Oplossing: meer mensen recht op zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Oplossing: meer mensen recht op zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

zorgbudget

Vorige week trok het Vlaams Patiëntenplatform nog aan de alarmbel over de toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Vlaams minister van welzijn Wouter Beke heeft intussen een oplossing klaar waardoor meer mensen er recht op hebben.

Nieuw manier om te bepalen of je recht hebt op zorgbudget

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bedraagt 130 euro per maand. Je hebt er recht op als je veel zorg nodig hebt, ongeacht je leeftijd. Om te beslissen of je al dan niet recht hebt op zo’n zorgbudget, en hoe groot je zorgbehoefte is, wordt een inschaling uitgevoerd. Sinds juni 2021 wordt daar een nieuw instrument voor gebruikt, de BelRAI Screener.

Bijsturing

Al snel bleek dat sommige mensen met een grote zorgnood in de kou bleven staan sinds het gebruik van dat nieuwe inschalingsinstrument. Daarom werd beslist om even de pauzeknop in te drukken en te kijken waar er bijgestuurd kon worden. Er is nu een oplossing voorgesteld: de score die je moet behalen om recht te hebben op het zorgbudget wordt naar beneden bijgesteld.

Om recht te hebben op het zorgbudget wordt er onder meer bekeken of je moeite hebt met dagelijkse handelingen en activiteiten. Een toiletbezoek, je aan- en uitkleden, koken, boodschappen doen, openbaar vervoer gebruiken, … zijn bijvoorbeeld zo’n zaken. Kun je ze volledig zelfstandig uitvoeren of heb je ondersteuning nodig? Hoe meer ondersteuning je nodig hebt, hoe hoger je score zal zijn. Om recht te hebben op het zorgbudget moest je oorspronkelijk een 6 scoren. Het is deze score die werd bijgesteld: vanaf nu heb je al recht op het zorgbudget bij een score van 5,5.

4 104 personen

Deze beslissing is van grote betekenis voor een ruime groep Vlamingen. Maar liefst 4 104 personen zullen toch het zorgbudget ontvangen. Zij scoorden bij de nieuwe manier van ‘inschalen’ net te laag om recht te hebben op het zorgbudget. Door de bijsturing zullen zij nu wel elke maand 130 euro ontvangen. Die helpt hen om de zorgkosten te dragen. De beslissing is bovendien retroactief, ze zullen dus ook het achterstallige budget waar ze recht op hebben ontvangen.

Minister Beke bevestigde zijn vertrouwen in het nieuwe inschalingsinstrument en houdt vast aan het plan om BelRAI verder uit te rollen:

De Belrai Screener is een uitstekend instrument en we willen deze belangrijke hervorming alle kansen geven. Het is een gemeenschappelijke taal voor zorgverleners en geeft een uitgebreide beoordeling over het functioneren van de zorgvrager en diens zorgnoden in functie van de opmaak van het zorgplan. Het multidisciplinair gebruik van de BelRAI willen we verder uitrollen in de woonzorgcentra en in de thuiszorg.          

Wouter Beke, Vlaams minister van welzijn

Meer informatie

Over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden kun je meer lezen op de website van de Vlaamse sociale bescherming. Je vindt er ook informatie over hoe je het zorgbudget kan aanvragen.

Toegevoegd op 8 april 2022