25 September 2020

Dementie in cijfers: nieuw onderzoek bereidt ons voor op de toekomst

Hoeveel personen met dementie zijn er in België? En hoe zal de aandoening de komende jaren verder evolueren? Vragen waarop onderzoekscentrum LUCAS een antwoord zocht. In samenwerking met het Expertisecentrum Dementie publiceerden ze een uitgebreid onderzoeksrapport. Wij vatten de belangrijkste cijfers voor je samen.

Lees meer
21 augustus 2020

Ongelijke toegang tot Belgische gezondheidszorg

In opdracht van het RIZIV voerde het European Social Observatory (OSE) een onderzoek uit naar de toegang tot de Belgische gezondheidszorg. Uit het onderzoek blijkt dat de toegang tot de gezondheidszorg in het algemeen relatief goed is. Hierachter schuilen echter grote ongelijkheden gerelateerd aan het inkomensniveau.

Lees meer
21 augustus 2020

Hittegolf zorgt voor meer overlijdens in woonzorgcentra

Tijdens de hittegolf piekte het aantal overlijdens in de woonzorgcentra, dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Slechts 2% van die overlijdens wordt verklaard door een bevestigde of vermoedelijke Covid 19-besmetting. Het merendeel had een andere oorzaak. Hoewel de hittegolf niet officieel geregistreerd wordt als doodsoorzaak, is de kans groot dat de hitte leidde tot de toename van het aantal overlijdens.

Lees meer
20 augustus 2020

Steeds minder motivatie om coronamaatregelen te volgen

De motivatie om de coronamaatregelen strikt op te volgen, zakt weg. Slechts 1 op de 3 Vlamingen is nog gemotiveerd. Dat blijkt uit het meest recente onderzoek van de Universiteit Gent. In maart was 81% gemotiveerd om de maatregelen te volgen. Half juli - bij de eerste versoepeling - was dat al gedaald tot 69% en afgelopen week bleek nog maar 35% achter de huidige maatregelen te staan.

Lees meer
16 juli 2020

Levensverwachting Belgische bevolking toegenomen in 2019

Vorig jaar bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 81,8 jaar. Hiermee stijgt de levensverwachting met 0,3 jaar ten opzichte van 2018. Belgische vrouwen worden gemiddeld 84 jaar, Belgische mannen 79,6 jaar. Dit blijkt uit een analyse van de sterftecijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, voor 2019.

Lees meer
16 juli 2020

Artsen Zonder Grenzen evalueert interventies in woonzorgcentra

Tijdens de piek van de coronacrisis konden de woonzorgcentra in België rekenen op de ondersteuning van Artsen Zonder Grenzen. De organisatie staat bekend om haar medische en humanitaire projecten in crisisgebieden. Op 21 maart 2020 startte zij een noodinterventie in woonzorgcentra in Brussel, en daarna ook in Vlaanderen en Wallonië. In een rapport dat gepubliceerd werd naar aanleiding van deze interventie, stelt de organisatie dat de woonzorgcentra doorheen de crisis aan hun lot werden overgelaten. We vatten een aantal opvallende zaken uit het rapport voor jou samen.

Lees meer
10 juli 2020

Resultaten trendpeiling: de dromen, angsten en motivatie van mantelzorgers

Trendhuis en Samana sloegen opnieuw de handen in elkaar voor een nieuwe trendpeiling mantelzorg. In navolging van de eerste studie (2019) peilden ze naar de dromen, angsten en motivatie van mantelzorgers. Gezien de omstandigheden kozen ze ervoor om in deze editie ook te vragen naar de impact van de coronacrisis op mantelzorgers.

Lees meer
03 juli 2020

Resultaten derde ZorgSamen Barometer

De ZorgSamen Barometer peilde tijdens de coronacrisis regelmatig naar het mentaal welbevinden van de zorg- en welzijnsmedewerkers. Intussen werd de bevraging al 3 keer afgenomen. Uit de vergelijking van de resultaten blijkt dat een aantal acute stressklachten dalen, tegelijkertijd blijven medewerkers langdurige druk ervaren. Er is dus veerkracht bij het personeel, maar psychologische ondersteuning blijft belangrijk en wenselijk.

Lees meer
02 juli 2020

Silver Empowerment doet onderzoek naar psychosociale aspecten van ouderen

HIVA, het onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven, doet in partnerschap met de private stichting be.Source onderzoek naar (kwetsbare) ouderen, en in het bijzonder naar de psychosociale aspecten van ouderen. Met hun onderzoek willen ze een positiever beeld van ouderen stimuleren en de sociale solidariteit in onze samenleving verder versterken. Onder de gezamenlijk visie en missie ‘Silver empowerment’ brachten ze reeds drie rapporten uit.

