Europese gehandicaptenkaart officieel goedgekeurd door EU

Europese gehandicaptenkaart officieel goedgekeurd door EU

european disability card

De European Disability Card (EDC), ook wel Europese gehandicaptenkaart, is een gratis kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert en een aantal voordelen in die domeinen biedt. Het document dient als bewijs om overal, ook in het buitenland, aan te tonen dat deze mensen in België erkend zijn als persoon met een handicap. 

Goedkeuring Europees Parlement

België neemt al sinds 2017 deel aan het Europees proefproject, samen met Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië. Maar het Europees Parlement keurde de invoering van de Europese gehandicaptenkaart en een verbeterde Europese parkeerkaart voor mensen met een handicap recent goed. De kaart wordt nu dus erkend in alle 27 lidstaten. 

Wie kan de kaart aanvragen?

Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de kaart aanvragen.

european disability card

Waar kan je de kaart gebruiken?

Je kan de kaart, die strikt persoonlijk is, gebruiken:

  • Voor cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten (bijvoorbeeld een bezoek aan bioscoop, theater, museum of attractiepark)
  • In de 27 lidstaten van de Europese Unie

Meer en meer organisaties engageren zich om de kaart te erkennen.

Op welke voordelen kan je rekenen?

Om van voordelen te kunnen genieten, moet je de kaart op zak hebben en kunnen tonen. De Europese gehandicaptenkaart wordt in fysiek formaat afgeleverd en - indien mogelijk - ook digitaal. 

Van welke voordelen je met de kaart kan genieten, kan je nagaan via de communicatiekanalen van de plaats die je bezoekt. Zij bepalen zelf welke voordelen ze toekennen op vertoon van deze kaart. Het kan gaan om kortingen, maar ook audiogidsen of voorbehouden plaatsen. Ook de parkeerkaart voor mensen met een handicap wordt fysiek afgeleverd.

Personen met een handicap die meer hulp nodig hebben of die recht hebben op een persoonlijke assistent, kunnen een letter 'A' toevoegen aan hun kaart.

Meer informatie

Surf naar https://eudisabilitycard.be/nl/de-kaart.

Toegevoegd op 2 mei 2024