17 Januari 2020

Onderzoek naar eenzaamheid bij ouderen in woonzorgcentra

Hoewel heel wat woonzorgcentra activiteiten organiseren om bewoners met elkaar in contact te brengen en sociaal isolement tegen te gaan, zijn eenzaamheidsgevoelens er toch vaak alomtegenwoordig. Dat bevestigt ook nieuw onderzoek van de Amerikaanse San Diego School of Medicine. Het onderzoek bevestigt de bekende risicofactoren, maar belicht ook een aantal factoren die de veerkracht van ouderen kunnen bevorderen.

Lees meer
10 Januari 2020

Vitamine D kan chronische ontstekingen bij ouderen afremmen

De onderzoeksgroep Frailty in Ageing, verbonden aan de VUB, toonde aan dat vitamine D chronische ontstekingen bij ouderen kan afremmen. Goed nieuws, chronische ontstekingen zijn immers een kwaal die heel wat ouderen treft. Bovendien kunnen ze leiden tot chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en artrose.

Lees meer
20 December 2019

Op zoek naar onderzoek over mantelzorg?

Nam je al een kijkje op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg? Je vindt er vanaf nu ook cijfermateriaal en wetenschappelijke inzichten over mantelzorg in Vlaanderen en België.

Lees meer
13 December 2019

50- en 60-plussers hebben vaak nog een of beide ouders

Wanneer wordt de Belg wees? Wanneer moet hij voort zonder zijn ouders? Statbel, de instelling die alle cijfers over ons land bijhoudt, becijferde het voor het eerst. De mediane leeftijd - de leeftijd die alle Belgische wezen in twee gelijke groepen splijt - is 52 jaar. De ene helft van de Belgen verloor dus voor zijn 52ste zijn beide ouders, de andere helft na zijn 52ste. Maar nog interessanter is dat het wezenonderzoek ons leert dat meer dan 1 miljoen 50- en 60-plussers nog een of beide ouders hebben en vaak ook kleinkinderen. Dat is de zogenaamde sandwichgeneratie, die zowel voor jong als oud zorgt.

Lees meer
06 December 2019

Werkbaar werk in de gezondheids- en welzijnssector

De Stichting Innovatie en Arbeid van de SERV, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, publiceerde de eerste resultaten van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019. Die brengt de werkbeleving en de kwaliteit van de jobs van werknemers (en zelfstandige ondernemers) in Vlaanderen in beeld. In de loop van volgend jaar verschijnt er een afzonderlijk rapport voor de gezondheids- en welzijnssectoren. Wij werpen een eerste blik op de resultaten voor de sector.

Lees meer
13 September 2019

Bewoners van woonzorgcentra worden minder gefixeerd, maar nog te vaak een gewoonte

Uit het ‘Sectorrapport kwaliteitsindicatoren 2018’ van het Vlaams Instituut voor kwaliteit van Zorg blijkt dat minder bewoners in woonzorgcentra gefixeerd worden. Ook zijn er meer bewoners met een plan voor zorg rond het levenseinde (vroegtijdige zorgplanning). Die resultaten tonen aan dat het aanmoedigen om in te zetten op kwaliteitsbeleid en -opvolging effect heeft. Tegelijk wordt in veel woonzorgcentra ­fysieke fixatie nog te vaak gebruikt.

Lees meer
25 juli 2019

Eén op vijf Vlamingen ouder dan 65 jaar

Statistiek Vlaanderen publiceerde begin juli 2019 nieuwe cijfers over de vergrijzing. Daaruit blijkt dat in het begin van 2019 20,2% of 1 op 5 Vlamingen ouder was dan 65 jaar. In 2000 lag dat cijfer nog op 16,7%.

Lees meer
25 juli 2019

Levensverwachting Belgische bevolking 81,5 jaar in 2018

In 2018 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 81,5 jaar voor de totale bevolking, 83,7 jaar voor vrouwen en 79,2 jaar voor mannen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van Statbel, het Belgisch statistiekbureau. Ten opzichte van 2017 is er sprake van een stijging van 0,1 jaar voor de totale bevolking.

