Vlaams Patiëntenplatform trekt aan alarmbel rond zorgbudget

Vlaams Patiëntenplatform trekt aan alarmbel rond zorgbudget

zorgbudget

Eerder al uitte de Vlaamse Ouderenraad zijn ongerustheid rond het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Toch is er nog steeds geen oplossing in zicht. Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) trekt daarom nogmaals aan de alarmbel via een persbericht.

“Zwaar zorgbehoevenden in de kou gezet”

Sinds de BelRAI screener gebruikt wordt om het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in de thuissituatie toe te kennen, regent het klachten van personen die plots geen zorgbudget (meer) krijgen. Het kabinet evalueert of bijsturing nodig is en of eerdere beslissingen rechtgezet kunnen worden. Eind februari zou de minister een beslissing nemen, maar we hoorden nog niets. Een erg stressvolle situatie voor iedereen die afhankelijk is van dit zorgbudget. Als je leeft van een vervangingsinkomen heb je geen overschot en dit gaat over een verlies van €130 elke maand, aldus Else Tambuyzer, directeur van het VPP.

Getuigenis van een VPP lid:

“Als bestuurslid van een patiëntenvereniging kreeg ik de voorbije weken meerdere signalen binnen over de BelRAI. Patiënten geven aan hun budget te verliezen door het gebruik van dit nieuwe inschalingsinstrument. Het gaat om mensen verspreid over heel Vlaanderen die al jaren het budget krijgen en daar veelal van afhankelijk zijn om thuiszorg te betalen. Het gaat om mensen waarvan de medische toestand niet verbetert, integendeel, maar die door het gebruik van een nieuw meetsysteem ineens 'te goed' zijn. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Verschuivingen in individuele dossiers tot daaraantoe, maar hele patiëntengroepen? ”

De BelRAI screener is een beoordelingsinstrument dat sinds juni 2021 gebruikt wordt om het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in een thuissituatie toe te kennen. Met de klachten die we kregen trokken we naar het kabinet. Uit een vervolgonderzoek door Prof. Declercq (KU Leuven) bleek dat door het gebruik van dit nieuwe instrument effectief minder mensen in aanmerking komen voor een zorgbudget. De reden hiervoor is dat minder mensen als (totaal) afhankelijk worden beschouwd.

Het kabinet besliste daarop om de BelRAI screener te blijven gebruiken voor nieuwe aanvragen, voor herinschalingen bleef het budget (voorlopig) behouden. Een verdere analyse van juni 2021 tot januari 2022 moest het probleem in kaart brengen en als basis dienen voor een beslissing van de minister om eventueel in te grijpen. Die beslissing laat echter op zich wachten. Ondanks verschillende pogingen om contact op te nemen krijgen we geen gehoor bij het kabinet. Zwaar zorgbehoevende personen staan nu in de kou. Het gebrek aan communicatie vanuit de overheid zorgt voor nog meer stress en onbegrip.

Het Vlaams Patiëntenplatform vraagt een snel en duidelijk antwoord van de overheid.

Toegevoegd op 1 april 2022