18 februari 2022

Hoe werken ouderenzorgvoorzieningen aan preventie?

Welke acties doen woonzorgcentra en assistentiewoningen voor de preventieve gezondheid van hun bewoners? Dat onderzocht het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw. Het gaat over initiatieven rond voeding, beweging, lang stilzitten, roken en alcohol. En ook over het mentaal welbevinden. Alle resultaten werden gebundeld in een handige brochure.

Lees meer
11 februari 2022

Tegen 2070 worden Belgische vrouwen gemiddeld 90 jaar

In 2070 zouden vrouwen gemiddeld 90 jaar en mannen 88 jaar kunnen worden. Dat blijkt uit de demografische vooruitzichten voor 2021-2070 van het Federaal Planbureau. Die stijging van de levensverwachting zou er bovendien voor zorgen dat ons land tegen 2070 12,9 miljoen inwoners telt. 

Lees meer
14 Januari 2022

Resultaten negende COVID-19-Gezondheidsenquête

Tussen 13 en 23 december 2021 namen 22.354 personen deel aan de 9e COVID-19-Gezondheidsenquête van Sciensano. De bevraging werd uitgevoerd op het hoogtepunt van de vierde coronagolf. De Vlaamse Ouderenraad licht enkele belangrijke bevindingen uit het rapport toe, met bijzondere aandacht voor de resultaten bij ouderen.

Lees meer
09 December 2021

Aantal oproepen van 50-plussers stijgt bij Tele-Onthaal

Al van bij de eerste coronagolf beantwoordde Tele-Onthaal een recordaantal oproepen. Ook tijdens de intussen vierde golf blijkt de nood aan een luisterend oor groot. Het aantal oproepen bewijst dat de voorbije maand vooral mentaal zwaar was voor alleenwonenden en ouderen.

Lees meer
02 December 2021

Aantal fatale fietsongevallen met 65-plussers in België verdubbelt bijna

In de eerste negen maanden van 2021 zijn al negentien 65-plussers gestorven na een fietsongeval. In vergelijking met vorig jaar is dat bijna een verdubbeling. Ook het totale aantal verkeersdoden in Vlaanderen vertoont een onrustwekkende stijging. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van verkeersinstituut Vias. 

Lees meer
02 December 2021

In 2020 verloren meer dan 45.000 Belgen hun partner

In 2020 verloren meer dan 45.000 personen hun partner en werden zo weduwe of weduwnaar. Door de oversterfte in 2020 is het aantal verweduwingen ten opzichte van 2019 met 13,9% gestegen. Die stijging bedraagt 25,1% in het Brussels Gewest, 19,4% in Wallonië en 9,9% in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel.

Lees meer
02 December 2021

Onderzoek toont de positieve impact van de COVID-19-vaccins

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, voerde een onderzoek uit naar de impact van de COVID-19-vaccins. Daaruit blijkt dat er na een vaccinatie een vermindering is van het risico op een infectie en een vermindering van het risico op een ernstige vorm van COVID-19.

Lees meer
02 December 2021

Zorg wordt opnieuw uitgesteld

Tijdens de eerste golven van de coronacrisis bleek het uitstellen van zorg een hardnekkig probleem. Nu de vierde coronagolf in volle gang is, worden patiënten daar opnieuw mee geconfronteerd. Uit een peiling van het Vlaams Patiëntenplatform blijkt dat meer dan 1 op 4 personen met een chronische aandoening met uitgestelde zorg te maken krijgt.

Lees meer
02 December 2021

Resultaten achtste COVID-19-Gezondheidsenquête

Tussen 5 en 18 oktober 2021 voerde Sciensano al voor de achtste keer tijdens de coronacrisis een gezondheidsenquête uit. Aan de bevraging namen deze keer 17.347 mensen deel. De enquête kent een aantal opvallende resultaten. Zo nemen de negatieve effecten van de coronacrisis op verschillende levensdomeinen af én gaat ook de sociale en geestelijke gezondheid van de deelnemers erop vooruit. Belangrijk om mee te nemen is wel dat de enquête werd uitgevoerd net voor de vierde golf in alle hevigheid losbarstte.  

