Tegen 2070 worden Belgische vrouwen gemiddeld 90 jaar

Tegen 2070 worden Belgische vrouwen gemiddeld 90 jaar

Tegen 2070 worden Belgische vrouwen gemiddeld 90 jaar

ouder koppel

In 2070 zouden vrouwen gemiddeld 90 jaar en mannen 88 jaar kunnen worden. Dat blijkt uit de demografische vooruitzichten voor 2021-2070 van het Federaal Planbureau. Die stijging van de levensverwachting zou er bovendien voor zorgen dat ons land tegen 2070 12,9 miljoen inwoners telt. 

Coronacrisis weinig invloed

Hoewel de coronacrisis voor een oversterfte en een daling van de levensverwachting zorgde, gaat het Planbureau ervan uit dat de pandemie geen langetermijneffect op het sterftecijfer zal hebben en dat de levensverwachting weer een opwaartse trend zal kennen. Dat is te danken aan de vooruitgang in de geneeskunde en de betere en gezondere levensomstandigheden waarin we vertoeven.

Meer mensen, ook in woonzorgcentra

De Belgische bevolking zal de komende jaren blijven toenemen door de stijgende levensverwachting, migratie en geboorten. Tegen 2070 zou het aantal Belgen met 1,3 miljoen toenemen, van 11,5 miljoen tot 12,9 miljoen. En ze worden steeds ouder. In 1992 werden vrouwen nog gemiddeld 80 jaar, tegen 2070 zal dat 90 jaar zijn. Mannen werden in 1992 gemiddeld 73 jaar, en zullen in 2070 gemiddeld 88 worden.

De vergrijzing uit zich in een stijging van de gemiddelde leeftijd van de Belgen. Op dit moment is dat 42 jaar, maar die leeftijd stijgt tot 45,5 jaar in 2070. Deze stijging kan worden verklaard door de hogere levensverwachting, maar vooral door een generatie-effect. De ‘babyboomgeneratie’ doet de aantallen in de oudere leeftijdscategorieën in de periode 2020-2040 toenemen. Hierdoor neemt ook het aantal mensen in de woonzorgcentra toe.

Gewestelijke verschillen

In Vlaanderen verwacht men een bevolkingsgroei van 15%, in Wallonië 12% en in Brussel 7%. Hoewel Brussel veel geboorten en internationale migratie kent, is er ook een grote uitstroom van mensen naar de andere gewesten.

Meer informatie

Lees het volledige rapport op de website van het Federaal Planbureau.