Oproep: Maak jij je zorgen over je factuur in het woonzorgcentrum?

Oproep: Maak jij je zorgen over je factuur in het woonzorgcentrum?

rusthuis factuur

De prijzen in de woonzorgcentra lopen de spuigaten uit. Veel bewoners en hun familie vragen zich af waar dit gaat eindigen. En jij? Waar lig jij van wakker? Kom(en) je (ouders) nog toe met hun pensioen om de rekeningen te betalen? Houd(en) je (ouders) nog iets over op 't einde van de maand? Of moet er iemand financieel bijspringen? Deel je verhaal in onderstaand formuliertje.

Ongeruste signalen

De Vlaamse Ouderenraad reageerde deze week op de hallucinante bedragen in woonzorgcentra. We kregen namelijk al heel wat ongeruste berichten van ouderen en hun familie. De betaalbaarheid komt enorm in het gedrang.

Deel je verhaal

Hoe is dat bij jou als bewoner of als familielid? Laat het ons hieronder weten. Hoe meer mensen hun verhaal delen, hoe harder we als Vlaamse Ouderenraad aan de alarmbel kunnen trekken bij beleidsmakers.

rusthuisfactuur

PLAATS EEN REACTIE

Lambrecht Jean Marie 13 Januari 2023 | 15:54

Bewoners moeten extra informatie krijgen over inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Velen weten niet of ze er recht op hebben. Het verzacht de factuur.

Ward 13 Januari 2023 | 16:21

Een rusthuis wordt enkel een optie voor hogere pensioenen. Geruststellend voor hen maar kopzorg voor de overgrote meerderheid van de gegadigden. 🤔

Marleen Mertens 13 Januari 2023 | 18:30

Mijn moeder is 90 en is in een woonzorgcentrum en heeft een groot pensioen over de 2000€.
Toch is dat te weinig om haar factuur te betalen. Gelukkig heeft ze ook nog wat spaarcenten en kan ze zo toekomen.
Veel kinderen van mensen in ern rusthuis moeten ook al van een pensioentje ( dikwijls niet groot) leven. Als zij dan ook nog voor een deel voor hun ouder moeten bijbetalen, hoe kunnen ze dan zelf nog fatsoenlijk leven. Pensioen is tegenwoordig OVERLEVEN.

Dj 23 Januari 2023 | 7:28

Zoals alles duurden wordt ook de rusthuizen. het is onbetaalbaar voor meer dan de helft van de oudere. België is een land met weinig respect voor ouderen. Je bent oud en dat kost teveel geld.

Een rusthuis mag niet meer kosten dan het pensioen van diegene die het nodig hebben voor verzorging.

Danielle 13 Januari 2023 | 17:51

Ik ben op zoek naar een rusthuis voor mijn moeder, maar als ik die prijzen bekijk, dan krijg ik het koud en warm tegelijk. Dit is toch niet meer normaal. En dan lees ik dat men de prijzen 2x per jaar mag aanpassen. Dus als ik nu een keuze maak dan weet ik al zo dat de prijs in juni al de hoogte ingaat. Dit is natuurlijk ook een manier om de zuur verdiende spaarcenten van de hardwerkende burger te ontfrutselen...
En als de energieprijzen al zouden dalen, zullen we dit waarschijnlijk ook niet zien in een lagere dagprijs.
Ik maak mij alvast zorgen voor mijn toekomst...