Lees meer
18 juli 2019

Eén op drie 70-plussers bezoekt de tandarts niet

Een jaarlijks tandartsbezoek, het is één van de sleutelfactoren voor een goede mondgezondheid. Maar hoe regelmatig gaan ouderen nog langs bij de tandarts? En hoe groot is het verschil tussen thuiswonende ouderen en ouderen in een woonzorgcentrum? De Onafhankelijke Ziekenfondsen onderzochten de mond- en tandzorg bij 70-plussers in een nieuwe studie bij meer dan 213 000 leden.

Lees meer
05 juli 2019

Resultaten Gezondheidsenquête 2018

Het Belgisch Instituut voor Gezondheid (Sciensano) maakte de eerste resultaten van de gezondheidsenquête 2018 bekend. In het rapport ‘Gezondheid en kwaliteit van leven’ kom je meer te weten over onder andere gezondheidsbeleving, langdurige beperkingen en chronische aandoeningen. Voor de eerste keer heeft de enquête ook aandacht voor kwetsbaarheid bij ouderen.

Lees meer
14 juni 2019

787 meldingen van ouderenmis(be)handeling in 2018

Naar jaarlijkse traditie wordt op 15 juni ouderenmis(be)handeling extra onder de aandacht gebracht. En dat is broodnodig want het blijft een duidelijke problematiek. In Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren er 787 meldingen in 2018.

Lees meer
19 april 2019

Nationaal Geluksonderzoek: 'Geluk is maakbaar'

Het Nationaal Geluksonderzoek brengt in kaart wat de Belg gelukkig maakt. Met een resultaat van 6,5 op 10 behaalt de Belg een mooie score op zijn geluksrapport. Opvallend is dat ouderen (60+ en 70+) beter scoren dan jongere leeftijdsgroepen.

Lees meer
12 april 2019

Gezinsbond: "Grootouders zijn onmisbare schakel in vakantiepuzzel, maar het moet niet te gek worden"

E-dossier over vakantieopvang

Er wordt, als er oppas nodig is voor de kinderen, vaak een beroep op grootouders gedaan. En dat geldt zeker in de perioden waarin kinderen veel vrije tijd hebben, zoals deze paasvakantie. Dan wordt graag de hulp van een opa of oma ingeschakeld, zegt Anneke Blanckaert van de Gezinsbond. "Die oppasrol vervullen grootouders graag, maar het moet niet te gek worden.

Lees meer
19 oktober 2018

Zorgbudget voor ouderen bedraagt gemiddeld 272 euro

De Vlaamse sociale bescherming helpt de zorg betaalbaar te maken via zorgbudgetten voor ouderen, mensen met zware zorgnoden en mensen met een handicap. Meer dan 102 000 ouderen (vooral 80-plussers) krijgen zo’n zorgbudget voor ouderen, goed voor gemiddeld 272 euro per maand. 80% daarvan krijgt ook nog eens een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van 130 euro per maand. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2017 van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Lees meer
05 oktober 2018

Unia: 70% van de ziekenhuizen heeft geen onthaalbeleid voor dove of hardhorige mensen

Amper 30 procent van de ziekenhuizen in Vlaanderen heeft een aangepast onthaalbeleid voor dove en slechthorende mensen. Die hebben daardoor vaak moeite om hun weg te vinden in het ziekenhuis, worden niet begrepen of kunnen niet volgen en vinden geen informatie op maat. Zo komt hun recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg in het gedrang. Dat concludeert Unia na een bevraging van ziekenhuizen en gesprekken met dove en slechthorende personen.

Lees meer
05 oktober 2018

Zeventigplussers met kanker

Op de internationale ouderendag, 1 oktober, presenteerde Kom op tegen Kanker zijn nieuwste onderzoeksraport ‘Zeventigplussers met kanker’. Daarin vraagt de organisatie bijkomende inspanningen van de zorgverstrekkers. Ouderen met kanker hebben door hun extra kwetsbaarheid nood aan duidelijke communicatie. Ook de mantelzorgers van oudere kankerpatiënten moeten voldoende aandacht krijgen.

Lees meer