denkfoud

Ouderenvereniging Vief lanceert #denkFOUD

“De beelden en opvattingen over ouderen stemmen niet overeen met de realiteit. Zo wordt er steeds vanuit eenzelfde, stereotiep kader over senioren bericht waardoor termen als ‘oud’ en ‘ouderen’ een negatieve bijklank krijgen.” Dat is het uitgangspunt van de campagne #denkFOUD van Vief.

zorgbudget

Oplossing: meer mensen recht op zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Vorige week trok het Vlaams Patiëntenplatform nog aan de alarmbel over de toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Vlaams minister van welzijn Wouter Beke heeft intussen een oplossing klaar waardoor meer mensen er recht op hebben.

zorgbudget

Vlaams Patiëntenplatform trekt aan alarmbel rond zorgbudget

Eerder al uitte de Vlaamse Ouderenraad zijn ongerustheid rond het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Toch is er nog steeds geen oplossing in zicht. Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) trekt daarom nogmaals aan de alarmbel via een persbericht.

mantelzorg woonzorgcentrum

Inspiratiegids 'Fijne SOFA-momenten': Gedragen samenspel met mantelzorgers in het woonzorgcentrum

Deze inspiratiegids helpt woonzorgcentra op weg om mantelzorgers optimaal te betrekken. De gids werd uitgewerkt door hogeschool UCLL in samenwerking met woonzorgcentra, Expertisecentrum Dementie, Familiehulp en mantelzorgverenigingen.

onderhoudsplicht

Enquête ‘Onderhoudsplicht in België moderniseren’

Wist je dat het Belgische alimentatierecht al sinds 1804 quasi ongewijzigd is? Nochtans is het concept 'familie' de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Er is een grotere diversiteit in vormen van samenleven en opvoeding van kinderen, waardoor het moeilijk is om te bepalen wat een gezin nu een 'gezin' maakt. Het onderzoek ‘FamSol 2.0’ zoekt daarom naar manieren om de familiale onderhoudsverplichtingen in België te moderniseren. En jij kan de onderzoekers daarbij helpen.

dementie

E-learning ‘Vroegtijdige zorgplanning bij mensen met dementie’

Deze e-learning helpt je als professional bij de verkenning van vroegtijdige zorgplanning (VZP) bij personen met dementie.

mondzorg

Mondzorg bij ouderen blijft een uitdaging

Naar aanleiding van de jaarlijkse dag van de mondgezondheid op 20 maart, vroeg Zorgnet-Icuro aandacht voor mondgezondheid bij ouderen. De zorgkoepel werpt op dat een slechte mondgezondheid bij ouderen een onderkend probleem is met een grote impact op hun levenskwaliteit.

geluksdriehoek

Pensioen als thema op de geluksdriehoek

Met pensioen gaan is een grote verandering in je leven. Terwijl de ene al jaren uitkijkt naar dat moment, ziet de andere ertegenop om afscheid te nemen van zijn rol als werknemer. Dat beseft ook het Vlaams Instituut Gezond Leven, dat vanaf nu het thema pensioen op de geluksdriehoek plaatst.

smishing

Zo voorkom je smishing

Ooit al van smishing gehoord? Smishing is net zoals phishing een vorm van internetfraude. Maar waar bij phishing de focus vooral ligt op fraude via e-mail, gebeurt smishing in de vorm van een sms’je of een bericht via WhatsApp. In een informatief filmpje van drie minuten geeft VRT NWS het woord aan Katrien Eggers, medewerker van het Centrum voor Cybersecurity. Zij geeft je meer informatie over deze vorm van oplichting.

lamp

Extra energiemaatregelen, maar niet voor bewoners woonzorgcentra

Begin februari nam de Vlaamse regering extra energiemaatregelen. Toen al vielen bewoners van woonzorgcentra uit de boot. En ook deze week, na de aankondiging van de extra federale energiemaatregelen, werd al snel duidelijk dat de bewoners opnieuw geen aanspraak kunnen maken op deze tussenkomst. Ouderenvereniging OKRA roept de bevoegde politici tot de orde, en vraagt jou om hetzelfde te doen. Want ondertussen blijven de dagprijzen in woonzorgcentra stijgen.