50- tot 64-jarigen verlenen het vaakst informele zorg

50- tot 64-jarigen verlenen het vaakst informele zorg

50- tot 64-jarigen verlenen het vaakst informele zorg

informele zorg verlenen

In het voorjaar van 2021 gaf bijna twee derde van de Vlaamse 18-plussers aan informele zorg te hebben verleend. Dat blijkt uit een bevraging van Statistiek Vlaanderen. Het zijn vooral vrouwen en 50- tot 64-jarigen die intensieve informele zorg verlenen.

Informele zorg?

Informele zorg gaat om hulp of zorg voor een ziek, gehandicapt of ouder familielid, kennis of buur. Intensieve zorgverleners zijn personen die minstens 1 keer per maand informele zorg geven.

Wie verleent het vaakst informele zorg?

Intensievere informele zorg wordt vaker verleend door vrouwen en door 50- tot 64-jarigen. In totaal verleent bijna de helft van de 50-64 jarigen (46%) minstens maandelijks informele zorg. Bij 65-plussers ligt dat cijfer op 30%.

Verder vallen nog een aantal verschilpunten op:

Hoog- en middengeschoolden (34%) bieden iets vaker intensieve informele zorg dan lagergeschoolden (30%). 

Ook de gezinssamenstelling maakt een verschil. Mensen die met een partner en kinderen samenwonen bieden het vaakst intensieve informele zorg (37%), op de voet gevolgd door mensen die enkel met een partner samenwonen (35%). Mensen die geen partner in huis hebben bieden iets minder vaak informele zorg (29%, zowel voor de groep met als zonder kinderen in huis).

Verschillen in de gemiddelden tussen provincies zijn er amper, maar de woonomgeving maakt wel een verschil: mensen die in de stedelijke rand (39%) of op het platteland (35%) wonen verlenen opvallend vaker intensieve informele zorg dan mensen die in een grootstad wonen (25%).

Meer informatie

Lees meer over het onderzoek.