Campagne ‘Kom uit je kop’ vraagt aandacht voor suïcide bij mannen

Campagne ‘Kom uit je kop’ vraagt aandacht voor suïcide bij mannen

kom uit je kop

Bijna 3 op de 4 zelfdodingen in Vlaanderen gebeurt door mannen. Ook mannen staan vaak voor mentale uitdagingen zoals stresserende levensgebeurtenissen of psychische problemen. Het stereotype beeld dat je als man 'sterk moet zijn' helpt hen niet vooruit. Ook mannen hebben baat bij een betere bespreekbaarheid van stress en psychische problemen en behoefte aan een meer ondersteunende omgeving. Met 'Kom Uit Je Kop' wil het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) mannen en hun omgeving aanmoedigen om open te communiceren over mentale moeilijkheden en sneller de stap naar hulp te zetten.

Mannen moeten ‘sterk zijn’

In deze samenleving moeten mannen omgaan met hoge verwachtingen op financieel, professioneel en relationeel vlak.  Soms meten ze zich aan een soort ‘gouden succesideaal’ waardoor sociale tegenslagen zoals bijvoorbeeld een ontslag of een scheiding hun eigenwaarde en mentale gezondheid zwaar kan treffen.

Voor sommige problemen waar mannen tegenaan lopen is er bovendien weinig aandacht, zoals bijvoorbeeld een lagere kans op hoederecht van kinderen of het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Dit wordt maar weinig (h)erkend, waardoor mannen soms niet als slachtoffer gezien worden. 

Omdat mannen soms minder snel geneigd zijn om te praten over problemen of hulp te zoeken, kunnen ze in deze situaties heel geïsoleerd geraken. Toch sta je er ook als man niet alleen voor. Steun zoeken en bieden, maakt je sterker.

80-plussers grootste risicogroep

Per 100 000 mannen tussen de 60 en 74 jaar, pleegden 23,3 mannen zelfmoord in 2019. In absolute cijfers gaat het om 127 mannen. Bij de 75-plussers pleegden 37,5 mannen per 100 000 zelfmoord. In absolute cijfers ging het om 99 mannen.

Uit een analyse van de cijfers blijkt dat mannelijke 80-plussers de grootste risicogroep zijn wat betreft zelfdoding. De tweede grootste risicogroep zijn mannen tussen 45 en 59 jaar. De campagne vraagt dus extra aandacht voor signalen bij oudere mannen.

Herkenbare en hoopvolle verhalen

Via herkenbare en hoopvolle verhalen en via informatie en laagdrempelige tips wil de campagne de mentale gezondheid van mannen versterken. Ook wil de campagne mannen en hun omgeving helpen om signalen beter te leren herkennen en de drempel naar hulp verlagen.

Meer informatie

Bekijk de campagne op www.komuitjekop.be.

Nood aan een gesprek? Bel of chat.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op zelfmoord1813.be. Nood aan een gesprek? Dan kan je 24/7 terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106. Je kan ook chatten via tele-onthaal.be

Toegevoegd op 29 april 2022