Lees meer
26 juni 2020

Resultaten derde COVID-19-Gezondheidsenquête

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, lanceerde eind mei de derde COVID-19 gezondheidsenquête. De resultaten zijn inmiddels bekend. We delen de belangrijkste resultaten per thema, toegespitst op ouderen.

Lees meer
25 juni 2020

Aantal nieuwe dossiers over leeftijdsdiscriminatie bijna status-quo

In vergelijking met 2018 kreeg Unia, het interfederale centrum voor Gelijke Kansen, vorig jaar minder meldingen over leeftijdsdiscriminatie en opende het hierover ook iets minder individuele dossiers. Dat blijkt uit het cijferverslag over de werkzaamheden van Unia in 2019. Ouderen blijken voornamelijk problemen te ondervinden met bank- en verzekeringsinstanties.

Lees meer
25 juni 2020

Coronacrisis gaf digitale zorg een grote duw in de rug

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ging na welk effect videoconsultaties hebben op de gezondheid van de patiënten met een chronische lichamelijke aandoening. Dat deden ze op vraag van het RIZIV en CHU Namur. Na uitgebreid onderzoek is het KCE van mening dat digitale consultaties een interessante aanvulling zijn op normale consultaties. Ze pleiten er dan ook voor om dit weloverwogen en stapsgewijs verder uit te bouwen.

Lees meer
19 juni 2020

Twee op drie mantelzorgers zwaarder belast door corona

Mantelzorgers zetten zich dag in dag uit in voor de zorg van een zorgbehoevend familielid, vriend of buur. De ‘Dag van de mantelzorger’ op 23 juni is de ideale gelegenheid om hen in de bloemetjes te zetten. Maar bedanken alleen volstaat niet. Uit een online bevraging bij mantelzorgers van de HOGENT en Steunpunt Mantelzorg blijkt de impact van de coronacrisis groot. De vraag naar meer ondersteuning, erkenning en waardering stelt zich.

Lees meer
19 juni 2020

Impact corona op thuiswonende ouderen: digitaal communiceren en bezorgdheid om de ander

De coronamaatregelen hebben een grote impact op het welzijn en het gedrag van thuiswonende ouderen. Dat blijkt uit de resultaten van een grootschalig onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Maastricht en HOGENT, bij maar liefst 5 491 60-plussers. Het onderzoek loopt nog, maar de Vlaamse Ouderenraad kreeg alvast een inkijk in de tussentijdse resultaten.

Lees meer
15 mei 2020

Tele-Onthaal waarschuwt voor eenzaamheidsvirus bij 60-plussers

De coronastorm woedt over heel ons land. En de medische kant van het coronavirus is dan misschien wel zacht aan het afnemen, het eenzaamheidsvirus slaat evenwel hard toe. Tele-Onthaal laat ons weten dat zij 10% meer nieuwe oproepen krijgen van 60-plussers en alleenstaanden.

Lees meer
15 mei 2020

Resultaten tweede COVID-19-Gezondheidsenquête

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, lanceerde begin april (5 weken na de invoering van de maatregelen uitgevoerd ) de tweede COVID-19 gezondheidsenquête. Thema’s die deze keer bevraagd werden, zijn onze leefgewoonten (zoals voedingsgewoonten, lichaamsbeweging en alcoholgebruik) en ons mentaal en sociaal welzijn. De resultaten van die tweede enquête in de reeks zijn inmiddels bekend. We delen de belangrijkste resultaten per thema, toegespitst op ouderen.

Lees meer
27 March 2020

29 000 grootouders wonen samen met kleinkinderen

In de huidige coronacrisis wordt aan ouders gevraagd om grootouders niet langer te bezoeken, en geen beroep meer op hen te doen voor de opvang van kinderen. Al is de werkelijke afstand tussen grootouders en kleinkinderen in de praktijk sowieso vrij klein. Zo’n 29 000 65-plussers zijn zelfs inwonend bij hun (klein)kinderen tot 15 jaar. Dat maakt Statbel, het Belgische statistiekbureau, bekend. Zich afzonderen van de kleinkinderen is voor hen in feite onmogelijk.

Lees meer
31 Januari 2020

75-plussers extra kwetsbaar voor psychische problemen

Het Belgisch Instituut voor Gezondheid (Sciensano) maakt opnieuw resultaten bekend van de gezondheidsenquête 2018. In het rapport ‘Geestelijke gezondheid en welzijn’ lezen we dat twee derde de van de ondervraagden een goed niveau van psychologisch welzijn heeft. Maar ongeveer 1 op de 10 volwassenen lijdt aan een psychische stoornis zoals angst of depressie. Sommige groepen, zoals 75-plussers, zijn meer kwetsbaar dan andere.

Lees meer