Onderzoek naar meer verbinding in woonzorgcentra

Onderzoek naar meer verbinding in woonzorgcentra

Onderzoek naar meer verbinding in woonzorgcentra

verbondenheid woonzorgcentra

Geconfronteerd met heel wat uitdagingen, zoeken woonzorgcentra naar andere manieren om zich te organiseren. Een concept dat meer en meer ingang vindt, is innovatieve arbeidsorganisatie, of kortweg IAO. Hogeschool Vives organiseerde een praktijkgericht onderzoek naar verbondenheid in West-Vlaamse woonzorgcentra die inzetten op IAO. Wij nemen je mee in de belangrijkste bevindingen.

Innovatieve arbeidsorganisatie?

Het werk in woonzorgcentra anders organiseren. Dat is IAO. Via een nieuwe aanpak moeten bewoners voelen dat er oprecht aandacht is voor hen en zorggevers moeten de ruimte krijgen om mensgericht te werken.

Bewoners en medewerkers over verbondenheid

Vanuit de overtuiging dat transitieprocessen in de zorg niet enkel gaan over organisatie, maar ook over sociale relaties tussen bewoners en medewerkers, organiseerde Hogeschool Vives een onderzoek.

De onderzoekers deden interviews met bewoners en medewerkers rond het thema verbondenheid. Ze gingen op zoek naar wat het betekent voor deze twee groepen en hoe verbondenheid tot uiting komt in het woonzorgcentrum. Vervolgens gingen ze na hoe IAO kan bijdragen tot een aangenamer klimaat in de woonzorgcentra.

Voor bewoners kwamen onder meer goed contact met alle medewerkers, een thuisgevoel en autonomie naar boven als belangrijke aspecten van verbondenheid.

Tijd bleek voor zowel bewoners als medewerkers een cruciaal element om relaties op te kunnen bouwen. Een hoge werkdruk heeft dan ook een negatief effect. Sommige medewerkers zijn van nature een kei in het ‘relationele vakmanschap’, maar je kunt niet enkel voortgaan op intrinsieke vaardigheden. Er is nood aan vorming en intervisie.

Zes aanbevelingen

Het onderzoek leidde tot zes waardevolle aanbevelingen om tot meer verbondenheid te komen in de dagelijkse praktijk. Zo is het aangeraden om voor nieuwe bewoners een korte inloopperiode te organiseren. En ook de mening van de bewoners vragen en hen inspraak geven in het wonen en leven, werkt verbinding in de hand.

Meer lezen

Benieuwd naar alle conclusies van het onderzoek? Ze werden gebundeld in een inspirerende brochure die je online kan inkijken.

Lees je liever op papier? Vraag dan kosteloos een papieren exemplaar aan via niels.taillieu@vives.be.

Foto: © Cyriel Van Weynsberghe