Tweede boostervaccin voor bewoners woonzorgcentra en 80-plussers

Tweede boostervaccin voor bewoners woonzorgcentra en 80-plussers

tweede booster

De verschillende ministers van Volksgezondheid in ons land beslisten vandaag dat alle bewoners van woonzorgcentra en thuiswonende ouderen vanaf 80 jaar een tweede boostervaccin kunnen krijgen tegen COVID-19. Wel moeten er minstens 4 maanden verstreken zijn sinds de laatste vaccinatie.

Geen leeftijdsgrens in woonzorgcentra

De boostervaccinatie voor bewoners van woonzorgcentra zal in het woonzorgcentrum georganiseerd worden. De vaccinatiecentra maken hiervoor onderlinge afspraken met de woonzorgcentra over de timing en de leveringen van de vaccins aan het woonzorgcentrum. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal in de loop van volgende week de voorzieningen verder informeren over de praktische afspraken.

Voor mensen in de woonzorgcentra speelt de leeftijd geen rol.

Thuiswonende ouderen plannen opnieuw een bezoek aan het vaccinatiecentrum

Voor de meeste thuiswonende ouderen zal de boostervaccinatie opnieuw in de vaccinatiecentra gebeuren. Iedereen vanaf 80 jaar zal hiervoor in de komende weken opnieuw per post én eventueel digitaal een bericht ontvangen met dit aanbod en de mogelijkheid om een afspraak te maken.

Voor wie zich niet kan verplaatsen, kan een thuisvaccinatie geregeld worden.

Meer informatie

Op de website laatjevaccineren.be vind je meer info.

Toegevoegd op 6 mei 2022