Circuit sortie

Circuit Sortie verbindt mensen met en zonder beperking

De lockdown is een harde dobber voor iedereen. Maar voor mensen met een beperking ligt dat nog net een tikje moeilijker. Daarom halen De Genereuzen en Inter mensen met een beperking uit hun kot en brengen ze hen naar hun lievelingsplekje dat ze de afgelopen maanden het hardst gemist hebben. Zij hoeven dat niet alleen te doen. De initiatiefnemers sturen immers iemand mét en zonder beperking samen de baan op. Dat doen ze onder de noemer ‘Circuit Sortie’.

Lees meer
Gelukkig ouder koppel

50-plus koppels en singles gezocht voor tv-programma

Momenteel wordt er gewerkt aan een gloednieuw VTM-programma dat zal gaan over de liefde. Aan de hand van kleinschalige, wetenschappelijke experimenten willen de makers onderzoeken wat liefde doet met de mens en wat wij doen met de liefde. Hiervoor zijn zij nog op zoek naar koppels en singles die willen deelnemen aan één van deze experimenten. Via de Vlaamse Ouderenraad hopen zij ook 50-plus koppels en singles te vinden.

Lees meer
Valpreventie

Oproep: vrijwilligers voor de Week van de Valpreventie

De Week van de Valpreventie kan, net zoals heel wat andere activiteiten, dit jaar niet doorgaan. De tiende editie zal daarom verplaatst worden naar volgend jaar. Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) wil er een feestelijke editie van maken, en zijn op zoek naar helpende handen.

Lees meer
Arm in arm oudere met dementie en zorgverlener

Oproep: ‘Dementie, mijn verhaal’

Heel wat mensen met dementie hebben goede en slechte ervaringen betreffende hun dementie die ze willen delen met lotgenoten. Die onderlinge uitwisseling kan erg verrijkend zijn. Daarom nam de 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie' van het Expertisecentrum Dementie een nieuw initiatief: 'Dementie, mijn verhaal'.

Lees meer
kunst

Vlaamse subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

Organisaties met plannen voor een bovenlokaal cultureel project in 2022 kunnen nog tot 15 november een projectsubsidie van de Vlaamse overheid aanvragen. Vooral projecten die transversaal samenwerken over de grenzen van genres en beleidsdomeinen heen, zich op socio-demografische uitdagingen richten en vanuit eigen sterktes verdiepend werken, komen in aanmerking.

Lees meer
vervoersarmoede oudere man bus

Enquête: onderzoek vervoersarmoede

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft in samenwerking met de universiteiten van Gent, Brussel, Antwerpen en Toronto een vragenlijst opgesteld die peilt naar vervoersarmoede in België.

Lees meer
Heropstart van de zorg

Enquête: Heropstart van de zorg

Het Vlaams Patiëntenplatform lanceert een bevraging over de gevolgen van de coronacrisis op de zorg. Tijdens de kritieke fase van de coronacrisis werd alle niet-essentiële zorg uitgesteld. Deze fase lijkt voorlopig achter ons te liggen en sinds 4 mei wordt de zorg geleidelijk heropgestart. Het Vlaams Patiëntenplatform wil met deze de heropstart van de zorg in kaart brengen.

Lees meer
Fonds voor Solidaire Zorg

Oproep: Fonds voor solidaire zorg ondersteunt ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen

Eind maart, toen duidelijk werd met welke kracht het coronavirus zich steeds ingrijpender manifesteerde, richtte de Koning Boudewijnstichting het Fonds voor Solidaire Zorg op. Dit Fonds verzamelt middelen om ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen te steunen tijdens de volgende maanden. Die middelen willen ze nu inzetten om deze organisaties te stimuleren om in te zetten op twee zaken: sociale contacten hervatten of kennis en expertise uitwisselen over preventie en infectiecontrole. Wie dat doet, kan steun aanvragen.

Lees meer

Enquête: Impact van corona op thuiswonende 60-plussers

Al enkele weken bevinden we ons in een opmerkelijke situatie met strenge maatregelen. Verschillende maatregelen sturen ons dagelijks leven flink in de war. En we lezen in de media heel veel over ouderen, maar hoe brengen 60-plussers de coronacrisis eigenlijk door? Welke impact heeft deze crisis op hun eigen leven? Onderzoekers van de VUB, Universiteit Maastricht en HOGENT zijn benieuwd naar hoe ouderen zélf de crisis beleven.

Lees meer

Enquête: Ouderenzorg in tijden van corona

Werk je in een woonzorgcentrum of ben je er vrijwilliger? Draag je zorg voor een ouder familielid die thuis of in een assistentiewoning verblijft of heb jij als familielid of naaste vriend van een oudere een ervaring die je wenst te delen? De maatregelen die door de overheid genomen werden tijdens deze COVID-19 gezondheidscrisis, hadden een enorme impact op het leven van zorgbehoevende ouderen. Met deze enquête willen de onderzoekers lessen leren uit de pandemie, om beter voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe piek.

Lees meer
hulp aan huis

Enquête: Hulp aan ouderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Université Libre de Bruxelles wil zicht krijgen op de hulp die aan ouderen geboden wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat kan gaan over residentiële diensten (zoals woonzorgcentra) en diensten aan huis (zoals familiehulp, huishoudhulp, ziekenzorg, ...). Maar ook over hulp geboden door de familie of omgeving.

Lees meer
mantelzorger met masker

Enquête: Impact van corona op mantelzorgers

Heel wat Vlamingen en Brusselaars nemen op regelmatige basis zorg op voor iemand met wie ze een vertrouwensband hebben, zoals een familielid, vriend of buur. Deze zorg aan iemand uit je omgeving wordt ook mantelzorg genoemd. Hogeschool Gent wil samen met Steunpunt Mantelzorg zicht krijgen op hoe mantelzorgers het verlenen van zorg in deze coronatijd ervaren.

Lees meer
man psychisch welzijn ouderen hulpverlening campagne

Oproep: Vlaamse Ouderenraad start nieuwe campagne over psychisch welzijn van ouderen

Door de coronacrisis ondervinden we allemaal hoe belangrijk een goed gesprek, warme steun en een betekenisvolle knuffel zijn. Ook de waarde van professionele hulp, begeleiding en ondersteuning wordt meer en meer duidelijk. De crisis daagt ieders welzijn uit, maar er is extra aandacht voor ouderen omdat zij duidelijk een risicogroep zijn. Zowel voor het coronavirus zelf als voor het venijnige beestje dat we ‘eenzaamheid’ noemen. We willen de aandacht die er nu is vasthouden. Ook wanneer de coronastorm gaan liggen is, blijft de nood aan initiatieven die oog hebben voor het psychisch welzijn van

Lees meer
apotheek enquete ouderen

Enquête: dienstverlening apotheken

Pauline Voorspoels studeert Management en Beleid van de Gezondheidszorg aan de KU Leuven. Voor haar masterthesis doet zij onderzoek naar verbetering van de kwaliteit van de verleende dienstverlening in de Vlaamse apotheken. Dat doet ze via een online vragenlijst.

Lees meer
activiteiten fietsen ouderen corona

Enquête: activiteiten tijdens de coronacrisis

Door de coronamaatregelen moesten de activiteiten die we allen deden aangepast of stopgezet worden. De vakgroep Revalidatiewetenschappen van de Universiteit Gent lanceert een online vragenlijst die jouw activiteiten in tijden van de coronacrisis in kaart wil brengen.

Lees meer