Rudy Cools 13 Januari 2023 | 22:21

De prijsverhoging is één zaak. Een andere zaak is de kwaliteit dat men nog kan geven. Zowel voor de zorg door personeelsgebrek; gebrekkige infrastructuur met zeer slechte luchtkwaliteit op de kamers en in de warmere periodes temperaturen boven de dertig graden omdat er geen zonwering is noch afkoeling. Kijk eens naar de voeding op veel plaatsen. Zeer budget gericht.
Om maar te zeggen dat op veel plaatsen de prijs die je moet betalen onverantwoord is voor wat je ervoor in de plaats krijgt. Zorg en gezondheid laat indexatie toe om de zes maand maar waar zijn de voorwaarden die men daaraan koppelt. Al meer dan drie jaar ben ik bijna dagelijks van 1100 tot ongeveer 2000 uur als mantelzorger en als vrijwilliger in een zorginstelling bij dementerenden omdat mijn vrouwtje daar is. Ik zie en ken de problemen maar een grote onbekende zijn de inspectiediensten. Komen die wel buiten? Als je geen kwaliteit kan geven vind ik prijsverhogingen onverantwoord. Voor huurwoningen bestaan regels voor de indexatie; hier niet. Ik kan nog lang door gaan maar de zorg is een zinkend schip. Prijsstijgingen moeten verantwoord worden want dat is ook een grijze zone.

Nieke 14 Januari 2023 | 14:51

Ik word in maart 80 jaar maar ik zie er met een klein hartje naar uit . Ik vrees voor het moment dat ik in een rusthuis zal moeten opgenomen worden . Mooie voorbeelden heb ik niet, mijn vader en schoonmoeder hebben allebei in een rusthuis verbleven. Ik kan er een dik boek over schrijven met weinig mooie herinneringen, het zijn eerder droeve verhalen over slecht eten tot lang moeten wachten op iemand die kon helpen bij naar het toilet gaan. Droevig !!!

kavaca 18 Januari 2023 | 11:29

Mijn echtgenote en ikzelf zijn resp. 75 en 74 jaar. Nog goed te been en geen noemenswaardige kwalen. Maar, zoals Nieke, kijken wij ook met de nodige bezorgdheid uit naar de dag dat het WZC een must wordt. Mijn mooi pensioen (> € 3.000) laat ons bijlange niet toe om de kosten ervan te dekken (mijn echtgenote was huisvrouw.

De dag dat ik overlijdt zal mijn echtgenote met haar overlevingspensioen evenmin voldoende hebben om kost en inwoon, laat staan medische en andere extra zorgen, te betalen. En dan is inderdaad nog maar de vraag, Cf. Rudy hierboven, van welke zorgen wij zullen kunnen genieten. Tekort aan personeel, te weinig tijd, niet gemotiveerde of 'vreemde' zorgverleners zijn de redenen voor het tekort aan kwaliteit.

Maar hoe moet het verder? Onderwijs, politie, vervoerbedrijven, zorginstellingen, enz., overal is er tekort aan (gekwalificeerd) personeel. Moeten we iedereen beter betalen? Waar moet het geld dan vandaan komen? Wordt het geen tijd om effectief de tering naar de nering te zetten op alle regeringsniveau's en elke euro twee keer om te draaien alvorens hem uit geven? Het Wereld Economisch Forum!? Wat kost zulks voor welk rendement? Grote bedrijven en banken maken enorme (woeker)winsten zonder dat hun 'klanten' daar iets van terugzien! Wordt het niet de hoogste tijd om daar paal en perk aan te stellen en ook de hoogste vermogens extra te belasten!?

Chris VdS 18 Januari 2023 | 11:33

Ik maak me in eerste instantie nog meer zorgen over de beschikbaarheid van voldoende en goed zorgpersoneel dat daar ook correct mag voor vergoed worden. Dit is professioneel werk en geen liefdadigheid. Andere gelijkaardige jobs in andere sectoren worden anders vergoed. Ik vrees alleen maar dat om tegemoet te komen aan deze oproep, WZC nog meer gaan snoeien in loonkost en kwaliteit.

Eric Van Steenberge 18 Januari 2023 | 11:55

Als voorlopige bewindvoerder van drie in familieleden in woonzorgcentra stel ik vast dat met het "gewone" pensioen, de maandelijkse factuur niet kan betaald worden, zeker als de man in het rusthuis woont en de vrouw in een aanpalende serviceflat, met het oog op de verzorging van haar man. Gelukkig is er destijds nog een spaarpot aangelegd, maar er zal ooit een tijd komen dat het allemaal opgebruikt is.

