In de kijker: Stad Mechelen investeert in heropstart ouderenverenigingen

In de kijker: Stad Mechelen investeert in heropstart ouderenverenigingen

ouderenverenigingen heropstart

Verenigingen krijgen steeds meer mogelijkheden om mensen opnieuw fysiek samen te brengen. Dat is goed nieuws! Om dat veilig te doen, en om er voor te zorgen dat iedereen zich daar comfortabel bij voelt, kunnen ouderenverenigingen wel een duwtje in de rug gebruiken. In Mechelen heeft het lokaal bestuur dat begrepen. VRT NWS bericht deze week dat de stad via het coronaherstelfonds 25.000 euro investeert in de ouderenverenigingen en hen zo helpt bij de heropstart van hun activiteiten.

Het verenigingsleven zat nooit stil

Tussen maart 2020 en nu was het gezien de maatregelen zeer moeilijk om fysiek samen te komen. Het zal dan ook niet verbazen dat het voor ouderenverenigingen enorm zoeken was naar manieren om hun werking toch warm te houden en onderweg geen mensen te verliezen.

Op geen enkel moment tijdens de crisis hebben ouderenverenigingen in Vlaanderen en Brussel stil gezeten, hoe moeilijk dat soms ook was. Zij bleven verbinden. Binnen de mogelijkheden die de maatregelen bieden, stelden talrijke afdelingen alles in het werk om een aanbod te blijven aanbieden.

"Voor de ouderenverenigingen was het tijdens het afgelopen coronajaar verschrikkelijk moeilijk. We hebben heel veel moeite gehad om alleenstaanden te bereiken."

Bruno Claes, bestuurslid van Okra Leest (deelgemeente Mechelen) - VRT NWS

Een duwtje in de rug

Na anderhalf jaar opnieuw fysieke activiteiten organiseren, hechtere buurten creëren, netwerken versterken, ouderen engageren, een luisterend oor bieden en eenzaamheidsgevoelens geen kans geven. Dat klinkt als muziek in de oren, en ouderenverenigingen staan te popelen.

Toch merken zij dat niet alle ouderen even vlot naar initiatieven komen. Daarom kunnen de verenigingen een duwtje in de rug gebruiken. Om hun werking op te krikken, geeft stad Mechelen maximum vijf euro per lid van de ouderenvereniging (op basis van de ledenaantallen in 2020).

De ouderenverenigingen kunnen vrij kiezen of ze zich inschrijven. Waarvoor ze het bedrag gebruiken, kan heel divers zijn.

"Ouderenverenigingen kunnen zelf kiezen hoe ze de extra middelen besteden. Zo kunnen ze nieuwe leden bijvoorbeeld een reductie op het lidmaatschap aanbieden, maar ze kunnen het ook gebruiken om lokalen of zalen te huren voor extra activiteiten. Het initiatief zorgde alvast voor enthousiaste reacties."
 
Tina Vanhoye, ouderenconsulent Stad Mechelen

'Hartelijk Welkom'

Naast de extra middelen, wil de stad ouderenverenigingen ook stimuleren om extra aandacht te hebben voor ouderen die nog nooit of lang geleden deelnamen aan een activiteit. Dat doet ze onder de noemer 'Hartelijk Welkom'.
"Het is zo dat ouderen met een klein netwerk niet zo makkelijk de stap zetten naar een verenging. Vaak vormden er zich doorheen de jaren hechte banden tussen de leden, waardoor mensen die nieuw zijn zich niet altijd welkom voelen. De stad neemt daarom een externe begeleider onder de arm. Die doet de ouderenverenigingen in enkele sessies stilstaan bij de manier waarop nieuwe leden onthaald kunnen worden. Ook denkt men na over welk gedrag er van leden en deelnemers verwacht wordt tijdens activiteiten, in functie van coronamaatregelen."
 
Tina Vanhoye, ouderenconsulent Stad Mechelen
Foto: © Olivier Strobbe
Toegevoegd op 16 September 2021