over de bewoners via de BelRAI-databank.

De eerste FLANH-bevraging zal plaatsvinden in het voorjaar van 2023. Elk woonzorgcentrum zal mee kunnen bepalen op welk moment de gegevensverzameling bij de medewerkers precies start.

Er is bovendien een tweede bevraging gepland in 2025 om te kijken in welke mate er veranderingen zijn.  

Persoonlijk rapport van het onderzoek

Als deelnemend woonzorgcentrum krijg je een persoonlijk rapport. Dat kan je vergelijken met de resultaten van de andere woonzorgcentra.

Schrijf jouw woonzorgcenrum in

Je kan je hier registreren.

Meer informatie

Kom meer te weten over het onderzoek op www.flanh.be.

© foto: Sien Verstraeten

Toegevoegd op 9 December 2022