Grootouders voor het Klimaat wint Ultima voor Sociaal-Cultureel volwassenenwerk

Grootouders voor het Klimaat wint Ultima voor Sociaal-Cultureel volwassenenwerk

Grootouders voor het klimaat

(c) Michiel Devijver

De Ultima ’s zijn de Vlaamse Cultuurprijzen. Die worden jaarlijks in verschillende categorieën uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap. Dit jaar gaat de Ultima in de categorie Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk naar een lidorganisatie van de Vlaamse Ouderenraad: de vereniging Grootouders voor het Klimaat.

Waardering door de Vlaamse Gemeenschap

“Grootouders voor het Klimaat gaf een krachtig signaal dat het klimaatthema niet enkel de jongeren aangaat, maar dat het een thema is dat alle generaties aanbelangt”, klonk het bij de Ultima-jury. “Het is een van de eerste bewegingen van haar soort in Europa, en speelde als pionier een voorbeeldrol voor gelijkaardige initiatieven in het buitenland.”

In het juryrapport kunnen we lezen dat GvK er in korte tijd in is geslaagd om zichzelf en haar werking op de kaart te zetten en een volwaardig deel uit te maken van het publieke debat rond het klimaatthema. Wat de jury bovendien opvalt, is dat Grootouders voor het Klimaat deze groei heeft kunnen realiseren in volle coronacrisis, tijdens een periode die traditioneel sociaal-cultureel volwassenenwerk niet evident maakte. Meer nog, de organisatie greep de coronacrisis aan als reflectiemoment, en pleit ervoor om de samenleving na corona op een meer duurzame manier opnieuw op te starten.

Grootouders voor het Klimaat

De burgerbeweging Grootouders voor het Klimaat kwam tot stand uit bezorgdheid om de klimaatcrisis en de gevolgen ervan voor de volgende generaties. GvK werd opgericht in 2019 en steunt sindsdien onder andere de klimaatmarsen. Het is een ongebonden beweging die niet alleen de jongeren verdedigt, maar ook informeert, motiveert, standpunten inneemt en andere initiatieven steunt.

"We zijn zeer vereerd in eigen naam om de Ultima te mogen ontvangen, maar we zien dit toch vooral als een erkenning voor de brede klimaatcrisis", zo zegen de initiatiefnemers. “Dit zal ons sterken om kritisch en alert te blijven. Op een moment dat de urgentie zo duidelijk is, moeten en kunnen ook de ouderen meer op het beleid wegen", klinkt het.

Meer informatie

Meer weten over de winnaars? Neem een kijkje op de website van de Ultima’s of of surf naar de webite van de Grootouders voor het Klimaat.  

Toegevoegd op 12 mei 2022