Gezocht: Normaalhorende en slechthorende personen

Gezocht: Normaalhorende en slechthorende personen

gehoorverlies

Slechthorende personen ervaren vaak moeilijkheden met het verstaan van gesprekken in rumoer. Zij moeten zich meer inspannen om te luisteren. Steeds vaker wordt vermoed dat er bij mensen met gehoorverlies een link is met het cognitief functioneren. Onderzoekers willen daarom meer zicht krijgen op de relatie tussen dat cognitief functioneren en het verstaan van gesprekken.  

Onderzoek via twee testen

De onderzoeken zullen tijdens twee testmomenten afgenomen worden. De totale duur wordt geschat op 2 uur per testmoment. De testen gaan door in de vakgroep revalidatiewetenschappen, campus UZ Gent (ingang 69, 2P).

Lees de volledige flyer.

Neem deel

Voor het onderzoek worden zowel normaalhorende personen als slechthorende personen gezocht. Ben je tussen 45 en 80 jaar oud en rechtshandig? Dan kan je deelnemen door je aan te melden bij Louise Van Goylen via cohil@ugent.be.

Toegevoegd op 17 november 2022