Gerda 19 Januari 2023 | 16:01

Mooie afbeeldingen met senioren en personeel op folders. Je zou direct een aanvraag doen om daar te verblijven. Tot je de prijslijst ziet... waar haal je dat geld? Zelfs een hoog pensioen komt niet toe voor de dagprijs te betalen en de supplementen die niet inbegrepen zijn (kapper,pedicure ,uitstapje...). Dan maar de spaarrekening plunderen en hopen dat je sterft voordat de rekening op nul staat.

Mijn moeder verblijft in een WZC en als ik zie wat je voor de prijs die je betaalt in ruil krijgt ... vooral een wachtlijst: wachten op eten, wachten op hulp en hopen dat oproep gehoord gaat worden. Mooie herinneringen ga ik daar niet maken. De aangekondigde prijsstijgingen veranderen niets, zeker niet aan de kwaliteit van de zorg. Na bezoek aan mijn moeder ga ik altijd wat mistroostig naar huis.

Diane Van Dessel 20 Januari 2023 | 7:48

Mijn mama woont sinds april 2017 in een woonzorgcentrum. Door dementie was het niet langer mogelijk om thuis te blijven wonen. Vorig jaar november mochten de bewoners verhuizen naar een splinternieuw complex. Het verschil op de factuurprijs tussen 01/01/2022 en 01/01/2023 is maar liefst 407 euro!

Ik heb mij sinds 2 jaar, op pensioen, ingezet met hart en ziel daar in het wooncentrum als vrijwilliger, en ik ga elke dag op bezoek bij mijn mama, doe zelf haar was - anders nog eens 150 euro er boven op! Ik vind die prijsstijging ronduit schandalig en ben erg droevig. Waar kunnen we dit aankaarten?

Rudy 20 Januari 2023 | 18:03

Mijn moeder is sinds 2015 in een woonzorgcentrum, ik heb met de jaren de prijs zien stijgen maar de laatste 2 jaar gaat het van kwaad naar erger. De beginjaren was het nog te doen met het pensioen maar momenteel is het flink bijleggen. Vooral ook medicatie slaat er soms flink door, Dokter schrijft bv dafalgan voor terwijl er ook paracetamol van sandoz is, verschil van 8 euro per doos. Daar mijn moeder parkinson heeft en in een ver gevorderde stadium is neemt ze voor de pijn 4 per dag, reken maar uit. Als men weet dat deze mensen het met een pensioentje moeten doen kan de betreffende geneesheer dan niet de goedkopere van sandoz voorschrijven, of moet die er ook op verdienen? Verder is het probleem betreft verzorging overal gekend= te weinig volk, minder tijd, doe zelf ook al meer en meer taken als ik op bezoek ga. Er moet dringend een prijsverhogingsstop komen!!! Hopelijk kan de Vlaamse ouderraad hieraan meewerken.

De Meyere Jean-Pierre 21 Januari 2023 | 1:58

Wel ik hoorde van familie dat de kosten nu reeds maandelijks op € 2200 liggen als laagste tarief als je dus amper €1100 netto pensioen trekt dan kom je de helft tekort zeer rustgevend als je 75 word en weet dat je kind of kinderen de rest moeten bij passen.
Ik pleeg nog liever euthanasie dan naar een rusthuis te gaan want van rusten zal geen sprake meer zijn met deze wetenschap in gedachte.

Annemie Kempen 21 Januari 2023 | 13:14

Mijn vader van 96 is sinds september vorig jaar in een woonzorgcentrum. Vanaf dit jaar is er een lchte verhoging van de dagprijs, gezien de algemene kostenstijging terecht.
Begin september verbleef hij 3 weken in een wzc van Armonea. De dagprijs was 10 euro meer en de verzorging en omkadering 20 %
minder.
De sfeer en de betrokkenheid van het personeel in zijn huidig wzc zijn opperbest en de algemene prijsstijgingen gelden voor ieder van ons, ook thuis.

