Steun voor vijf projecten rond digitale inclusie en maatschappelijke innovatie

Steun voor vijf projecten rond digitale inclusie en maatschappelijke innovatie

e-inclusie

Sinds 2018 kent de minister van Cultuur jaarlijks subsidies toe voor sociaal-culturele projecten die de laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren of die inzetten op prioritaire maatschappelijke uitdagingen. Dit jaar gaat het om ruim 360.000 euro. Dat bedrag wordt toegekend aan vijf verenigingen die een sociaal-cultureel project realiseren rond e-inclusie of maatschappelijke innovatie.

E-inclusie

Voor de projectronde van 2021 koos de Vlaamse Regering de ondersteuning van projecten rond e-inclusie als prioriteit. Met die projecten wil ze specifieke groepen met een lage digitale geletterdheid bereiken, zoals ouderen, kortgeschoolden en mensen in armoede. Het uiteindelijke doel is hun participatie aan onze samenleving te bevorderen.

Laboratoriumrol?

Naast deze prioritaire maatschappelijke uitdaging konden ook nog projecten ingediend worden die alleen inzetten op de laboratoriumrol. Dat is een van de drie rollen die een sociaal-culturele vereniging kan hebben. Bedoeling hier is met innoverende praktijken op zoek te gaan naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken. 

Geselecteerde projecten

Voor de indienronde 2021 konden zowel erkende als niet-erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties en -initiatieven een subsidiedossier indienen. Op basis van een advies van een beoordelingscommissie besliste de minister van Cultuur om vijf projecten te subsidiëren.

'De Klik!' van Idrops

Met De Klik! wil Idrops in Vlaanderen het digitale zelfvertrouwen van ouderen verhogen en hen versterken om actief digitale drempels weg te werken. Digitale noden en interesses worden in kaart gebracht om nadien participatief een traject op maat uit te werken.

'Digikaravaan' van Openbare bibliotheek Brugge

In samenwerking met partners binnen de stad en de provincie zet de bibliotheek van Brugge in op de ontwikkeling van digitale vaardigheden van de Bruggelingen. Bedoeling is dat ze zelfstandig en met vertrouwen aan de slag kunnen met de verschillende e-governmenttools die stilaan onmisbaar worden in de huidige samenleving. Daarnaast wil de bibliotheek zich engageren om een digitaal vangnet te organiseren, zodat de digitaal minder geletterden daarin ondersteuning kunnen krijgen.

'HOW TO OMTA' van Cultureghem

Dit project wil culturele interventies delen met mensen voor wie toegang tot cultuur geen evidentie is. HOW TO OMTA ontwikkelt een sociaal-culturele methodiek om enerzijds de culturele programmatie op de site van Abattoir structureel te laten bepalen door haar gebruikers, anderzijds om het eigenaarschap van de gebruikers over hún publieke ruimte te vergroten. In samenwerking met Demos wordt de kennis via een lerend netwerk verspreid bij partners in Vlaanderen.

'Ouderen en mensenrechten aan zet: lessen uit een coronacrisis' van Avansa Mid- en Zuidwest

Veel ouderen werden tijdens corona geconfronteerd met mensenrechten-beperkingen: opsluiting of vrijheidsbeperking, afzondering of beperking van familieleven, langdurige eenzaamheid of onmenselijke behandeling, het gebrek aan keuzemogelijkheden of privacybeperking. Deze crisis maakte als geen andere duidelijk dat ouderen apart gezet worden en dat het (economische) systeem vaak voor hen beslist. Met dit project komen ouderen aan zet: zij bepalen hoe ouder worden humaner kan.

'Alle ouders digitaal vaardig' van de Gezinsbond

Met dit nieuwe project wil de Gezinsbond de mediawijsheid en digitale vaardigheden van minder kansrijke ouders extra versterken. Daartoe breidt ze het bestaande aanbod van groepssessies voor kwetsbare ouders verder uit naar digitale vaardigheden en verduurzaamt ze de kennis en vaardigheden via individuele online ondersteuning.

Toegevoegd op 16 December 2021