Lees meer
05 november 2021

Publicatie 'Naar een nieuwe mantelzorg'

Mantelzorg bieden brengt ook een administratief kluwen en een uitdagende combinatie met werk of studie met zich mee. En vaak gaat het ook gepaard met een gebrek aan erkenning. Dat kan beter. Tien Belgische en negen Nederlandse sociaal innovatoren en  ondernemers gingen samen met heel wat organisaties de uitdaging aan. Samen identificeerden ze de knelpunten in het huidige mantelzorgsysteem, en gingen ze een jaar aan de slag om oplossingen te formuleren. Vandaag zijn hun gezamenlijke aanbevelingen klaar.

Lees meer
08 oktober 2021

Benieuwd naar de preventieve gezondheidscijfers voor jouw gemeente?

Om de vier jaar peilt het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, in samenwerking met de Lokale Gezondheidsoverleggen (Logo’s) en het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), naar het preventieve gezondheidsbeleid bij lokale besturen. De resultaten worden gebundeld in een brochure. Die kan bijvoorbeeld gebruikt worden om als lokaal bestuur aan de slag te gaan rond het preventief gezondheidsbeleid.

Lees meer
08 oktober 2021

Levensverwachting in Vlaanderen

Het Belgische statistiekbureau Statbel deed onderzoek naar de levensverwachting van inwoners van Vlaanderen. Daaruit blijkt dat in 2020 de levensverwachting bij de geboorte op 82 jaar lag, maar er zijn verschillen per arrondissement.

Lees meer
01 oktober 2021

Unia: "Rechten van bewoners woonzorgcentra onder druk tijdens de coronacrisis"

Dat de eerste coronagolven een ongemeen zware impact hadden in de woonzorgcentra staat buiten kijf. Dat bleek bijvoorbeeld ook uit het corona-advies van de Vlaamse Ouderenraad. Ook Unia toetste de genomen maatregelen aan de grondrechten en de ervaringen in de woonzorgcentra. Hun onderzoek resulteert in interessante bevindingen. De Vlaamse Ouderenraad kon de publicatie inkijken en geeft je de meest opvallende resultaten mee.

Lees meer
17 September 2021

Resultaten zevende COVID-19-Gezondheidsenquête

Tussen 10 en 20 juni 2021 namen bijna  dan 18.000 personen deel aan de 7e COVID-19-Gezondheidsenquête van Sciensano. De Vlaamse Ouderenraad licht enkele belangrijke bevindingen uit het rapport toe, met bijzondere aandacht voor de resultaten bij ouderen.

Lees meer
09 September 2021

3 aanbevelingen voor eindelevenszorg in de woonzorgcentra

De end-of-life care research group voert wetenschappelijk onderzoek uit naar eindelevenszorg in België en Europa. Zij bogen zich over de vraag hoe we kunnen komen tot een nog betere en duurzame implementatie van vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg in de Vlaamse woonzorgcentra.

Lees meer
23 juli 2021

Daling in levensverwachting van de Belgische bevolking

Uit een recente analyse van het Belgische statistiekbureau Statbel, blijkt dat de levensverwachting van de Belgische bevolking in 2020 is gedaald. De levensverwachting bedroeg vorig jaar bij de geboorte 80,8 jaar voor de totale bevolking. Dat is een jaar minder dan de levensverwachting in 2019.

Lees meer
04 juni 2021

50- tot 64-jarigen verlenen het vaakst informele zorg

In het voorjaar van 2021 gaf bijna twee derde van de Vlaamse 18-plussers aan informele zorg te hebben verleend. Dat blijkt uit een bevraging van Statistiek Vlaanderen. Het zijn vooral vrouwen en 50- tot 64-jarigen die intensieve informele zorg verlenen.

Lees meer
04 juni 2021

93.000 meer alleenwonende ouderen tegen 2030

Uit de bevolkingsvooruitzichten van Statistiek Vlaanderen blijkt dat het aantal alleenwonenden tegen 2030 het sterkst toeneemt bij 67-plussers. Binnen die groep neemt het aantal alleenwonenden tussen 2020 en 2030 toe met 27%. De stijging is vooral te zien bij oudere mannen.

Lees meer
21 mei 2021

Statistiek Vlaanderen: Steeds meer ouderen tegen 2030

Tussen 2020 en 2030 wordt er een stijging van het aantal Vlaamse 67-plussers verwacht. Dat blijkt uit de meest recente resultaten van de demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen. Ook zien we dat het aantal jongeren onder de 18 jaar tegen 2030 zal afnemen. Wij doken in de cijfers en geven je enkele opvallende zaken mee.

Lees meer