Zorg wordt opnieuw uitgesteld

Zorg wordt opnieuw uitgesteld

Zorg wordt opnieuw uitgesteld

medische zorg uitgesteld

Tijdens de eerste golven van de coronacrisis bleek het uitstellen van zorg een hardnekkig probleem. Nu de vierde coronagolf in volle gang is, worden patiënten daar opnieuw mee geconfronteerd. Uit een peiling van het Vlaams Patiëntenplatform blijkt dat meer dan 1 op 4 personen met een chronische aandoening met uitgestelde zorg te maken krijgt.

Zorgsysteem onder druk

Het Vlaams Patiëntenplatform leerde uit een bevraging waaraan 240 respondenten deelnamen, dat er momenteel bijna evenveel zorg wordt uitgesteld in het ziekenhuis als tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om respectievelijk 27% en 32%. De patiëntenorganisatie concludeert daaruit dat personen met een chronische aandoening opnieuw de rekening betalen van een zorgsysteem dat zwaar onder druk staat.

Zo’n 8% van de patiënten met een chronische aandoening stelt zelf zijn zorg uit in de ziekenhuizen. Een relatief kleine groep dus. In de eerstelijnszorg is dat 7%. Opvallend is dat het vooral de zorgverleners zijn die aansturen op het uitstel van zorg. 19% van de afspraken in het ziekenhuis werd uitgesteld door de zorgverlener zelf. In de eerstelijnszorg gaat het om 18%.

“Die trend baart ons ernstig zorgen, want je krijgt als patiënt met een chronische ziekte het gevoel op de tweede plaats te komen. Dat komt bovenop de gevolgen van uitgestelde zorg voor iemands behandeling en mentale welbevinden.”

Lise Dehouwer, woordvoerder Vlaams Patiëntenplatform

Stel zorg niet uit!

Het Vlaams Patiëntenplatform hamert erop dat correcte informatie van levensbelang is. Iedereen moet weten dat zorg nog steeds op een veilige manier kan plaatsvinden. Vorig jaar riepen premier Alexander De Croo, minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en regeringscommissaris Pedro Facon zelfs in een brief op om zorg niet uit te stellen tijdens deze pandemie.

Meer weten?

Hier vind je het persbericht dat het Vlaams Patiëntenplatform uitstuurde.