Kilometervergoeding is geïndexeerd

Kilometervergoeding is geïndexeerd

kilometervergoeding vrijwilligers

Werknemers maar ook vrijwilligers krijgen een kilometervergoeding wanneer ze zich verplaatsen met hun privéwagen. Sinds 1 juli 2021 is het tarief van de kilometervergoeding gestegen. Het maximumtarief is van 0,3542 euro per kilometer naar 0,3707 euro per kilometer gegaan. Die regeling is van kracht tot 30 juni 2022.

Combinatie met vrijwilligersvergoeding

De maximale kostenvergoeding voor een werknemer geldt enkel wanneer het aantal jaarlijks afgelegde kilometers niet hoger is dan 24.000 km. Vrijwilligers die recht hebben op een kilometervergoeding, kunnen die vergoeding combineren met een forfaitaire vrijwilligersvergoeding. Het maximaal aantal kilometers per jaar dat vrijwilligers mogen afleggen, is 2.000 km per jaar.

Meer informatie over de kilometervergoeding en de vrijwilligersvergoeding vind je op de website van het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk

Toegevoegd op 23 juli 2021