Chris 23 Januari 2023 | 9:13

Ik vrees voor mijn man en ikzelf, beide 70 plussers.
Gans ons leven gewerkt, gespaard, belasting en pensioen betaald.
Ons eigen huisje gebouwd.
Ik vind het niet normaal dat wij ons spaargeld en huis kwijtraken om in het woonzorgcentrum te kunnen verblijven.
Ons pensioen is te klein, wat wij dachten op te bouwen voor ons kind en kleinkinderen zal als zoete broodjes verdwijnen.
Ik vraag mij af wat mensen doen die helemaal geen eigendom of spaargeld hebben.
Wij hadden beter ook alles opgesoupeerd.
In de gevangenis is het tenminste gratis en ook warm.

paula deschrevel 24 Januari 2023 | 9:24

De kosten in de rusthuizen is veel te hoog in de woon- en zorgcentra. Heel veel bewoners komen bijlange niet toe met hun pensioen. Wie enkele jaren in het wzc verblijft moet de hulp inroepen van zijn kinderen, wat heel pijnlijk is. Het is toch niet normaal dat wie een volle loopbaan gewerkt heeft niet de middelen heeft om zelf te kunnen instaan voor het verblijf in een wzc. Er is te weinig personeel om de nodige verzorging te doen. Kortom het is veel te duur voor een minimale verzorging.

Wonder 25 Januari 2023 | 16:41

Wzc onverantwoord duur. Er zijn prijsaanpassingen omwille van stijgende energiekosten, maar overal staat de verwarming lager en er is steeds minder personeel.

Een vergeten probleem: mensen die een assistentiewoning huren en of als eigenaar bewonen. Hier is geen enkele controle op prijzen. Een gewoon appartement huren en of kopen en gebruik maken van externe hulp is in mijn ogen goedkoper. Je kan daarbij ook gebruik maken van een personenalarm indien nodig. In assistentiewoningen is dit ook als surplus te betalen.

SDS 25 Januari 2023 | 18:44

De prijsverhoging is één zaak, de kwaliteit is een andere zorg. Maaltijden, personeel en zorg ziet men steeds achteruit gaan. Ouderen worden soms als nummers behandeld. De prijs die je moet betalen staat meestal niet in verhouding met de kwaliteit. Mijn beide ouders hebben in het woonzorgcentrum verbleven (dus ondervinding genoeg). Kwaliteit jaar na jaar achteruit. Geen controle op medicatie enz... Mijn ouders hadden een goed pensioen en nog moest er iedere maand van de spaarboek genomen worden.

Ik maak mij ook zorgen voor mijn toekomst. Ga ik nog alles kunnen betalen? Ik weet het niet. Het wordt tijd dat ouderverenigingen eens op hun achterste poten gaan staan.

Philip Decock 16 februari 2023 | 22:50

Inderdaad ,het is dringend vijf voor twaalf ,maar wat gaan we er aan doen als ons ouders daar terecht komen
Mijn schoonmoeder verblijft ook in het rusthuis ,sedert 2021 en betaalde toen al meer dan haar pensioentje .
Was nog ok ,maar twee jaar later al 25 procent erbij en nu een email gekregen vanaf 1april geen aprilgrap nog eens 10 procent erbij .
De email van het rusthuis vermeld voor personeelskosten ,voeding en verzorging en energiekosten .
Daar ze al steeds meer vragen iedere maand voor televisie en frigo ,maar dat valt de mensen niet op in de factuur ,eens rekenen op jaarbasis .

En inderdaad verzorging gaat ook achteruit ,vroeger iedere week kreeg mijn schoonmoeder een bad en nu een smoesje aan die mensjes ,te weinig personeel of er scheelt iets aan het bad .

Ik vraag mij ook af ,of ik vandaag of morgen naar een rusthuis zou willen gaan.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Toegevoegd op 13 Januari 2023